Přemýšlet smysly

    Postdramatické divadlo. K historii a významu nových forem prezentace v soudobém divadle (Die Bühne č. 10 – říjen 2015 – Christina Kaindl-Hönig) Vídeň, Mariahilferstrasse: Diváci usazení na dočasné tribuně…