Strhující Rigoletto v Linci. S vybučenou režií, vévodou je Donald Trump

  1. 1
  2. 2
  3. 3

První dějství na velkém plese je inscenačně velmi imponující rozehráním do tří diferencovaných rozměrů, působí tím neobyčejně dynamicky a barvitě! Se živým orchestrem za jevištěm, nikoliv s obvyklou hudební reprodukcí. Přiznám se, že po mnoha viděných Rigolettech mne vlastně ani na chvíli nenapadlo, že bych snad toužil vizuelně po některém z řady předchozích, spíše tradičně laděných aranžmá. Vévoda alias Donald Trump, zpívající ústřední árii třetího dějství před panoramatem zobrazených honosných amerických mrakodrapů, sdělující své okouzlení chůvě Giovanně Vandy Raginskytė, kterou chce v jednom momentu i škrtit. To vše je trochu bizarní. Ale celý svět kolem nás je přece bizarní, takže i režie je odrazem vnitřní reality doby, její bizarnosti a povrchnosti.

Přiznám se, že přes naznačené pochybnosti mám kupodivu (sám se sobě teď divím, jsa tradicionalistou…) pochopení pro svět obdobných režijních fantazií a asociací. Pro mne je tato inscenace zajímavá, barvitá, postavy jednají tak, jak by jednaly v tradičně laděných inscenacích. Rigoletta vlastně ani netoužím vidět jako šaška s rolničkami, člověk je de facto často tím největším poníženým šaškem právě v tom nejlépe padnoucím a zdánlivě drahém obleku. Otazníkem je pro mne více prvoposluchač tohoto díla – dostává se mu podobným transferem reálný obraz Hugova námětu? Pro mne po stém dvacátém vidění Rigoletta je to vlastně příjemná změna, zejména vnímám-li výborné hudební provedení, svrchované pěvecko-herecké výkony či bezvadný výkon mužského sboru, který připravil sbormistr Martin Zeller.

Inscenaci v Linci jsem vnímal jako hudebně výborně připravenou, s orchestrem, jenž vždy první vypovídá o úrovni toho kterého divadla, s výbornými výkony a s doslova excelentním Vévodou a Gildou jako přidanou hodnotou. Představení mělo spád přes otevření obvyklých škrtů, imponovalo muzikalitou a dynamismem. Pauza až po třetím dějství je rovněž atypická, to už by se mohlo hrát i bez pauzy. Ale opera je také show společenského charakteru, tudíž pauza je socializující, lidé se potkávají, pohovoří nejen snad o Donaldu Trumpovi a souvislostech inscenace, která zjevně část publika šokovala a část neobyčejně pobavila – na reakcích početného publika to bylo během pauzy znát.

Mohu s čistým svědomím doporučit operním zájemcům kteroukoliv z repríz. Obsazení není alternováno, jedině do role Vévody vstoupí v některé z řady repríz původně nealternovaný domácí tenorista Jacques le Roux. Sám hodlám navštívit reprízu s tímto tenoristou, jenž mi imponoval v uplynulé době jako skvělý Alfred a Narraboth. Ostatně obsazení Linec uvádí velmi pečlivě elektronickou cestou daleko dopředu. Je plánováno, dle informace z tiskové konference, osmnáct následujících repríz, v listopadu šest a v prosinci tři. Soudím ryze subjektivně, že výrazné bučení části publika na adresu režiséra patřilo asociaci s Donaldem Trumpem, coby pro tuto skupinu posluchačů málo přijatelnou variantou inspirace nesmrtelného romantického operního „hitu“. Což vzbudí namnoze spíše chuť dílo shlédnout! Převládal však vřelý potlesk pro sólisty hlavních rolí večera, dirigenta Martina Brauna a pro renomovaný Bruckner Orchestr Linec.

Hodnocení autora recenze: 90%
výkony představitelů Vévody a Gildy: 100%

 

Giuseppe Verdi:
Rigoletto
Dirigent: Martin Braun
Režie: Andreas Baesler
Scéna: Harald B. Thor
Kostýmy: Tanja Hofmann
Světelný design: Stefan Bollinger
Sbormistr: Martin Zeller
Dramaturgie: Magdalena Hoisbauer
Bruckner Orchester Linz
Herrenchor des Landestheaters Linz
Premiéra 4. listopadu 2017 Grosser Saal Musiktheater Linec

Der Herzog von Mantua – Hyojong Kim
Rigoletto – Federico Longhi
Gilda – Julia Sitkovetsky
Sparafucile – Dominik Nekel
Maddalena – Jessica Eccleston
Giovanna –
Vaida Raginskytė
Graf von Monterone – Nikolai Galkin
Marullo – Justus Seeger
Borsa – Xiaoke Hu
Graf von Ceprano – Rastislav Lalinsky
Gräfin von Ceprano – Kathleen Louisa Brandhofer
Ein Gerischtsdiener – Ville Lignell
Ein Page der Herzogin – Mitsuyo Okamoto

www.landestheater-lint.at

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Verdi: Rigoletto (Landestheater Linz 2017)

[yasr_visitor_votes postid="275555" size="small"]

Mohlo by vás zajímat