Partitura je kniha života: Jiří Zahrádka o Leoši Janáčkovi

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Stál jste u zrodu festivalu Janáček Brno. Proč trvalo Brnu tak dlouho, než tak zásadní festival ustavil?
Brno se v minulosti pokoušelo Janáčka uctít formou festivalů ve výročních letech. Nebylo to ale pravidelné a úroveň byla kolísavá. Zásadní byly oslavy v letech 1958 a 1978. Podobně byl vlastně koncipován nultý ročník dnešního festivalu Janáček Brno ve výročním roce 2004 (150 let od narození a 100 let od prvního uvedení Její pastorkyně). Tehdy festival inicioval vedoucí Ústavu hudební vědy Mikuláš Bek s ředitelem Národního divadla Brno Mojmírem Weimannem a šéfem opery Tomášem Šimerdou – a podařilo se jim myšlenku janáčkovského festivalu prosadit u tehdejšího vedení města Brna. Festival tehdy organizačně zajišťovala moje žena Šárka a já jsem připravoval dramaturgii. Festival ve značně nemožném lednovém termínu dopadl velmi dobře a už tehdy se na něj sjela spousta zahraničních návštěvníků. Na tento ročník se podařilo v roce 2008 navázat rozhodnutím pořádat každé dva roky festival Janáček Brno, které podpořil tehdejší primátor Roman Onderka. Později bylo dalším významným počinem ze strany vedení města značné navýšení prostředků na organizaci festivalu, které prosadil náměstek pro kulturu Matěj Hollan. Festival pořádá Národní divadlo Brno a zaměřuje se především na Janáčkovo operní dílo, ale i koncertní řada a další program je od počátku držen v přísné dramaturgické linii – a tím si vydobyl velmi dobrou pozici na mezinárodní úrovni, o čemž svědčí i to, že v roce 2018 se Janáček Brno stal vítězem The International Opera Awards v kategorii operních festivalů. Je to velký úspěch celého týmu.

Archiv Leoše Janáčka je v registru Paměti světa UNESCO. To je samozřejmě velmi prestižní zápis, znamená to, že je kompletní a vztahuje se na veškerá díla, která Janáčkův archiv v Moravském zemském muzeu spravuje?
Ano, registr Paměť světa se vztahuje na dokumentační fondy, takže z Janáčkova archivu jsou v něm zapsané položky, které mají listinný charakter (a těch je většina). Nejsou tam trojrozměrné předměty z Janáčkovy pozůstalosti. Součástí jsou materiály, které se vztahují k Janáčkovu skladatelskému dílu (autografy, opisy, tisky, korektury, libreta…), dále korespondence, dokumenty k osobnímu a profesnímu životu, literární a teoretické dílo, také Janáčkova knihovna a archiv varhanické školy.

Vaši pedagogickou dráhu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity probereme příště, přesto by mne zajímalo, je některý z mladých muzikologů, který se věnuje třeba Pavlu Haasovi nebo Janu Novákovi?
Naštěstí ano. Janu Novákovi se věnuje kolega z Ústavu hudební vědy Martin Flašar a Pavlu Haasovi velmi nadaný mladý muzikolog a můj kolega z Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea Ondřej Pivoda. Myslím, že jsou tito skladatelé v dobrých rukou.

Děkuji srdečně za rozhovor a těším se na pokračování!

 

Jiří Zahrádka (archiv respondenta)

Doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (1970) je absolventem hudební vědy na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, na níž pedagogicky působí. Od roku 1996 je kurátorem janáčkovských sbírek Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Osobnosti a dílu Leoše Janáčka věnoval řadu studií, autorsky se podílel na dvousvazkové janáčkovské monografii Johna Tyrrella Years of a Life (2006, 2007). Zabývá se také kulturní a hudební historií Brna ve druhé polovině 19. století a první polovině 20. století. Je autorem publikace Leoš Janáček ve fotografiích (2008) a knihy Divadlo nesmí býti lidu komedií – Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně (2012). Je též editorem Janáčkova hudebního díla (opery Šárka, Výlety páně Broučkovy, Příhody lišky Bystroušky, Osud, Věc Makropulos, dále Glagolská mše, Sinfonietta, Mládí, Zápisník zmizelého, Taras Bulby, Žárlivost, V mlhách, 1. X. 1905 (Z ulice), smíšené a ženské sbory atd.) pro nakladatelství Universal Edition, Editio Bärenreiter Praha, Henle Verlag a Editio Janáček. Je autorem více jak stovky studií.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat