Památce Svatavy Přibáňové

  1. 1
  2. 2

Vytvořila také několik významných edic Janáčkovy korespondence. Jako první zpřístupnila veřejnosti Janáčkovy dopisy z raného mládí v publikaci Dopisy strýci – dopisy matky (Opus musicum, Brno 1985). Následovaly edice dosud nezveřejněné důležité Janáčkovy korespondence: Hádanka života (Dopisy Leoše Janáčka Kamile Stösslové, Opus musicum Brno 1990) a Thema con varaiazioni (Leoš Janáček – Korespondence s manželkou Zdeňkou a dcerou Olgou. Edito Bärenreiter, Praha 2007), které vyšlo i v německé jazykové mutaci (Thema con variazioni. Briefwechsel mit seiner Frau Zdenka und seiner Tochter Olga. Bärenreiter, Kassel 2009).Kromě jmenovaného je Svatava Přibáňová autorkou mnoha odborných studií, ve kterých významně obohatila janáčkovské bádání. Týká se to především detailního zpracování Janáčkova rodokmenu a rodinných vazeb (Nové prameny k rodokmenu Leoše Janáčka), oper Káťa Kabanová (Káťa Kabanová – stage history and reception) a Příhody lišky Bystroušky (K libretu Lišky Bystroušky). Dále se zabývala neznámým sborem Leoše Janáčka z roku 1879 a dalšími tématy.

Za zásluhy o šíření a propagaci Janáčkova díla jí byla dvakrát udělena medaile Leoše Janáčka – poprvé v roce 1979, podruhé roku 2004. Poslední rozloučení proběhne v pondělí 6. října 2014 ve 14.45 hodin v obřadní síni brněnského krematoria, Jihlavská ulice 1.

Dílo (výběr)
Knihy
Šedesát vítězných let – PSMU. Krajské nakladatelství Ostrava 1963
Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby. Moravské zemské muzeum Brno 1971 (spoluautoři Theodora Straková a Jiří Sehnal)
Leoš Janáček. Horizont, Praha 1984
Dopisy strýci – dopisy matky. Leoš Janáček strýci Janovi, matka Amálie synu Leošovi. Opus musicum, Brno 1985
Svět Janáčkových oper. Přehled inscenací jevištního díla Leoše Janáčka 1894–1998. MZM, Brno 1998
Hádanka života. Dopisy Leoše Janáčka Kamile Stösslové. Opus musicum, Brno 1990
Thema con varaiazioni. Leoš Janáček – Korespondence s manželkou Zdeňkou a dcerou Olgou. Edito Bärenreiter, Praha 2007
Leoš Janáček ve fotografiích. Moravské zemské muzeum, Brno 2008. (spoluautor Jiří Zahrádka)
Thema con variazioni. Briefwechsel mit seiner Frau Zdenka und seiner Tochter Olga. Bärenreiter, Kassel 2009

Články a studie
Káťa Kabanová – stage history and reception. In: Leoš Janáček, Káťa Kabanová, Cambridge University Press 1982
Nové prameny k rodokmenu Leoše Janáčka. In: Časopis Moravského muzea 69/1984
Neznámý Slavnostní sbor Leoše Janáčka z roku 1879. In: Časopis Moravského muzea 72–1987
Selected Letters of Kamila Stösslová to Leoš Janáček. In: Review of the Society of Czechoslovak Jews 4/1991–92
K libretu Lišky Bystroušky. In: SPFFMU, H 42–43, 2007–08
Stav fondu korespondence ve sbírkách Hudebního oddělení MZM. Korespondence jako muzikologický pramen a problém. Univerzita Palackého, Olomouc 1999
Leoš Janáček. Kapitoly z historie novodobé hudby na Moravě. Brno 2001

Výstavy
Leoš Janáček – osobnost a dílo. Brno 1974
Leoš Janáček. Brno, Dům umění 1978
katalog k Památníku L. Janáčka. Brno, Moravské zemské muzeum 1978
Leoš Janáček-sa personnalité et son oeuvre. Paříž, Theatre National – Opera de Paris 1980
Svět Janáčkových oper. Brno, Moravské zemské muzeum 1998, Praha 1998–99, Frýdek-Místek, Muzeum Beskyd 1999
Leoš Janáček a Besední dům. Brno, Besední dům 1998
Leoš Janáček. Bukurešť, České centrum 1999
– stálá expozice Leoš Janáček na Hukvaldech. Hukvaldy, Památník L. Janáčka 2000
Leoš Janáček a Brno. Brno, Dům pánů z Kunštátu 2004 – spolu s Jiřím Zahrádkou.

(Zdroj: Bibliografie převzata z www.ceskyhudebnislovnik.cz)

Foto archiv rodiny Svatavy Přibáňové

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat