Ludmila Peterková s Bennewitzovým kvartetem na Janáčkově máji

Bennewitzovo kvarteto s klarinetistkou Peterkovou si vysloužilo jedničku z hudebního tělocviku

Pětka ve škole označuje podle numerického hodnocení nejhorší možnou známku. Pátý koncert mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj, který se uskutečnil ve čtvrtek na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě, však může být klidný. Tuto známku nedostane. Bodoval ve všech pěti pilířích hudební rétoriky: byl přesvědčivý, poutavý, poučný, procítěný a perspektivní. Nejvyšší hodnocení si zaslouží první dáma českého klarinetu Ludmila Peterková, s níž se představilo Bennewitzovo kvarteto.

Koncert zahájilo Clarinettino pro klarinet a smyčcové kvinteto op. 11 Ondřeje Kukala. Bennewitzovo kvarteto doplnil spolehlivý a zkušený ostravský kontrabasista Lumír Kavík. Clarinettino je kompozicí, která boří hranice mezi klasickou hudbou a dalšími hudebními žánry. Oceňuji její perfektní nástrojovou stylizaci, svědčící o mimořádné instrumentační dovednosti skladatele a dirigenta Kukala. Jedná se o skladbu, která na ploše necelých čtrnácti minut přináší hudbu rytmicky i harmonicky mnohotvárnou. Už úvodní sólová introdukce klarinetu přinesla napínavou, takřka dějově ilustrovanou atmosféru. Ludmila Peterková skvěle zvládla rytmicky náročný sólový part, její provedení bylo uvolněné, rytmicky precizní a za všech okolností poznamenané vřelým, barevným tónem. Bennewitzovo kvarteto jí bylo vynikajícím partnerem, souhra celého tělesa byla více než znamenitá a dynamicky výstižná. Kukalovo Clarinettino je jasným důkazem, že i klasická hudba se může v dnešní době – rozklenuté mezi ortodoxní modernisty na okraji společenského zájmu a mainstreamově píšící skladatele – psát zajímavým a invenčním způsobem.Vzrušujícím zážitkem byla rovněž druhá kompozice večera: Smyčcový kvartet č. 3 op. 22 Paula Hindemitha. Hodnota Hindemithova komorního díla spočívá v jeho velké osobní zkušenosti kvartetního hráče a neuvěřitelné myšlenkové univerzalitě. Ta jej přivedla k vlastnímu osobitému hudebnímu systému tónové symboliky, který je tak přísný, že „každé tónové hodnotě, respektive stupnici, přiděluje konstantní výrazovou kvalitu.“ Hindemith byl rovněž jedním z nejlepších představitelů polyfonního umění, jež obohatil přehodnocením názoru na disonance a konsonance a vlastním dvanáctitónovým systémem odvozeným z řady alikvótních tónů.Fugato, Sehr langsame Viertel (Velmi pomalé čtvrtky) první věty zahájil primárius kvarteta Jakub Fišer s oduševnělou procítěností. Melodicky skvostně vedený part prvních houslí postupně doplnila viola a další hlasy v precizních nástupech. Velkolepé gradování rytmicky a dynamicky exponovaných míst věty podtrhlo zvláštní napětí, které je v první větě přítomno. Schnelle Achtel, Sehr energisch (Rychlé osminky. Velmi energicky) vyniklo dokonalou souhrou protagonistů v motoricky ostinátních částech a báječně vyklenutou dynamikou. Závěrečná čtvrtá věta Mäßig schnelle viertel. Rondo. Gemächlich und mit Grazie (Klidně a s grácií) byla rovněž poznamenána dobře volenými tempy, agogikou a dráždivou muzikalitou Bennewitzova kvarteta.

Závěrečnou skladbou byl Kvintet pro klarinet a smyčcové kvarteto h moll op. 115 Johannese Brahmse. Není žádným tajemstvím, že Brahmsova komorní tvorba je naplněna intimním citovým bohatstvím senzitivních reminiscencí, poetických inspirací a mistrným vystižením duševních stavů velkého skladatele. Překrásné téma Allegra první věty zahájily housle v terciích, nástup klarinetu Peterkové provázela velmi subtilní dynamika, kterou modulovala doslova každý tón jako samostatnou témbrovou hodnotu. Adagio druhé věty, jež patří k nejkrásnějším volným větám komorní literatury, vyniklo upřímnou citovou vřelostí všech umělců. Citlivě odstíněné zpěvné téma, jež zdůrazňuje ve své sestupné linii trojici tónů (fis, dis, cis) včetně četných modulačních momentů provázela jemná noblesní zvukovost. Peterková vtiskla i do dalších vět svou něžnou interpretaci, která byla opravdovým pohlazením.Bennewitzovo kvarteto se představilo jako špičkové těleso s dokonalou rovnováhou všech nástrojů. Sluší se pochválit artikulační mistrovství Jakuba Fišera, výbornou hudební komunikaci druhého houslisty Štěpána Ježka a violisty Jiřího Pinkase. Úchvatná rytmická preciznost a ušlechtilý tón provázely po celou dobu také hru violoncellisty Štěpána Doležala. Symbióza kvarteta s Peterkovou skutečně lahodila uchu v nejvyšší možné míře. Koncert splnil očekávání, nabídl velmi kvalitní a poutavý program a zasluhuje si nejvyšší hodnocení.

Hodnocení autora recenze: 100 %

Komorní večer s první dámou českého klarinetu
Janáčkův máj 2015
Peterková Ludmila (klarinet)
Kavík Lumír (kontrabas)
Bennewitzovo kvarteto
28. května 2015 Janáčkova konzervatoř v Ostravě

program:
Ondřej Kukal: Clarinettino pro klarinet a smyčcové kvinteto
Paul Hindemith: Smyčcový kvartet č. 3 op. 22
Johannes Brahms: Kvintet pro klarinet a smyčcové kvarteto h moll op. 115

www.janackuvmaj.cz

Foto Janáčkův máj

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - L.Peterková, Bennewitzovo kvarteto, L.Kavík (Janáčkův máj 28.5.2015)

[yasr_visitor_votes postid="168447" size="small"]

Mohlo by vás zajímat