Nejstarší dochovaná melodie na světě

Nejstarší dochovanou melodii na světě vytvořili před 3400 lety arménští předkové. Melodie od neznámého autora vznikla kolem roku 1400 př. n. l. a je věnována bohyni ovocných sadů Nikkal.
Churritský hymnus H6, hliněná destička s klínovým písmem (archeologické nálezy z Ras Šamra-Ugarit)

Arménští předkové byli v té době známí jako Churrité. Churrité (klínopisně Ḫu-ur-ri) bylo starověké předněvýchodní etnikum, žijící především v Malé Asii, v severní Sýrii a v severní a východní Mezopotámii. Jejich jazykem byla churritština.

Churritské písně jsou sbírkou hudby zapsanou v klínovém písmu na hliněných tabulkách, které byly objeveny na začátku padesátých let minulého století ve městě Ugarit v severní Sýrii (dnes se nachází v lokalitě nazývané Ras Šamra – „Fenyklový mys“). Jejich vznik je datován přibližně do roku 1400 př. n. l. Jedna z těchto tabulek obsahuje téměř kompletní Churritský hymnus k bohyni Nikkal, známý také jednoduše pod katalogovým názvem H6. Jedná se o nejstarší známý kompletně dochovaný notovaný hudební text na světě. Zatímco jména skladatelů některých dalších dochovaných fragmentů, kterých bylo nalezeno kolem třiceti, jsou známá, u tohoto hymnu autora neznáme. Hliněná tabulka se dnes nachází v Národním muzeu v Damašku, hlavním městě Sýrie.

Tabulka H6 obsahuje text pro hymnus k bohyni ovocných sadů Nikkal (manželce měsíčního boha) a instrukce pro zpěvačku doprovázenou nástrojem zvaným sammûm, typem harfy o devíti strunách, nebo mnohem pravděpodobněji lyrou. Jedna nebo více tabulek obsahuje také instrukce pro ladění harfy. Tabulka H6 pro svoji úplnost a zachovalý stav umožnila moderní akademickou hudební rekonstrukci. Existuje několik různých rekonstrukcí, současná úprava vychází z originálního přepisu melodie, jak ji interpretoval prof. Richard Dumbrill.

Na YouTube lze najít například krásné provedení churritské skladby v podání Braydena Olsona (Hurrian Hymn To Nikkal No. 6).

 

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat