Baletní panorama Pavla Juráše (56)

    Tentoraz: - „Každý tanečník má svou osobnost“, hovorí Magdaléna Matějková - Bude sa opakovať úspech tvorcov Čarodejovho učňa? - „Kto na krásu pozrel už patrí…