Nejstarší dochovaná melodie na světě

Nejstarší dochovanou melodii na světě vytvořili před 3400 lety arménští předkové. Melodie od neznámého autora vznikla kolem roku 1400 př. n. l. a je věnována bohyni ovocných sadů Nikkal.
Churritský hymnus H6, hliněná destička s klínovým písmem (archeologické nálezy z Ras Šamra-Ugarit)

Arménští předkové byli v té době známí jako Churrité. Churrité (klínopisně Ḫu-ur-ri) bylo starověké předněvýchodní etnikum, žijící především v Malé Asii, v severní Sýrii a v severní a východní Mezopotámii. Jejich jazykem byla churritština.

Churritské písně jsou sbírkou hudby zapsanou v klínovém písmu na hliněných tabulkách, které byly objeveny na začátku padesátých let minulého století ve městě Ugarit v severní Sýrii (dnes se nachází v lokalitě nazývané Ras Šamra – „Fenyklový mys“). Jejich vznik je datován přibližně do roku 1400 př. n. l. Jedna z těchto tabulek obsahuje téměř kompletní Churritský hymnus k bohyni Nikkal, známý také jednoduše pod katalogovým názvem H6. Jedná se o nejstarší známý kompletně dochovaný notovaný hudební text na světě. Zatímco jména skladatelů některých dalších dochovaných fragmentů, kterých bylo nalezeno kolem třiceti, jsou známá, u tohoto hymnu autora neznáme. Hliněná tabulka se dnes nachází v Národním muzeu v Damašku, hlavním městě Sýrie.

Tabulka H6 obsahuje text pro hymnus k bohyni ovocných sadů Nikkal (manželce měsíčního boha) a instrukce pro zpěvačku doprovázenou nástrojem zvaným sammûm, typem harfy o devíti strunách, nebo mnohem pravděpodobněji lyrou. Jedna nebo více tabulek obsahuje také instrukce pro ladění harfy. Tabulka H6 pro svoji úplnost a zachovalý stav umožnila moderní akademickou hudební rekonstrukci. Existuje několik různých rekonstrukcí, současná úprava vychází z originálního přepisu melodie, jak ji interpretoval prof. Richard Dumbrill.

Na YouTube lze najít například krásné provedení churritské skladby v podání Braydena Olsona (Hurrian Hymn To Nikkal No. 6).

 

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na