V podsvětí se souborem Motus Harmonicus a Isabellou Shaw

Velké barevné panely v ulicích, lákající na Olomoucké barokní slavnosti, nabízejí hudební divadlo v červenci 2019, ale už ne to, že akce pokračují i v dalších měsících pod názvem Festival Baroko. Webové stránky již umožňují i pohled na odkaz „koncerty“, kde je možné najít koncertní akce v srpnu a září. Nepoměr mezi reklamou na tyto dvě oblasti uměleckých počinů mate a snad to bylo i příčinou, proč na koncert 1. srpna 2019, který se konal v Kapli Božího těla v Jezuitském konviktu v Olomouci, přišlo jen asi dvacet návštěvníků.
Motus Harmonicus, Isabella Shaw – Baroko Olomouc 2019 (foto Daniel Berka)

A to byla velká škoda, neboť se jednalo o koncert velmi zajímavý jak námětem, tak provedením. Soubor Motus Harmonicus, který tvořili jen čtyři hudebníci, dva hráči na violu da gamba, jeden na theorbu a jeden na varhanní pozitiv, doplnila zpěvačka Isabella Shaw, která dává vystoupení ojedinělý ráz. Soubor, jenž byl založen roku 2010 uměleckým vedoucím a hráčem na violu da gamba Jakubem Michlem a specializoval se nejprve na barokní hudbu 17. století, postupně rozšířil svůj záběr na celý středověk, lidovou hudbu i na programové hudební projekty. A takový projekt představili i na čtvrtečním večeru.

Dramaturgie večera byla postavena na raném 17. století a na dějové lince mýtu o Persefoně – Proserpině. Zpívaná monodie, doprovázená několika hudebními nástroji, se soustředila na emoci výrazu jednoho hlasu, jenž líčí antické drama. Je tu návrat k antickému dědictví, stejně jako v té době ve výtvarném a architektonickém vyjádření. Tohle pěstovala florentská camerata a bohužel se z té doby zachovalo jen málo. Ztratila se díla Claudia Monteverdiho nebo Samuela Capricorna, ale něco se přece jen dochovalo. Jediný dochovaný fragment z Monteverdiho opery Proserpina rapita: Come dolce (1630), kompletní kantáta Proserpina gelosa od Giovanniho Felice Sancese (1636), úvodní árie Proserpiny z opery Il Pomodoro (1668) od Antonia Cestiho, Sonata La Proserpina (1645) ze sbírky instrumentálních skladeb Marca Ucelliniho.

Motus Harmonicus, Isabella Shaw – Baroko Olomouc 2019 (foto Daniel Berka)

Dějová linie vystoupení se vine okolo tématu lásky, smrti, paměti a zapomnění. Introdukce – Giacomo Carissimi: Deh memoria – je o zapomenuté paměti na milovanou osobu. Proserpina se ocitá v podsvětí a popisuje hrůzy okolo sebe – Antonio Cesti: Il pomodoro. Claudio Monteverdi: Proserpina rapita – duchové podsvětí přesvědčují Proserpinu o kladech Plutona, pána podsvětí. To je i originální příběhová funkce tohoto kusu v původní Monteverdiho opeře. Proserpina se nechá přesvědčit – Non hal regno d’amor Tarquinia Meruly. Když se Proserpina dozví, že Pluto zmizel, propadá žárlivému šílenství – Giovanni Felice Sances: Proserpina Gelosa. Pak ale Proserpina zjišťuje, že skrytý Pluto byl celou tu dobu s ní – Tarquinio Merula: Folle é bene che si crede. Závěr byl z Monteverdiho sbírky Selva morale e spirituale a pojednával o pomíjivosti lidského života – Chi vol che m’innamori.

Motus Harmonicus, Isabella Shaw – Baroko Olomouc 2019 (foto Daniel Berka)

Hlavní postavu Proserpiny ztvárnila pravdivě a procítěně mladá americká mezzosopranistka Isabella Shaw. Nebývale temný, ve spodních polohách až syrový a živočišností prosáklý hlas, je ve výškách volný a kulatý, s jasným lesklým efektem. Krásná uhrančivá žena nepoužívá žádné velké efekty či gesta, pracuje jen s malými doplňky, jako je černý závoj či granátové jablko, vše další je v jejím hlase. Rodačka z amerického Colorada studovala v Londýně zpěv a na univerzitě v Cambridge středověkou literaturu, nyní studuje na Sibeliově akademii v Helsinkách (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia) operní zpěv. Překvapila i dobrou češtinou a prozradila, že v Čechách několik let žila a pracovala i že by v České republice ráda působila nadále.

Motus Harmonicus, Isabella Shaw – Baroko Olomouc 2019 (foto Daniel Berka)

Hudební projev skupiny byl pravdivý a nosný a byl plně propojen s výrazovou stránkou doprovodné složky. Je to kompaktně propojený soubor, stylový a technicky dokonale vyvážený. Jejich stylové vyjádření je přesvědčující a slibuje další progresivní vývoj. Na taková vystoupení je jistě vždy dobré si zajít, neboť plně vyváží současný hlučný a chaotický svět a posunou naše vnímání života do jiné polohy.

 

Hodnocení autorky recenze 85 %

 

Proserpina – Il rinascente core
Festival Baroko 2019, Olomouc – Kaple Božího těla v Konviktu, 1. srpna 2019 – 20:00 hodin

Motus Harmonicus

Isabella Shaw – mezzosoprán
Balázs Adorján – viola da gamba
Tereza Samsonová – theorba
Martin Smutný – varhanní pozitiv
Jakub Michl – umělecký vedoucí, viola da gamba

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na