Týden s tancem

Pravidelná dávka (nejen) tanečního zpravodajství: Soubor Ondráš na podzim oslaví 65 let, za rohem je Mime Fest v Poličce a ve středu novinka MOVE Dance Company v Ostravě. Pozvánka na zářijovou konferenci Kreativní města, která vzdělávají uměním.
VUS Ondráš – z představení Krajinou času (promo foto VUS Ondráš)

Soubor Ondráš oslaví 65 let novým pořadem s hudbou Jiřího Slavíka

Vojenský umělecký soubor Ondráš oslaví 65 let existence novým pořadem s hudbou Jiřího Slavíka. Dostal název kRok za kRokem a zároveň připomene 235. výročí založení Vojenské nemocnice Brno. Benefiční představení hostí 13. října Janáčkovo divadlo, zakoupením vstupenek přitom diváci přispějí na Komunitní centrum pro válečné veterány při Vojenské nemocnici. Premiérový pořad autorsky zpracovává folklorní materiál z Česka, Moravy i Slovenska. Mladý tvůrčí tým s režisérkou Alžbětou Burianovou čerpá i z jiných hudebních a tanečních stylů, přesto respektuje ukotvení Ondráše v prostředí folkloru.

Hudební složka je dílem Jiřího Slavíka, držitele ceny Anděl v kategorii world music. „Hudba k představení kRok za kRokem je inspirována jak lidovou muzikou, tak i hudbou skladatelů, kteří v minulosti osobitě transformovali lidové nápěvy do vlastního jazyka. Všechny písně a texty jsou autorské, tj. smyšlené nebo přetvořené,“ přibližuje autor. „Z minulosti jsem si vzal inspiraci z toho, co ve mně nejvíce rezonovalo. Bez nostalgie a v současném duchu jsem tento materiál přetvářel do jazyka, s jehož pomocí nahlížím na vlastní budoucnost,“ doplňuje kontrabasista a skladatel, který se pohybuje zejména v jazzovém prostředí. Tanec má divákům především zprostředkovávat emoce interpretů. Na choreografii pracovali Dominik Teleky, Stanislav Marišler, Barbora Bielková, Lenka Fučíková nebo Jan Kysučan.

Vojenský umělecký soubor Ondráš sídlí v Brně a jeho zřizovatelem je v současnosti ministerstvo obrany. Počátky činnosti souboru sahají do roku 1954. V Olomouci byl tehdy založen amatérský Vojenský soubor písní a tanců Jánošík, jenž roku 1957 přesídlil pod stejným názvem do Brna. Specializoval se na slovenské lidové tance. K výrazným změnám došlo v roce 1993 po rozdělení Československa, kdy soubor změnil své jméno, z amatérského souboru se stal soubor poloprofesionální a v rámci hudební složky byl vytvořen Orchestr lidových nástrojů. V roce 2008 souboru hrozilo zrušení, ale jeho existence nakonec zachovaná zůstala. Stočlenný kolektiv tvoří dnes profesionální základna a amatérská složka. Soubor je tvořen mladými talentovanými umělci, ať již tanečníky, hudebníky či zpěváky. Inspiraci čerpá z lidové tradice, z projevu nejlepších zpěváků a vynikajících primášů, ale je si vědom i vztahu hudebních velikánů (např. Leoše Janáčka, Bély Bartóka, Jaroslava Juráška a dalších) k lidové tradici, hudbě a tanci. Od roku 1993 se dramaturgicky zaměřuje především na národopisné oblasti Moravy a Čech. V repertoáru se však objevují i programová čísla, jejichž inspirací se staly lidové tance a melodie regionů Slovenska, Maďarska, Rumunska apod. Celková dramaturgie souboru se při tvorbě jednotlivých typů programů neomezuje pouze na umělecky ztvárněné folklorní pořady vycházející z lidových tradic, ale vytváří i divadelní programy s folklorní tématikou a dějovým námětem.

Warsaw Mime Center Company – Marcel (foto Victor Horta)

Mime Fest 2019 od 17. září v Poličce

Ve východočeské Poličce proběhne 8. ročník již tradičního festivalu pantomimy od 17. do 21. září 2019. Návštěvníkům nabídne jak současnou pantomimu, tak její propojení s příbuznými žánry jako jsou například nový cirkus nebo tanec Butó. Letošního ročníku se zúčastní sóloví umělci i soubory z Německa, Finska, Polska, Slovenska, Francie, Chile nebo Japonska. Představení pro dospělé i dětské publikum doplní workshopy se zahraničními lektory.

Klasickou pantomimu zastoupí například německo-francouzské duo Bodecker & Neander, žáci legendárního Marcela Marceaua a světově proslulí mimové. Poprvé na české divadelní scéně vystoupí francouzský mim Benoit Turjman, který je ve své zemi zvaný novým Mr. Beanem. Známá finská produkce Kallo Collective přiveze úspěšné klaunské představení Receptionists. Vysokou techniku a originální poetiku pantomimy slibuje polský soubor Warsaw Mime Center Company.

Speciálním hostem festivalu bude japonská umělkyně Sumako Koseki, která se ve své tvorbě i v pedagogické činnosti zabývá tancem Butó. Kromě svého vystoupení nabídne účastníkům festivalu také dvoudenní workshop. Další zajímavý workshop povede chilský herec Carlos Diaz Leon, specialista na expresi neutrální masky. Českou tvorbu zastupují Losers Cirque Company a mim Radim Vizváry, kteří vystoupí společně v čerstvé novince Heroes, která je nevšedním propojením pantomimy a nového cirkusu. (O představení si můžete přečíst zde.)

Součástí programu jsou i představení pro mateřinky, základní školy, studenty středních škol i rodiny s dětmi. Pro ně zahraje brazilsko-francouzské duo Lavo Ta Novo propojující pantomimu s kouzly, a také slovenské Teater Komika se svým představením Klaun hudebníkem. Nebude chybět ani tradiční Mime Evening – slavnostní setkání a prezentace předních umělců z jednotlivých zemí zastoupených na festivalu. V jediném večeru představí to nejlepší ze své tvorby ve formě krátkých výstupů.

Ilustrační foto (zdroj pixabay.com)

MOVE Dance Company uvádí premiéru

Ostravská platforma pro současný tanec MOVE Ostrava a její soubor MOVE Dance Company uvádí 11. září premiéru nového projektu. MOVE Dance Company je první soubor současného tance založený v Ostravě v roce 2016. Premiéru s názvem Puzzle pro něj připravila choreografka Anna Jirmanová, představení se koná v prostoru Cooltour.

Jaké je téma nového projektu? Puzzle je choreografie pro skupinu interpretů, ve které se tvůrci zamýšlí nad dynamikou demokratické společnosti s pohledem na vlastnosti charakteru jednotlivých osobností. Konflikt mezi exteoverty a introverty je výraznou složkou skupinové dynamiky a často hraje svou roli ve snaze o vyváženou společnost. V dnešní západní kultuře je upřednostňován a propagován extrovertní člověk a vedení je považováno za čistě extrovertní akci. Oproti tomu východní filozofie chápe, že opravdový vůdce bývá často nenápadný. Je možné najít přirozený průnik mezi těmito kontrasty? Je možné vytvořit společnost, kde všichni budou mít rovnocenný prostor pro vyjádření svých myšlenek v upřímné pozici svého charakteru? Jak najít „Middle ground“ mezi hlasitým a tichým, aniž by se jedna strana cítila postavena mimo hranici svého přirozeného projevu? A jak nenásilnou formou docílit této vyváženosti? Jestliže převedeme dynamiku společnosti na systém hry, pak nás zajímá, jak možnost volné interpretace pravidel ovlivní naše emoce. Z toho může vzniknout konflikt, který brání demokratické společnosti. To jsou otázky stanovující výchozí bod choreografické tvorby Puzzle.

Kreativní města, která vzdělávají uměním. Mezinárodní konference představí příklady vzdělávání pro 21. století z Helsinek, Amsterdamu i Walesu

Zahraniční příklady měst, ve kterých je kreativní učení a umění ve vzdělávání zásadní součástí efektivní vzdělávací strategie pro 21. století, uvede mezinárodní konference Kreativní města, která vzdělávají uměním, která se koná 25. 9. 2019 na Staroměstské radnici. Pořádají ji Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Institut umění – Divadelní ústav a nově vzniklá platforma uMĚNÍM. Konference se koná pod záštitou Víta Šimrala, radního hlavního města Prahy.

Co má současná škola naplňovat a jaká může být role umění a kreativního vzdělávání při realizaci těchto vzdělávacích cílů? Proč se na školách v evropských městech rozhodli vzdělávat uměním, jaké dopady přináší spolupráce profesionálních umělců s pedagogy? Na konferenci zazní příklady inspirativních zahraničních projektů, které představí Marjo Kyllönen, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání z Helsinek, Peggy Brandon, ředitelka expertního centra kulturního vzdělávání Mocca v Amsterdamu, Diane Hebb, ředitelka pro oblast zapojování umění do společnosti z Arts Council Wales a také Paul Collard, ředitel mezinárodní nadace Creativity, Culture and Education.

„Kreativita bude v roce 2020 dle Světového ekonomického fóra třetí nežádanější dovedností, kterou zaměstnavatelé hledají u svých zaměstnanců. Rozvoji kreativity a kompetencí však současné školy věnují méně než 30 % času. Smyslem konference je poukázat na význam kreativity ve vzdělávání, formulovat její přínos pro uplatnění na trhu práce a v oblasti byznysu, a také najít možnosti systémové podpory vzdělávání uměním na úrovni měst a krajů,“ říká Marianna Sršňová, ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání a předsedkyně platformy uMĚNÍM.

O tom, že důraz na kreativitu ve vzdělávání začíná být ve světě silný trend, svědčí i začlenění testování kreativity dětí od roku 2021 do testování PISA (mezinárodní měření výsledků vzdělávání, které zajišťuje OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Příklad systémové změny ve vzdělávání, které reflektuje rychle se měnící svět, a dovede lépe připravit děti a mladé lidi na život, přijede představit Dianne Hebb, ředitelka Arts Council of Wales: „Vzdělávání ve Walesu se zásadně mění. Od roku 2022 bude existovat nové kurikulum, jehož zásadním pilířem bude výuka umění, které více než kterýkoli jiný předmět podporuje a rozvíjí kreativní dovednosti a myšlení,“ říká Diane Hebb.

Expertní centrum kulturního vzdělávání Mocca zodpovídá za program uměleckého a kulturního vzdělávání dětí ve věku 4–12 let, který je dotovaný městem Amsterdam. Centrum propojuje školy a kulturní organizace a zajišťuje, aby všechny děti v Amsterdamu měly přístup ke kulturnímu vzdělávání a uměleckým aktivitám. „Umění a kultura pomáhá rozvíjet kreativitu, sebevědomí a učí spolupracovat. Město Amsterdam chce umožnit každému dítěti plně rozvíjet jeho talent,” říká Peggy Brandon, ředitelka expertního centra kulturního vzdělávání Mocca Expertisenetwerk Cultuureducatie.

Jaké jsou možnosti systémové podpory kreativního vzdělávání v České republice na úrovni větších a krajských měst, v obcích a na venkově? Jak zapojit do rozvoje kreativního vzdělávání kraje? Čím je kreativní vzdělávání zásadní pro podnikatelský sektor a uplatnitelnost na trhu práce? O těchto tématech přijedou diskutovat radní hl. m. Prahy a člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral, primátorka města Jihlava Karolína Koubová a zástupci projektu Jihlava vzdělává kulturou, či Lucie Wittlichová, starostka obce Zákolany. Diskuse se zúčastní zástupci měst, krajů, podnikatelského sektoru, kulturních a vzdělávacích organizací (EDUin, Kreativní Praha) a odborníci, kteří představí aktuální trendy a možnosti inovativního spojení vzdělávání a umění.

K čemu je dětem umělecké vzdělávání, když z nich nebudou umělci? Co přináší spolupráce umělců s pedagogy? Jak rozvíjet kreativitu, která je zásadní pro zaměstnavatele? Odpovědi na otázky přinesou workshopy kreativního vzdělávání naživo, které zajišťují partneři konference TANEC PRAHA,Centrum současného umění DOX, Institut moderní hudby, UUUL – dětské muuuzeum, Sladovna Písek a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání.

Pokud se rozhodnete konferenci navštívit:

Termín: 25. září 2019 v Praze, 9:00 – 18:00
Místo: Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí 1/3, 110 00 Praha 1
workshopy – Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1

Další informace: FB událost. Svou účast prosím potvrďte do 23.9.2019 na email [email protected]

uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení
Platforma uměleckých organizací, které vzdělávají uměním. Spojuje subjekty a jednotlivce, kteří realizují programy kreativního učení a rozvíjí vzdělávání uměním. Sdružuje umělecké organizace a jednotlivce a společnými silami prohlubuje kvalitu kreativního učení a jeho integraci do formálního vzdělávání na českých školách. Jejími členy jsou Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA z. s., Tanec Praha, UUUL – dětské muzeum, Tisícihran, Ara Art, Jaroslav Raušer.

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
Do českého vzdělávacího systému přináší nejnovější metody kreativní výuky, na jejichž vývoji spolupracuje se zahraničními i českými partnery. Už téměř 10 let rozvíjí rozmanité formy spolupráce mezi umělci, kreativními profesionály, vzdělávacími a kulturními institucemi a studenty každého věku. Více než pět let realizuje v českých školách program Kreativní partnerství, který do výuky na základních i středních školách zapojuje umělce a rozmanité umělecké formy. Úspěšně probíhá v mnoha zemích po celém světě. V České republice se díky SPKV zapojilo do programu už 1836 žáků, 91 učitelů, 116 tříd a 35 škol. SPKV usiluje o to, aby se kreativita stala součástí každodenního života – ve školách, ve firemním prostředí i ve volném čase. Všude tam, kde je třeba tvořivě myslet, nacházet řešení a inovovat.

Institut umění – Divadelní ústav (IDU)
Posláním Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a vizuální umění). IDU shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje předměty sbírkového charakteru vztahující se k oblasti divadla, věnuje se vědeckému výzkumu a vzdělávání, podílí se na mezinárodních projektech a vydává odbornou literaturu. Je sídlem Kanceláře Kreativní Evropa – Kultura a proexportní kanceláře SoundCzech.
IDU je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury České republiky. Byl založen v r. 1959 pod názvem Divadelní ústav, V roce 2007 došlo v souvislosti s rozšířením jeho činnosti ke změně názvu na Institut umění – Divadelní ústav (IDU). Od poloviny 70. let 20. století sídlí v barokním Manhartském paláci v Celetné ulici v Praze 1. V roce 2010 byl IDU jmenován výzkumnou organizací.

 

Zdroje: Tiskové zprávy a anotace, ČTK, Folklorní sdružení ČR

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat