Práce s Bertramkou a na Bertramce

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
V návaznosti na texty, které byly během letošního podzimu publikovány o Bertramce, nabízím čtenářům rozhovor s oběma hlavními činovníky Mozartovy obce. Tedy s předsedou Tomislavem Volkem a tajemnicí Miladou Jonášovou. Vznikl delší text, než jsem počátkem listopadu očekával, ale snad shrnuje všechno podstatné, na co se v souvislosti s Bertramkou ptáme.
Bertramka (zdroj de.wikipedia.org)

 

Na úvod bychom asi mohli připomenout, v jakém stavu jste Bertramku od Prahy 5 přebírali?

TOMISLAV VOLEK:
Bertramku jsme v prosinci 2009 přebírali totálně vyprázdněnou. Veškerý mobiliář, osvětlovací tělesa a exponáty, z nichž mnohé patřily Mozartově obci, byly odvezeny a nebylo nám ani sděleno kým a kam. I nové prostory v podzemí před sala terrenou, které tam dal z dotací Městské části Praha 5 vyhloubit tehdejší nájemce Bertramky inženýr Karel Muzikář, byly silně znehodnoceny hrubým vyrváním částí vzduchotechniky, barového pultu atd. Myslím, že tehdejší reportáž redaktora Lukáše Landy v televizních Reportérech o předávání Bertramky „Jako barák opuštěný sovětskými vojsky“ vešla dostatečně ve známost (najdete ji zde). Přitom nikdo v médiích dodnes nevzal v úvahu tu právně přímo hrůznou skutečnost, že ministerstvo kultury dalo v roce 2002 úřadu Městské části Praha 5 na Bertramku půl milionu korun a o sedm let později si veškeré její vybavení a exponáty – bez pořízení jakékoliv dokumentace! – rozebraly a kamsi odvezly tři pražské instituce, respektive organizace!

MILADA JONÁŠOVÁ:
Problém je, že exponáty, které byly tímto způsobem z Bertramky odvezeny, jsou pro nás nedohledatelné a už se vzdáváme naděje, že z nich aspoň něco získáme zpět. Když jsme například s dramaturgem opery Národního divadla Ondřejem Hučínem v souvislosti s přípravou stálé výstavy o Donu Giovannim (2010) pro Mozartovský salónek ve Stavovském divadle žádali o zapůjčení dobového portrétu hraběte Františka Antonína Nostice, který byl také z Bertramky odvezen, nenalezl se. A to byly osloveny instituce, které exponáty odvážely, České muzeum hudby, Národní galerie a UMPRUM, ale obraz už nebyl k nalezení.

TOMISLAV VOLEK:
Také model původní podoby Nosticova divadla, vytvořený podle Langweilova modelu Prahy (Muzeum města Prahy) členem Mozartovy obce Janem Boudou pro mozartovskou výstavu 1987 v Klementinu a pak předaný Mozartovské obci a vystavený na Bertramce, byl v prosinci 2009 odvezen do Českého muzea hudby. Dnes stojí před Mozartovským salónkem ve Stavovském divadle a nedávno se tam dal Plácido Domingo vyfotografovat, jak ho majetnicky drží v objetí. K tomu chyběl jen nápis: Ukradeno z Bertramky. Jen ten nejcennější exponát, který na Bertramce byl a patřil Mozartově obci, tj. kladívkový klavír z konce osmnáctého století, a který zcizilo České muzeum hudby, byl aspoň slušně opraven a vystaven v jeho expozici, ovšem s chybným popisem, neboť tato instituce nedisponuje žádným mozartovským znalcem.

Kdy potom byla Bertramka otevřena veřejnosti a jak jste řešili chybějící expozici?

MILADA JONÁŠOVÁ:
Tři týdny po převzetí objektu jsme uspořádali koncert pro členy Mozartovy obce, před kterým zakoupil židle do koncertního sálu na Bertramce syn docenta Volka. A začaly se shánět prostředky na další vybavení Bertramky. Pro expozici nám Opera Národního divadla zapůjčila výstavu o Mozartově komické opeře La finta giardiniera, kterou jsem pro ně připravila v roce 2008, a Hasse-Gesellschaft v Mnichově nám zapůjčila výstavu o skladateli Johannu Adolfu Hassem, zahrnující i jeho kontakty s Mozartovými. Nejstarší pokoj s renesančním stropem byl postupně vybavován nákupem historického nábytku přes Aukro. Půl roku od převzetí Bertramky, v květnu 2010, byla expozice otevřena, vernisáže se zúčastnili oficiální zástupci salcburského Mozartea, mnichovské a hamburské Hasse-Gesellschaft a členové a přátelé Mozartovy obce.

Bertramka byla pak přístupná do října 2016, po tomto datu už jen pro předem ohlášené skupiny. V zimním období turistů přijde opravdu málo, takže nemůžeme najímat na celý den službu do expozice.

Bertramka (zdroj archiv)

Dá se stručně shrnout, co všechno se zde odehrálo za tuto dobu?

TOMISLAV VOLEK:
Slavnostní ráz má každoročně na Bertramce konaný koncert vítězů Duškovy soutěže ve zpěvu, který natáčí rozhlas a v jehož průběhu jsou vítězům předány diplomy. Památnou událostí se stal benefiční koncert kvarteta České filharmonie ve prospěch Bertramky, konaný v Karolinu. K nadstandardním akcím patřila vystoupení vídeňského kvarteta Paula Angerera, Panochova kvarteta, Afflatus kvintetu a další. Po čtyři roky, kdy byla v úřadě Městské části Praha 5 vedoucí kulturního oddělení Marie Ulrichová Hakenová, byla na Bertramce uspořádána řada koncertů, buď na základě jejich objednávky s námi (například k výročí narozenin Josefy Duškové), nebo si koncert uspořádali sami v pronajatých prostorách Bertramky. S odchodem doktorky Ulrichové z uvedené funkce tato spolupráce naprosto ustala.

Mezinárodní konference o Josephu Woelflovi, konaná 2015 ve spolupráci s Mozartovou obcí v Rakouském kulturním fóru, vyvrcholila slavnostním večerem a koncertem na Bertramce. Každoročně probíhaly v čase od dubna do října agenturami či v Česku působícími firmami předem dojednané koncerty pro domácí i zahraniční skupiny návštěvníků, spojené s úvodními výklady. Tak se – vedle dalších koncertů – na Bertramce uskutečnilo osmačtyřicet přednášek docenta Volka pro skupiny z Německa, Ameriky, Rakouska, Itálie, Francie, Anglie, Holandska, Španělska, Japonska a Číny. Konalo se tam sedm svateb a několikrát byla Bertramka pronajata k natáčení (vždy bylo podmínkou předchozí předložení scénáře akce) a další.

Jak dlouho je teď Bertramka zavřena a do kdy tomu tak bude?

MILADA JONÁŠOVÁ:
Bertramka je uzavřena od listopadu 2016, avšak do dubna 2017 tam probíhaly přednášky pro větší skupiny. Na únor a březen 2018 jsou už nahlášeny čtyři skupiny z Rakouska, Estonska a Německa, pro které docent Volek bude mít přednášky a provedeme je expozicí. Po zimních měsících, kdy se pochopitelně pracovat nedá, by měla na jaře pokračovat oprava schodiště a další opravné práce. Nevíme přesně, kdy bude možné Bertramku znovu otevřít veřejnosti, ale je samozřejmě i v našem zájmu ji otevřít co nejdříve.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Mohlo by vás zajímat