Na soutěži Pražského jara se utká 103 mladých hobojistů a flétnistů z celého světa

V květnu se uskuteční již 71. ročník Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, do které se přihlásilo 404 mladých hudebníků ze 49 zemí světa, aby soutěžili v oborech hoboj a flétna. Od konce ledna jsou známy výsledky tzv. předkola. V něm členové přípravné komise na základě poslechu zaslaných nahrávek vybrali ty, kteří obdrželi pozvání v květnu do Prahy.
Soutěž Pražského jara 2014 – Pražský komorní orchestr, Petr Louženský (foto Zdeněk Chrapek)

„Letos jsme vybrali 48 flétnistů z 215 přihlášených,“ říká flétnista Jiří Válek, člen přípravné komise, která posuzovala nahrávky aspirujících flétnistů. „Přehrávka je anonymní, členové komise neznají jména, nevidí jednotlivé kandidáty. Při takovém množství přihlášených je hodnocení opravdu náročné. Ale právě to, že komise je pětičlenná a každý z jejích členů hodnotí nezávisle, zaručuje, že konečný výsledek bodování je spravedlivý,“ dodává.

V předkole hobojové soutěže komise vybírala ze 190 nahrávek z celého světa. „Úroveň byla různá, posuzování nelehké,“ říká hobojista Vladislav Borovka. „Nakonec se nám podařilo vybrat 55 účastníků z přibližně dvaceti různých zemí a všichni se již těšíme na květnový hobojový svátek, jak soutěž Pražského jara vnímáme.“

Při poslechu nahrávek je hodnocena nejenom technická úroveň hráčů, jejich tónová kultura či intonace, ale především celková muzikálnost – tedy pojetí, volba temp a podobně. „A to jsou hráčské vlastnosti, které je možné ohodnotit velmi brzy, i během krátkého vybraného úseku skladby,“ podotýká Jiří Válek.

Hráčská úroveň letošních kandidátů je opět vysoká, více se samozřejmě ukáže v samotné květnové soutěži. „V posledních letech, a to není jen můj názor, převažuje na soutěžích u většiny mladých flétnistů technická vyspělost, někdy až dech beroucí, nad schopností přirozeného muzicírování, frázování, přednesu kantilény i přizpůsobení interpretace různým slohovým obdobím,“ posteskl si flétnista Válek.

Program soutěže je proto sestaven tak, aby mladí hudebníci mohli prokázat skutečnou šíři svých talentů. Pro jednotlivá kola musejí nastudovat repertoár od baroka až po současnou skladbu napsanou přímo pro soutěž Pražského jara – ta je povinná v druhém kole soutěže.

Pro hobojisty napsal povinnou skladbu Martin Hybler. Jeho Sound-Telescope vedle standardní hry hledá nové zvukové možnosti hoboje a počítá i se zapojením scénické akce. Opravdovou výzvu představuje grafická partitura v závěru skladby, ve které má hráč interpretovat panorama Hradčan. „Hoboj zde představuje jakýsi zvukohled, kterým hráč prozkoumává svět kolem sebe, imaginativně překračuje svým zvukem stěny koncertního sálu a poznává zvuky v časoprostoru krajiny i nekonečna vesmíru,“ popisuje Hybler.

Autorem povinné skladby pro flétnisty je Jaroslav Pelikán, jenž je prvním flétnistou opery Národního divadla v Praze. „Jako skládající flétnista jsem se pokusil o skladbu virtuózního charakteru, která by odkazovala na virtuózní salónní hudbu minulosti,“ vysvětluje Pelikán. „Interpreti si budou muset poradit s řadou extrémních obtíží, zejména v problematice nátiskové. Sám jsem si skladbu zkusil cvičit a je opravdu náročná,“ glosuje.

Ve finálovém kole budou flétnisté vedle sólového koncertu za doprovodu orchestru hrát rovněž Rejchův dechový kvartet. Ten budou muset sami nastudovat s Bennewitzovým kvartetem. Vedle vlastních hráčských kvalit tak prokáží schopnost přenést vlastní hudební vizi na své spoluhráče, tedy disciplína naprosto zásadní pro hru v komorních uskupeních.

Soutěž se odehraje mezi 7. a 14. květnem 2019, finálová kola za doprovodu PKF – Prague Philharmonia a Komorního orchestru Pražských symfoniků se uskuteční ve Dvořákově síni Rudolfina. Všechna kola jsou otevřena veřejnosti a vstupenky na ně jsou již v prodeji.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat