Alternativní operní soubory a Festival hudebního divadla Opera 2017

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Co všechno rozhodlo o výběru titulu, který jste pro Festival Opera 2017 vybrali?

TOMÁŠ HANZLÍK
Inscenace La Semele vznikla v roce 2016, měla premiéru na festivalu Divadelní Flora a pak zazněla čtyřikrát na Olomouckých barokních slavnostech. Je to neapolská serenata s vynikajícím moderním námětem, geniální hudbou, kterou nikdo nezná.

ANITA JIROVSKÁ
Festivalem Opera 2017 jsme byli přímo osloveni k uvedení představení Anne, beze strachu hledět na nebe.

VLADIMÍR MAŇAS
Čaroděj a jeho sluha je zatím poslední, pátou celovečerní operou Pavla Drábka a Ondřeje Kyase. V premiéře jsme ji uvedli v říjnu 2016 v industriálních prostorech v Brně – Židenicích, prezentace na festivalu Opera 2017 bude první mimobrněnské uvedení. Zároveň jde o první diversní operu, režírovanou naší novou stálou režisérkou Kristianou Belcredi po odchodu Tomáše Studeného do Českých Budějovic. Konečně je zde zásadní argument: trio sólistů Lucie Kašpárková, Jan Šťáva a Ondřej Koplík.

ROCC
Festival Opera 2017 je skvělá a mimořádná přehlídka aktuálního operního dění na území České republiky i Slovenska. Sleduji tento Festival již řadu let a moc mu fandím, stejně tak paní Lence Šaldové, ředitelce festivalu. Chtěli jsme Festivalu nabídnout něco zcela nového, takže s operně-ambientálním projektem ECHO – METAMORPHOSES II, který vzniká ve spolupráci se spolu-autorem, skladatelem a mým blízkým přítelem Vítem Zouharem, jsme chtěli vytvořit a věnovat něco speciálního a unikátního přímo Festivalu Opera 2017.

V čem především jsou podle vás silné stránky vybrané inscenace?

TOMÁŠ HANZLÍK
Podařilo se velmi dobré pěvecké a herecké obsazení (Dora Rubart Pavlíková, Hana Holodňáková, Martin Ptáček), jsou tam doplněné nezpívající postavy Pomsty (Sergej Sanža) a Lásky (Šimon Hron). Inscenovat barokní opery s dlouhými recitativy a áriemi da capo je velmi obtížné, tady se to myslím povedlo naaranžovat tak, že si ten formální stereotyp divák ani neuvědomí.

ANITA JIROVSKÁ
Představení vzniklo za spolupráce se švýcarským režisérem Armandem Deladoey, který pracuje s myslí diváka. Dává mu svobodu domyslet si, co je naznačeno v libretu. Nenabádá diváky ani umělce k pochopení libreta, nýbrž pouze předává text spolu s hudbou a pohybem. Divák sám je plně součástí představení. Armand Deladoey vychází ze společného pochopení díla zpěvákem – hudebníkem – dirigentem – divákem.

Neopomenutelnou stránkou představení je i nesmírně silné téma Anne Frank a také kontrast obou zdánlivě nepropojitelných příběhů – rozverné Kuchyňské revue Bohuslava Martinů s tragickým a hlubokým příběhem Deníku Anne Frankové Grigory Frida. Scénicky je to pak netradiční propojení opery s pantomimou. A opět. Spojením dvou zdánlivě odlišných světů vzniká mimořádně působivý obraz, nový a neotřelý.

VLADIMÍR MAŇAS
Ensemble Opera Diversa se věnuje hlavně autorskému divadlu, to je myslím devíza zásadní. Čaroděj a jeho sluha je sice operou komorní, ale spíše jen v počtu zúčastněných zpěváků a hudebníků. Tato skromnost ale umožňuje nacházet nové způsoby komunikace s divákem, snad ještě intenzivněji ho do oper vtáhnout.

ROCC
Opera-ambient ECHO – METAMORPHOSES II je výzkumně-experimentálním operním projektem, který se zabývá hledáním nových hudebně-divadelních forem a navazuje takto na operní instalaci ECHO – METAMORPHOSES I, odprezentovanou na podzim roku 2015 v rámci Pražského Quadriennale 2015 též v Českém muzeu hudby. ECHO – METAMORPHOSES II je takto druhým projektem z řady alternativního polyoperního cyklu a bazíruje na tezi, že vše, co jakýmkoliv způsobem propojuje zvuk a prostor, může být interpretováno jako opera.

Jak tato inscenace zapadá do profilu vašeho souboru?

TOMÁŠ HANZLÍK
Helena Havlíková pojmenovala kdysi naši poetiku termínem „barokní kabaret“, nenapadá mě nic lepšího. Chceme, aby se divák při produkci bál, brečel i smál zároveň. V La Semele se to asi podařilo zatím nejlépe.

ANITA JIROVSKÁ
Je jednoznačnou ukázkou naší myšlenky i cílů, našeho směřování. Všichni účinkující jsou studenti či umělci na počátku kariéry. Orchestr je složen z již zavedených profesionálů spolu se studenty. Režie se ujal zkušený režisér a pedagog, který zároveň představil svou práci zájemcům z řad studentů HAMU v rámci Masterclass. Jeho režie byla vytvořena společně se začínajícím, velmi talentovaným režisérem a mimem Vojtěchem Svobodou. Představení vzniklo v zahraniční spolupráci, na profesionální úrovni.

Pojem „operní studio“ bývá chápán jako určité hřiště pro začínající umělce, kde kvalita může pokulhávat, protože to přece ještě není takzvaně „na ostro“. To ale není nás případ. Opera studio Praha si klade za cíl produkci pouze mimořádně umělecky kvalitních představení, koncertů a dalších uměleckých forem.

VLADIMÍR MAŇAS
Ideálně!

ROCC
Lze říci, že projekt samotný je de facto manifestem našeho spolku. Dramaturgickým záměrem projektu je prověřit současné prostředky, které opera využívá, a pokusit se posunout hranici tohoto žánru. Opera jako interdisciplinární multimediální umělecká forma má proniknout široko mimo kamenné divadlo a snažit se takto netradičním způsobem a formou oslovovat širokou veřejnost.

Co byste na podmínkách, ve kterých váš soubor pracuje, rádi změnili?

TOMÁŠ HANZLÍK
Nejvíc trpíme tím, že na vznik inscenace je vždy málo času (peněz), takže se často sází na improvizaci v předem stanoveném rámci, což může, ale taky nemusí vyjít. Hodně věcí se koriguje po každém dalším představení. Má to i své výhody, ale je to v každém případě risk a stres. Kamenná divadla zkouší operu jeden až dva měsíce, naše nejlepší časová dotace byla zatím pět dnů, při inscenaci Operosy Františka Antonína Míči loni na Smetanově Litomyšli.

ANITA JIROVSKÁ
Možnosti financování. Nic jiného. Naopak doufáme, že nám bude umožněno pokračovat tak, jak jsme započali, při čerpání inspirace a ducha ze všech dalších možných variant spolupráce.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat