Operní panorama Heleny Havlíkové (270)

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Revírník německého barytonisty Romana Trekela je vysoký a štíhlý, působí mladě, žádný rozšafa, ale na samotu lesa uvyklý introvert, ovšem s bohatým vnitřním životem, ukrytým za úsečnými gesty. A lze mu více věřit, že svému lesu a jeho obyvatelům rozumí a uvědomuje si tuto sounáležitost ve věčném koloběhu zrození a smrti v přírodě, než že by se zaobíral úvahami o stáří. Na nás působí rušivě tyrolácké lederhosen pod kolena s padacím mostem a v Schenkově realistické režii je s podivem, že by po chycení Bystroušky nechal v lese svoji flintu. Jeho „kumpáni“, Rechtor Josepha Dennise a Farář Marcuse Pelze, však prošli inscenací bez svéráznější charakteristiky. (Z řešení situace, kdy se opilý Rechtor potácí lesem za slunečnicí, kterou manipuluje Bystrouška, lze odtušit vzdálenou inspiraci úpravou Maxe Broda, kterou ale jinak ve vztahu Revírníka, Rechtora a Faráře k Terynce / Bystroušce Schenk nepoužil.)

Bystroušku zpívala jihokorejská sopranistka Hyuna Ko mnohem dramatičtěji, než u nás známe z dívčích pojetí Heleny Tattermuschové nebo Jaroslavy Janské. A podobně, velmi vážně, byl pojatý i Zlatohřbítek izraelské sopranistky Chen Reiss, jejíž výšky v milostné scéně zněly ze záznamu příliš ostře. Výrazná byla postava pytláka Harašty v podání italského barytonisty Paolo Rumetze: nebyl to žádný mladík, bujný hejsek, ale postarší chlap rozložitého zjevu – jak zdůraznil i v hudebním provedení Tomáš Netopil se zatěžkaným motivem jeho chůze v instrumentální mezihře i jeho výstupu „Déž sem vandroval“.

L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky – Wiener Staatskoper 2014 (foto Reiss Finley)

V době záznamu čtyřicetiletý Netopil se před Orchestrem Vídeňské státní opery, ve smyčcové sekci početně obsazeným, prezentuje jako zkušený dirigent, který má respekt i u tak prestižního orchestru a pro který je zcela spolehlivě zahraná hornová pasáž v úvodu posledního obrazu naprostou samozřejmostí. (Hrálo se z kritického vydání Jiřího Zahrádky, Universal Edition AG, Wien, ovšem Kohout zde byl obsazený nikoli sopranistkou, ale tenoristou Heinzem Zednikem.) Netopil vedl hudební provedení k vyjádření barevné bohatosti partitury s až impresionisticky mámivými a mihotavými zvukovými obrazy šumění a chvění lesa, s emocionální intenzitou vroucnosti, vřelosti vedle melancholie a spíše jen záblesků odlehčenějšího žertování. Jen překvapilo, jak „drsně“ zněl oslavný sbor při svatbě Bystroušky a Zlatohřbítka. A ze záznamu si nejde udělat představu, jak v rozlehlém prostoru Vídeňské státní opery uzpívaly svoji písničku „Běží liška k Táboru“ pouhé čtyři děti.

Při závěrečné děkovačce měl právě Netopil největší potlesk – Bystrouška nejprve v listopadu 2014 tu byla po třech reprízách Rusalky v dubnu stejného roku jeho druhým titulem a pak ho Vídeňská státní opera angažovala na Così fan tute (2016), Káťu Kabanovou (2017), Čarostřelce (2018), Idomenea (2019) a nejnověji zde stihl ještě před vypuknutím koronavirové pandemie premiérovat Fidelia, resp. jeho původní verzi Leonora. Tento záznam je k vidění na webu Arte Opera Season.

Hodnocení autorkou recenze 80 %

Leoš Janáček: Příhody Lišky Bystroušky
Dirigent Tomáš Netopil, režie Otto Schenk, scéna a kostýmy Amra Buchbinder, svícení Emmerich Steigberger, sbormistr Martin Schebesta.

Osoby a obsazení: Revírník – Roman Trekel, Revírníková / Sova – Donna Ellen, Rechtor – Joseph Dennis, Komár – Benedikt Kobel, Farář/ Jezevec – Marcus Pelz, Harašta – Paolo Rumetz, Hostinský Pásek – Wolfram Igor Derntl, Pásková – Jozefína Monarcha, Pepík – Rebekka Rennert (dítě z Operní školy), Frantík – Fabian Holzer (dítě z Operní školy), malá Bystrouška – Manami Ziervogel (dítě z Operní školy), Bystrouška – Hyuna Ko, Lišák – Chen Reiss, Cvrček – Lena Scheurich (dítě z Operní školy), Kobylka – Isabella Orasch (dítě z Operní školy), Skokánek – Hana Hrdlicka (dítě z Operní školy), Lapák / Datel – Ilseyar Khayrullova, Kohout – Heinz Zednik, Slepice – Ivan Simina, Sojka – Seçil Ilker, šest slepic – Annika Gerhards, Kathryn Radcliffe, Sabine Kogler, Zsuzsanna Szabó, Isabel Seebacher, Barbara Reiter.

Děti operní školy a studenti baletní akademie Vídeňské státní opery, Orchestr a sbor Vídeňské státní opery.
Záznam z 11. dubna 2016, premiéra inscenace ve Vídeňské státní opeře.

Praga Rosa Bohemiae – Capella Mariana (zdroj CM)

České přírůstky do diskotéky – dobrodružství Cappelly Mariana
Od loňského srpna se mohou příznivci vokální polyfonie a vokálního souboru Cappella Mariana těšit z nového kompaktního disku s názvem Praga Rosa Bohemiae. Vedoucí souboru Vojtěch Semerád pro nahrávku vybral z dochovaných pramenů v českých zemích kompozice několika generací skladatelů franko-vlámské polyfonie a její české recepce od poslední třetiny 16. století po dobu rozkvětu Prahy jako sídelního císařského města za vlády uměnímilovného císaře a krále Rudolfa II. Habsburského. Nahrávka tak prezentuje Prahu tohoto období jako významnou hudební křižovatku, kde se mísily různé vývojové styly tehdy dominantního franko-vlámského kontrapunktu s českou tradicí literátských bratrstev.

Osu nahrávky tvoří mše Heinricha Isaaca Missa Presulem ephebeatum (Mše biskupa tak blaženého). Heinrich Isaac patřil k čelným a díky svému působení na mnoha místech tehdejší kulturní Evropy vlivným představitelům renesanční franko-vlámské školy přelomu 15. a 16. století. Většina jeho skladeb se dochovala i v českých rukopisech. Isaacova mše Presulem ephebeatum však byla teprve nedávno nalezena v Pražském rukopisu vícehlasých mší, nyní uloženém v Národní knihovně v Praze. Mši na nahrávce nejprve uvádí skladba Presulem ephebeatum o dvě generace staršího pozdně středověkého skladatele Petruse Wilhelmi de Grudencze. Spodní hlas této v Čechách oblíbené svatomartinské koledy totiž tvoří cantus firmus umístěný do tenoru Isaacovy čtyřhlasé mše. Pozorný posluchač tak má možnost sledovat, jak v tenorové mši Isaac s touto vokální linií pracuje. Jednotlivé části mešního ordinária jsou pak na nahrávce proloženy dalšími díly skladatelů několika generací franko-vlámské školy narozených v rozmezí poloviny 15. až poloviny 16. století.

S výjimkou dvou tracků, moteta Qui confidunt Kryštofa Haranta a Petrusovy svatomartinské koledy, všech ostatních dvanáct částí tvoří kompozice, které jsou nahrány vůbec poprvé. A to i přesto, že album zahrnuje skladby známých skladatelů, mezi které patří vedle Heinricha Issaca také Josquin Desprez, Jacob Obrecht nebo Jacob Regnart, tenorista císařské kapely Maxmiliána II. a později vícekapelník kapely císaře Rudolfa II., který ve svém sedmihlasém žalozpěvu Defunctum charites Vaetem (Charitky s tváří uplakanou volají zpět zesnulého Vaeta) vzdal hold svému předčasně zemřelému učiteli Jacobu Vaetovi. Vedle toho Vojtěch Semerád z archívů vybral kompozice Johannesa Tourouta, Lupuse Hellincka, Pierra de Bonhomme nebo rozsáhlé Te Deum Jana Sixta z Lerchenfelsu. Ten působil jako altista v kapele císaře Rudolfa II. a jeho styl už od renesance míří k baroku.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat