S Margreet Honig o umění naslouchat i poslouchat

  1. 1
  2. 2

Technice dechu se do hloubky věnuje jóga – pránajáma. Cvičíte jógu?
Ano, jógu, taj-či a podobná cvičení založená na dechu. Před dvaceti lety jsem objevila knihu, která se zabývá tím, že každá samohláska má v těle své místo. To bylo pro mě zásadní poznání. Když řeknete „e“, cítíte to v žebrech, „i“, je posazené výš, žebra nevnímáte, „a“ cítíte v celém těle, „u“ je velmi hluboká samohláska. Mění se také rezonance jednotlivých samohlásek. Zaměřila jsem se na tento typ cvičení.

Vypozorovala jste nějakou souvislost mezi rodnou řečí, mateřským jazykem a typem, technikou zpívání? Tím myslím – zpívá se v některém jazyce snadněji a jsou nějaké odlišnosti ve vytváření tónu u různých jazyků?
Nesporně. Italština je pro zpěv skvělý jazyk s mnoha vokály, samohláskami. Když žijete v Itálii a neustále kolem sebe slyšíte tuto řeč s otevřenými vokály, je to pro zpěv skvělý základ, vede vás k tomu, aby měl zvuk své centrum. Italové zpívají, jak mluví. Tohle třeba v němčině není. Samohlásky jsou těžké, uzavřené, překrývají volný, otevřený hlas. I rodilí Angličané potvrzují, že je velmi nesnadné zpívat v angličtině. Francouzština je specifická nosovkami, kdy vzduch proudí nosem. Také švédština používá „zahuhlané“ vokály. A když zpěváci takhle i zpívají, mají problém.

Margreet Honig (zdroj Helena Havlíková)
Margreet Honig (zdroj Helena Havlíková)

Jaký je vtah vrozeného talentu a hlasového školení? Myslím tím, nakolik jsou pro operní zpěv podstatné vrozené individuální dispozice. Nebo je důležitější píle, pracovitost, cílevědomost?
Přirozený nádherný hlas může být pro další rozvoj někdy spíš překážka, protože takový zpěvák nehledá jiné cesty. Krásný hlas sám o sobě ještě neznamená, že z takového člověka bude dobrý zpěvák. Ano, jsou vrozené hlasy a velmi muzikální lidé, kteří dosáhnou velké kariéry, ale jsou zpěváci s krásným vrozeným hlasem, kteří si myslí, že to stačí, hřeší na to, nechají to být, jsou i trochu líní, pečlivě a přísně nestudují, protože každý obdivuje jejich krásný hlas. Jiní, kteří začínají s menším hlasem, potížemi s dechem, ti mohou dělat při dobrém vedení velmi rychlé pokroky

Ve své knize Skutečný zpěv mluvíte o tom, že se někdy setkáte se i studentem, kterému profesionální pěveckou dráhu nedoporučíte, protože rozpoznáte jeho limity, dané jak vrozenými dispozicemi, tak třeba špatným školením. To musí být obtížné říkat.
Ano, když jsem ještě učila na konzervatoři, podle mých zkušeností se po třech letech dá poznat, jestli dochází k pokroku. Když jsem usoudila, že se vývoj zastavil, chtěla jsem být upřímná, pozvala jsem studenta domů, dali jsme si víno a povídali si. Varovala jsem ho, že podle mého názoru nemá dost talentu, aby se uplatnil v profesionálním světě. Někteří reagovali velmi rozlíceně, ba vztekle. Když se student rozhodl, že přesto bude ve studiu zpěvu pokračovat, věnovala jsem se mu samozřejmě dál. Ale zároveň musím připustit, že člověk nikdy neví, co se stane. Někdy se po takovém rozhovoru student uvolnil, osvobodil se od stresu, že se musí hnát za vysokými cíli, a mělo smysl pokračovat. Nebo na nějakou dobu studium přerušil, našel si jinou práci, pracoval na sobě, změnil se jako osobnost a úspěšně se ke zpěvu vrátil.

Margreet Honig (zdroj Helena Havlíková)
Margreet Honig (zdroj Helena Havlíková)

Existuje podle vás nějaká souvislost mezi tělesnou hmotností a tvořením tónu? U operních pěvců často vidíme spíše odchylky směrem k nadváze. Přitom režiséři dnes vyžadují, aby vedle výborného zpívání pěvec i skvěle vypadal.
Podle mě je podstatné, aby se zpěvák cítil zdravě ve svém přirozeném těle. Samozřejmě se musí věnovat sportu, józe. Musí být v nerušeném, klidném kontaktu se sebou samým. A důležité je také zázemí – rodiny, partnera, ale i peníze. Být zpěvákem je opravdu tvrdá práce a je těžké si tím vydělávat. Na konzervatoři to ještě může vypadat idylicky, ale vstup do skutečného operního světa je krutý, nelítostný. Učím v mnichovském studiu. Na jedno místo tu bývá až sedm stovek adeptů z celého světa, v posledních letech navíc mnoho z Číny, Koreje, Japonska. Proto také často učím zpěváky zároveň zpěv učit. Řada sólistů, kteří ukončí kolem padesáti let kariéru, a často velmi úspěšnou, se rozhodnou pokračovat pedagogickou činností. Ale ukáže se, že nevědí, jak. Nevědí si se studenty rady. Proto si myslím, že je důležité studenty nejen učit zpívat, ale zároveň je naučit výuce zpěvu.

Pěvecké pedagogice se věnujete řadu let a spolupracujete s pěvci z mnoha zemí na různých úrovních – od pěveckých hvězd po začínající sólisty. Jak se z vašeho pohledu za tu dobu změnil operní svět z hlediska managementů divadel, obsazování do rolí, průběžné péče divadel o sólisty, nároků dirigentů, požadavků režisérů, ale i významu agentur, které zastupují sólisty…
Dnes to mají mladí mnohem obtížnější. Dřív, když divadlo sólistu akceptovalo, byla mu věnována systematická péče s ohledem na jeho pěvecký i osobností vývoj. Nedostával příliš brzy velké role, respektoval se ten dlouhý proces zrání k hlavním rolím. Dnes vidím, že divadla chtějí využívat zpěváky okamžitě, třeba velmi mladému sólistovi s velkým vrozeným hlasem dají hned hlavní roli. U takového sólisty se dostaví stres, jestli tak náročnou roli zvládne, jestli je dost dobrý, k tomu přistupuje náročný zkouškový proces, kde často dirigenti ani režiséři nedovolují markýrování, v blokovém systému hraní šňůra představení, kdy hlas nemůže relaxovat. Z toho jsem velice smutná. Dokonce ani dirigenti nebývají šetrní vůči sólistům. Psychický aspekt je přitom pro sólistu nesmírně důležitý. Dirigent může zpěváka úplně zlomit, třeba poznámkou o nepěkném tónu, navíc před ostatními. To nenávidím. Dirigent nebo režisér není diktátor, kterému se všichni ostatní musí podřizovat. Zdá se mi, že se to v poslední době začíná trošku, ale opravdu jen trošku měnit u generace třicátníků – dirigentů i režisérů. Mluví společně se sólisty i hráči orchestru, vytvářejí vstřícnou týmovou atmosféru. Takových příkladů sice zatím není mnoho, ale naplňují mě optimismem.
Děkujeme za rozhovor!

Margreet Honig (zdroj Jan Žirovnický)
Margreet Honig (zdroj Jan Žirovnický)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


5 2 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments