Platy sboristů v opeře bez komentáře

Bez dalšího komentáře přinášíme dva dopisy. Jsou totiž samy o sobě výmluvné víc než dost. Ten první odešel před koncem sezóny z pražského Národního divadla na Ministerstvo kultury. Dopis sepsal hlavní sbormistr Pavel Vaněk a adresoval jej přímo ministrovi, Václavu Riedlbauchovi (někdejšímu šéfovi opery ND). Tady dopis je: 

Věc: Žádost o pomoc při řešení nevyhovující finanční situace pěveckého sboru ND

 

Vážený pane ministře,

dovoluji si Vás oslovit, přestože jste v těchto dnech jistě velmi zaneprázdněn. Rád bych Vás stručně informoval o situaci pěveckého sboru Národního divadla, kterého jsem šéfsbormistrem, tudíž mně práce, vývoj a budoucnost tohoto tělesa, za které jsem zodpovědný, leží velmi na srdci. Přestože se sbor ND momentálně nachází ve velmi dobré pěvecké kondici, mám jisté velké a oprávněné obavy o vývoj a budoucnost tohoto tělesa, které je důležitou a nedílnou součástí souboru opery ND. Pracujeme totiž již několik let ve velmi neutěšených finančních podmínkách. Chtěl bych Vám pro srovnání v této souvislosti vypsat několik základních údajů: 

a) Průměrná hrubá mzda člena operního sboru ND je cca 20 000 Kč (viz přiložený doklad z účtárny ND). Průměrná hrubá mzda v ČR je 24 000 Kč. Průměrná hrubá mzda v hl. m. Praze je 30 000 Kč (informace jsem čerpal z internetových stránek Čs. statistického úřadu). Sbor ND je tudíž hluboce pod celostátními i pražskými průměrnými hodnotami.

b) Všichni členové operního sboru ND mají vyšší střední nebo vysokoškolské vzdělání a prochází výběrovým konkurzem pro zařazení na místo zpěváka operního sboru.

c) Práce v operním sboru naší první scény je ve srovnání s ostatními mimopražskými divadly ve všech parametrech náročnější díky:

– počtu odehraných představení v sezóně
– počtu zkoušek potřebných k realizacím představení
– závažnosti děl, uváděných mnohdy při příležitosti významných státních událostí
– kvalitě prováděných představení a premiér
– vyšším požadavkům na kvalitu ze strany inscenátorů a dirigentů

d) Měsíční výdělek členů operního sboru ND je bohužel na stejné výši, jako v ostatních divadlech. Z toho plynou dva závažné problémy, které se již nyní projevují:

– o práci v operním sboru ND přestávají mít zájem mladí talentovaní kolegové jak z oblastních sborů, tak i absolventů uměleckých škol
– nástupní mzda člena sboru ND je již nyní tak nízká (cca 14 – 15 000 Kč), že nemůže pokrýt základní životní náklady, a to jak pro pražské, tak zejména pro mimopražské zpěváky

Možnost přivýdělku je při naší proměnlivé pracovní době a vytíženosti velmi složitá. Řada mladších kolegů ze sboru navíc vynakládá nemalé finanční prostředky za hodiny zpěvu u svých profesorů, což považuji za velmi zodpovědné a žádoucí.Sbor tudíž začíná trpět katastrofálním nedostatkem mladých zpěváků a bohužel „stárne“.

Vážený pane ministře, přestože jsem si vědom toho, že Váš mandát je zatím časově omezen a operní sbor ND je určitě zlomkem Vašich starostí, které jako ministr kultury máte, dovoluji si Vám napsat tento dopis se žádostí o nalezení cesty ke zlepšení finanční situace členů operního sboru naší první scény. Činím tak po konzultaci s ředitelem ND panem PhDr. Ondřejem Černým. Oslovuji Vás také proto, že jste prvním ministrem kultury, který je s prostředím, ve kterém pracujeme, detailně obeznámen. To mně a hlavně kolegům z pěveckého sboru dává naději, že se budete naší situací zabývat.

S úctou,

Mgr. Pavel Vaněk
šéfsbormistr operního sboru ND

 

Na vědomí též:
PhDr. Ondřej Černý, ředitel Národního divadla
MgA. Jiří Heřman, umělecký šéf opery Národního divadla

 

 
26.5.2009
 


Odpověď z Ministerstva kultury přišla těsně před začátkem divadelních prázdnin. Za ministra Riedlbaucha dopis sepsal jeho náměstek. Tady je doslovné znění:
Vážený pane šéfsbormistře,

 

z pověření pana ministra odpovídám na Váš dopis ze dne 26.května 2009, kterým jste stručně informoval o situaci pěveckého sboru Národního divadla a žádal o pomoc při řešení nevyhovující finanční situace.

K Vámi předloženým informacím sděluji, že Ministerstvu kultury nepřísluší posuzovat vnitřní mzdovou politiku organizace včetně odměňování jednotlivých složek nebo organizačních útvarů a jejich vzájemné porovnávání.

Odměňování v rámci stanoveného limitu mzdových prostředků pro příspěvkovou organizaci jako celku je plně v kompetenci statutárního zástupce Vaší organizace. Limit mzdových prostředků pro organizaci je nepřekročitelný a Ministerstvo kultury jako zřizovatel jej stanovuje na základě rozpisu schváleného rozpočtu kapitoly.
Proto Vám doporučuji, abyste se se žádostí o pomoc při řešení nevyhovující finanční situace pěveckého sboru Národního divadla obrátil na své přímé nadřízené.

 

S pozdravem

 

JUDr. Jiří Richter
náměstek ministra kultury
17.6.2009

 

 

 

 

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat