Písně z Gurre ve Vídni

Pokud nějaké dílo dokonale ilustruje zlom, který ve vývoji hudby nastal začátkem 20. století, pak jsou to Schönbergovy Gurre-Lieder. Původně to měly být skutečně písně,…