Alternativní operní soubory a Festival hudebního divadla Opera 2017

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Poté, co jsme před nedávnem představili české soubory stálých operních domů a inscenace, s nimiž přijedou do Prahy na letošní bienále Festivalu hudebního divadla Opera 2017 (od 13. září do 5. listopadu), přicházejí teď na řadu produkce vzniklé nezávisle na tradiční operní síti divadel. Olomoucký Ensemble Damian se do festivalové nabídky zařadil barokní operou Johanna Adolfa Hasseho La Semele (21. října České muzeum hudby), Opera studio Praha přispěje dvěma tituly zpracovanými do jednoho večera – Deníkem Anny Frankové od Grigorije Frida a Kuchyňskou revue Bohuslava Martinů (22. října Divadlo Disk), brněnský soubor Ensemble Opera Diversa ohlásil Čaroděje a jeho sluhu tandemu Ondřej Kyas a Pavel Drábek (2. listopadu kulturní centrum Venuše ve Švehlovce), a konečně Opera Povera připravuje pro Prahu experimentální projekt Echo – Metamorphoses II (3. listopadu České muzeum hudby).
České muzeum hudby (zdroj techno.cz / foto Lunchmeat2015/Henke Venue)

 

Představujeme soubory Festivalu Opera 2017
Za jednotlivá umělecká uskupení jsme oslovili uměleckého šéfa Damianů Tomáše Hanzlíka, Anitu Jirovskou ze souboru Opera studio Praha, Rocca coby uměleckého vedoucího Opery Povera a Vladimíra Maňase, uměleckého šéfa Opery Diversy.


Uveďte prosím ve stručnosti váš soubor: Jak dlouho existujete, jakým vývojem jste prošli, jak jste financováni, kdo tvoří váš základní umělecký kádr a kde, jak často a pro koho hrajete?

Tomáš Hanzlík (zdroj ensembledamian.com)

TOMÁŠ HANZLÍK
Soubor vznikl před více než dvaceti lety (1995) v rámci souborové hry na olomoucké muzikologii. Od počátku byla ve středu zájmu stará hudba a její takzvaná autentická interpretace. Až později rozšířil soubor repertoár i o soudobou hudbu a dal si za cíl propojování starého s novým. Tím je myslím na domácí scéně specifický. Financovaní jsme granty na základě jednotlivých projektů (titulů) ministerstvem kultury České republiky, městem Olomouc a Olomouckým krajem. Obsazení souboru je variabilní podle sazby partitur. Ročně děláme tři až pět operních premiér, které obohatí stávající repertoár, který se pak snažíme i v dalších letech udržet. Ročně odehrajeme cca čtyřicet představení na různých místech formou Opera ambulant. Inscenace se snažíme dělat tak, aby přístup k nim mohl být takřka bezbariérový a publikum mohlo být co nejširší.

Anita Jirovská (zdroj operastudio.cz)

ANITA JIROVSKÁ
Soubor Opera studio Praha, z.s. získal své první pevné obrysy na počátku roku 2016 spolu s představením Anne, beze strachu hledět na nebe, s nímž se také účastníme festivalu. Cílem Opera studio Praha je vytvořit rovnocenný ekvivalent operním studiím v zahraničí, a podpořit tak umělce na počátku jejich kariéry mimo jiné v zahraniční spolupráci. Finance získáváme sami z grantů a sponzorských darů. Základním uměleckým kádrem jsou: Anita Jirovská, Sébastien Bagnoud, Vojtěch Svoboda a Eva Kolková.

Veřejná vystoupení jsou nepravidelná a vycházejí zcela pouze z toho, zda se nám podaří představení zafinancovat. Kromě představení pro veřejnost připravujeme též představení pro žáky a studenty středních škol. Ta jsou doplňována odbornými přednáškami a diskusemi rozšiřujícími témata představení.

Naší prozatímní scénou, jež nám pronajímá svůj prostor, je Divadlo DISK, pro školní představení pak Divadlo Solidarita.

Vladimír Maňas (zdroj bibemus.org)

VLADIMÍR MAŇAS
Pod svým současným názvem náš soubor funguje od roku 2003, kdy byl založen Pavlem Drábkem a Ondřejem Kyasem. Před deseti lety, v době uvedení první celovečerní opery zmíněných autorů, Pickelhering 1607 aneb Nový Orfeus z Bohemie, měl náš ansámbl už ustálený okruh spolupracujících zpěváků i fungující komorní orchestr. Vedle tvůrců jsou hlavními pilíři i zpěváci, především Lucie Kašpárková a Jan Šťáva. V souladu se svým názvem se v uplynulých deseti letech Diversa dále rozrůzňovala, s finanční podporou především ministerstva kultury a města Brna rozvinula vedle své hudebně-dramatické činnosti (uvedeno zatím pět autorských oper dua Drábek – Kyas, dvě opery Miloše Štědroně a další díla) také koncertní řadu včetně projektů soudobé duchovní hudby.

Díky partnerství s Národním divadlem Brno ansámbl od roku 2013 realizuje řadu svých projektů v Redutě na Zelném trhu. Přímo v Brně uvádí Diversa ročně tři až pět hudebně-dramatických představení, nejméně čtyři orchestrální projekty určité tematické linie, komorní recitály spřízněných interpretů (Richard Novák, Ivana Rusko Krejčiříková, Aleš Janiga, Roman Hoza, Lucie Hilscherová, Lucie Kašpárková, Jan Šťáva) a chrámové koncerty, v jejichž rámci zazněla řada premiér, především z děl Ondřeje Kyase, ale i Františka Emmerta.

Diversní orchestr realizoval zatím dvě CD s výjimečnými díly Jana Nováka, třetí album připravujeme. S novými projekty rozšiřujeme okruh spolupracujících sólistů, ale kvalita orchestru stoupá naopak díky jeho stabilnímu složení a dlouhodobé spolupráci s vynikající dirigentkou Gabrielou Tardonovou.

Rocc (zdroj archiv Rocca)

ROCC
Idea spolku Opera Povera sahá do roku 2005, kdy jsem během svých studií v Curychu, inspirován Grotowského teorií „chudého divadla“ a uměleckým stylem „arte povera“, položil základní teze opery povera – v doslovném překladu z italštiny: „chudá opera“. Spolek byl poté oficiálně založen v roce 2013 v České republice v týmu s dramaturgem Pavlem Petráňkem a manažerem spolku Tomášem Cafourkem. Na tomto místě bych chtěl oběma mým drahým kolegům poděkovat za jejich skvělou spolupráci na tomto mém vysněném projektu. Lze tedy říci, že tým Opera Povera jsme v tuto chvíli my tři, další umělecké a produkční spolupracovníky si vždy vybíráme dle potřeby a charakteru jednotlivých projektů. Velkou naší posilou se stala skvělá produkční Gabriela Vojtičková, která je již též součástí naší rodiny.

Kromě našich hlavních pracovních závazků se snažíme v rámci spolku každý rok realizovat alespoň jeden projekt. Realizaci projektu financujeme především z grantů ministerstva kultury, města Brna a dalších příspěvků a jsme rádi a vděční, že odborné komise naši práci sledují a čím dále tím více ji podporují. Opera Povera nemá své „kamenné divadlo“, to znamená, že projekty hrajeme site-specific, vždy vyhledáváme prostory podle tématu a atmosféry daného díla. Zpravidla se jedná o formát komornějšího a experimentálnějšího hudebního divadla a diváci, které takovéto divadlo zajímá, jsou u nás vždy vítáni a najdou si k nám cestu. Opera povera jednoznačně proklamuje, že „méně je více“, a snaží se takto s co nejjednoduššími prostředky dosahovat maximální duchovní a emoční komunikace mezi účinkujícím a divákem.

Co všechno rozhodlo o výběru titulu, který jste pro Festival Opera 2017 vybrali?

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat