Opery Antonína Dvořáka XII.: Armida

„Takové dílo nebylo dosud provedeno v naší Metropolitní? Proč vlastně?“neznámý americký hudební kritik Nikoho zřejmě nepřekvapí, že v uměleckém odkazu každého skladatele najdeme díla více…

Opery Antonína Dvořáka IX.: Jakobín

"Včera jsem dokončil partituru I. aktu a jsem se svou prací úplně spokojen. Myslím, že tentokráte pochybovači o mém dramatickém nadání budou spokojeni, ne-li překvapeni!…

Opery Antonína Dvořáka VIII.: Dimitrij

„Byl to kus krušné práce, ještě nikdy jsem s takovou láskou a nadšením žádnou operu nepracoval.“Antonín Dvořák Žádná z Dvořákových oper neprošla tak komplikovanou a…

Opery Antonína Dvořáka VI: Vanda

",Vanda' byla hned prvním večerem velmi příznivě přijata; skladatel byl po každém jednání volán, úspěch byl zabezpečen – a přec se novinka ta nedočkala než…

Opery Antonína Dvořáka II: Alfred

„I když později ostře vyhraněná osobní nota Dvořákova ozve se v hudbě Alfreda jen slabými náběhy, skladatelova nevšední síla inspirační a také jeho bohatá fantasie…