Platy sboristů v opeře bez komentáře

Bez dalšího komentáře přinášíme dva dopisy. Jsou totiž samy o sobě výmluvné víc než dost. Ten první odešel před koncem sezóny z pražského Národního divadla na Ministerstvo kultury. Dopis sepsal hlavní sbormistr Pavel Vaněk a adresoval jej přímo ministrovi, Václavu Riedlbauchovi (někdejšímu šéfovi opery ND). Tady dopis je: 

Věc: Žádost o pomoc při řešení nevyhovující finanční situace pěveckého sboru ND

 

Vážený pane ministře,

dovoluji si Vás oslovit, přestože jste v těchto dnech jistě velmi zaneprázdněn. Rád bych Vás stručně informoval o situaci pěveckého sboru Národního divadla, kterého jsem šéfsbormistrem, tudíž mně práce, vývoj a budoucnost tohoto tělesa, za které jsem zodpovědný, leží velmi na srdci. Přestože se sbor ND momentálně nachází ve velmi dobré pěvecké kondici, mám jisté velké a oprávněné obavy o vývoj a budoucnost tohoto tělesa, které je důležitou a nedílnou součástí souboru opery ND. Pracujeme totiž již několik let ve velmi neutěšených finančních podmínkách. Chtěl bych Vám pro srovnání v této souvislosti vypsat několik základních údajů: 

a) Průměrná hrubá mzda člena operního sboru ND je cca 20 000 Kč (viz přiložený doklad z účtárny ND). Průměrná hrubá mzda v ČR je 24 000 Kč. Průměrná hrubá mzda v hl. m. Praze je 30 000 Kč (informace jsem čerpal z internetových stránek Čs. statistického úřadu). Sbor ND je tudíž hluboce pod celostátními i pražskými průměrnými hodnotami.

b) Všichni členové operního sboru ND mají vyšší střední nebo vysokoškolské vzdělání a prochází výběrovým konkurzem pro zařazení na místo zpěváka operního sboru.

c) Práce v operním sboru naší první scény je ve srovnání s ostatními mimopražskými divadly ve všech parametrech náročnější díky:

– počtu odehraných představení v sezóně
– počtu zkoušek potřebných k realizacím představení
– závažnosti děl, uváděných mnohdy při příležitosti významných státních událostí
– kvalitě prováděných představení a premiér
– vyšším požadavkům na kvalitu ze strany inscenátorů a dirigentů

d) Měsíční výdělek členů operního sboru ND je bohužel na stejné výši, jako v ostatních divadlech. Z toho plynou dva závažné problémy, které se již nyní projevují:

– o práci v operním sboru ND přestávají mít zájem mladí talentovaní kolegové jak z oblastních sborů, tak i absolventů uměleckých škol
– nástupní mzda člena sboru ND je již nyní tak nízká (cca 14 – 15 000 Kč), že nemůže pokrýt základní životní náklady, a to jak pro pražské, tak zejména pro mimopražské zpěváky

Možnost přivýdělku je při naší proměnlivé pracovní době a vytíženosti velmi složitá. Řada mladších kolegů ze sboru navíc vynakládá nemalé finanční prostředky za hodiny zpěvu u svých profesorů, což považuji za velmi zodpovědné a žádoucí.Sbor tudíž začíná trpět katastrofálním nedostatkem mladých zpěváků a bohužel „stárne“.

Vážený pane ministře, přestože jsem si vědom toho, že Váš mandát je zatím časově omezen a operní sbor ND je určitě zlomkem Vašich starostí, které jako ministr kultury máte, dovoluji si Vám napsat tento dopis se žádostí o nalezení cesty ke zlepšení finanční situace členů operního sboru naší první scény. Činím tak po konzultaci s ředitelem ND panem PhDr. Ondřejem Černým. Oslovuji Vás také proto, že jste prvním ministrem kultury, který je s prostředím, ve kterém pracujeme, detailně obeznámen. To mně a hlavně kolegům z pěveckého sboru dává naději, že se budete naší situací zabývat.

S úctou,

Mgr. Pavel Vaněk
šéfsbormistr operního sboru ND

 

Na vědomí též:
PhDr. Ondřej Černý, ředitel Národního divadla
MgA. Jiří Heřman, umělecký šéf opery Národního divadla

 

 
26.5.2009
 


Odpověď z Ministerstva kultury přišla těsně před začátkem divadelních prázdnin. Za ministra Riedlbaucha dopis sepsal jeho náměstek. Tady je doslovné znění:
Vážený pane šéfsbormistře,

 

z pověření pana ministra odpovídám na Váš dopis ze dne 26.května 2009, kterým jste stručně informoval o situaci pěveckého sboru Národního divadla a žádal o pomoc při řešení nevyhovující finanční situace.

K Vámi předloženým informacím sděluji, že Ministerstvu kultury nepřísluší posuzovat vnitřní mzdovou politiku organizace včetně odměňování jednotlivých složek nebo organizačních útvarů a jejich vzájemné porovnávání.

Odměňování v rámci stanoveného limitu mzdových prostředků pro příspěvkovou organizaci jako celku je plně v kompetenci statutárního zástupce Vaší organizace. Limit mzdových prostředků pro organizaci je nepřekročitelný a Ministerstvo kultury jako zřizovatel jej stanovuje na základě rozpisu schváleného rozpočtu kapitoly.
Proto Vám doporučuji, abyste se se žádostí o pomoc při řešení nevyhovující finanční situace pěveckého sboru Národního divadla obrátil na své přímé nadřízené.

 

S pozdravem

 

JUDr. Jiří Richter
náměstek ministra kultury
17.6.2009

 

 

 

 

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na