Nová česká krev v Baletním panoramatu

Baletná panoráma Pavla Juráša (183) Tentoraz: Nová krv českého baletu Jan Špunda (1) Ratmansky preferuje mladé talenty La Scaly Pocta Vlastimilovi Harapesovi Čo sleduje Jarmila…

Baletní panorama Pavla Juráše (118)

Tentoraz: * Nová sezóna na svetových scénach * Čistý tanec – preferuje Benjamin Millepied *** Svetové divadlá pomaly začínajú nadchýnať svojich divákov lákavou ponukou na…