Ne každý může být profesionálním tanečníkem. Ale každý může být divákem

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Baletní školy najdeme v různých koutech naší země a mají různou podobu. Soukromé baletní školy, baletní školy u profesionálních divadelních scén, tanec v určité formě vyučují i některé základní umělecké školy. Na nezájem malých tanečnic, ale i tanečníků si stěžovat nemohou. Ale jsou baletní školy pěstující klasický balet zakotveny v obecném společenském povědomí opravdu pevně a má balet jako umění takovou váhu v celospolečenském vnímání, jakou by si zasloužil? Spojují různé baletní školy podobné problémy? Mají malí tanečníci dostatečné zázemí pro svůj růst? Co musí mít dobrý taneční pedagog, aby zájem o tanec podnítil? A může se baletu věnovat kdokoliv? Jak porovnávat výkony těch nejmladších tanečníků? O tom všem a o mnohém dalším jsem si povídala s organizátorkami jediného mezinárodního baletního gala zájmových baletních škol v Evropě, které se již třináct let koná v Plzni v historické budově Velkého divadla. O svých zkušenostech debatovaly se mnou i mezi sebou zakladatelka tohoto baletního setkávání, někdejší sólistka baletu DJKT, v letech 1986–2000 šéfka baletní školy DJKT Bohumila Mejcharová, a její žačka, současná předsedkyně spolku Šárka Ženíšková. A bylo o čem – do Plzně se přesunula před šesti lety i první tuzemská soutěž v klasickém baletu Ašský střevíček, která byla na západní výspě naší republiky založena v roce 2000. Od změny svého působiště nese název Plzeňský střevíček a pořádá ji stejně jako zmíněné gala spolek Balet.
Bohumila Mejcharová a Šárka Ženíšková na výstavě Balet v krajkách, kterou spolek uspořádal v Divadle J. K. Tyla v roce 2016 (zdroj Balet, z. s.)

Co bylo příčinou vzniku spolku a jak vůbec došlo k tomu, že se do Plzně sjíždějí ti nejlepší žáci baletních škol nejen našich, ale i zahraničních? Letos přijely školy z Německa i z Rakouska i navzdory covidové situaci…
Bohumila Mejcharová:
Konání třináctého ročníku nám v loňském roce znemožnila pandemie, a tak jsme jej mohli uskutečnit až letos 30. října. A že přijeli naši zahraniční kolegové, z toho jsme samozřejmě měli všichni velkou radost. Balet Gala je slavnostní přehlídka žáků baletních škol, kde vystupují děti a mládež ve věku od 6 do vlastně neomezeného věku. Letos třeba vystupovala i maminka spolu se svými dcerami. Ale horní hranice se většinou pohybuje kolem 20–25 let. Tančí pro radost a celá akce je odměnou jim, jejich učitelům, rodičům i divákům. A pro všechny má být také inspirací. Děti mohou předvést své umění bez zbytečného napětí a zároveň reprezentovat svoji školu.
Šárka Ženíšková: Vraťme se k začátkům celé akce – první ročník se konal v roce 2008 a spolek založila Bohunka Mejcharová rok před tím. V té době již spolupracovala s baletní školou VHS Weiden a společné koncerty se konaly nejen ve Velkém divadle, ale i ve Weidenu v Max-Regel Halle, to jsme začínali s Česko-bavorskými dny v roce 1992. Gala jsme původně plánovali jako bienále, nemysleli jsme si, že bychom jej zvládli uspořádat každý rok! První taneční dílny, které navazovaly na gala, jsme uskutečnili v roce 2013 a jejich náplní byl klasický balet, ale také moderna a step.

Co vás pohánělo?
Bohumila Mejcharová:
Enormní zájem ze strany škol a radost dětí z vystupování v divadle! Tehdy v roce 1996 nás podpořilo i ministerstvo kultury, které v té době vedl Pavel Tigrid. Sám osobně přijel i na baletní koncert. Výstupy dětí, které díky svým pedagogům byly schopny zvládnou klasickou techniku, se publiku líbily a u veřejnosti měla akce velký ohlas.

Balet gala, přehlídka tanečních škol – účinkující z BallettCentrum Furth (zdroj Balet, z. s. 2015)

Chtěla jste tehdy podnítit zájem veřejnosti, nebo jste gala pořádala čistě z profesních důvodů?
Bohumila Mejcharová:
Chtěla jsem, aby se balet dostal do většího povědomí veřejnosti. Nešlo jen o publikum rodičovské a příbuzenské. Krátké taneční sekvence a výstupy zaujmou i diváky, kteří by na velký dějový balet nešli. Pestrý sled baletních čísel je pro ně atraktivnější. Navíc dětský tanečník může být pro diváka přístupnější, bezprostřednější. Lidově řečeno – nebojí se, že to bude nějaké velké umění, kterému nerozumí. A pro děti samotné je možnost vystupovat na opravdové divadelní scéně s profesionálním zázemím, a ještě tak krásné!, vždy velkou motivací. Jedno souvisí s druhým. Takže – chtěla jsem obojí.
Šárka Ženíšková: Potvrzuji – to, že jsme my jako děti mohly vystupovat na scéně, na které jsme vídaly naše hvězdy, to bylo úžasné! Právě tenhle pocit jsme chtěli přenést do gala. Je to pak skutečně odměna všem – dětem, pedagogům, rodičům za čas, který baletu věnují. A další věc, díky níž je gala pro školy a jejich žáky mimořádné, je prostředí Velkého divadla samo o sobě. Školy totiž nemají pořádně kde vystupovat. Zdálo by se, že je dost jevišť, ale nejsou přizpůsobena pro balet a pro tanec, další prostory nejsou pro balet adekvátním prostředím. Tančí se v tělocvičnách, sokolovnách a jevištích kulturáků. Na nich už jsou často trvale umístěny sloupy na světelné efekty a osvětlení pro hudební produkce, což velmi omezuje balet a sály pak bývají pro naše účely prakticky nepoužitelné.

Na plzeňském gala vždycky vystupují známí a úspěšní profesionální tanečníci. V minulých ročnících to byli například Roman Šolc, Ivona Jeličová, Zuzana Šimáková, Monika Mašterová, Richard Ševčík, Uladzimir Ivanou, Nela Mrázová, Radka Příhodová… Tedy i sólisté Národního divadla v Praze, Brně, Chemnitz, Mnichov… A letos přijel první sólista baletu pražského Národního divadla Adam Zvonař s první sólistkou téhož souboru Nikolou Márovou, která v Plzni vystupovala vůbec poprvé. Adam Zvonař pochází z Plzně a byl žákem baletní školy DJKT v době, kdy jste ji, paní Mejcharová, vedla. Má tedy k místu i divadlu vztah. Ale přijíždějí i tací, kteří s Plzní takto svázáni nejsou. Vím, že jezdí rádi. Čemu to přičítáte?
Šárka Ženíšková:
To byste se musela zeptat jich :-), ale my jako organizátoři jsme rádi, že věnují čas malým tanečníkům, že svou přítomností podpoří jejich snahu a motivují je. Vystoupení profesionálních hostů je pro všechny účinkující vždy velkým zážitkem. Na gala je také naší milou tradicí věnovat představení osobnosti z baletního světa, která svou prací přispěla k jeho rozvoji. Tím připomínáme nastupující baletní generaci historii a významné tanečníky i choreografy. V letošním roce to byla Libuše Králová.
Bohumila Mejcharová: Myslíme si, že právě připomenutí kontinuity je velmi důležité. Gala bylo věnováno většinou šéfům baletu a choreografům spjatým svou prací zejména s Plzeňským divadlem.

Balet gala, přehlídka tanečních škol – Taneční centrum Backstage (zdroj Balet, z. s. 2021)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments