Andrejs Žagars o Lohengrinovi v SND

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Opera Slovenského národného divadla pripravila k 200. výročiu narodenia Richarda Wagnera premiéru jeho opery Lohengrin (premiéry 24. a 26. 5  2013). Toto dielo naštudovala v spolupráci s Litovským národným divadlom opery a baletu, premiéra bola v marci vo Vilniuse. O rozhovor sme požiadali režiséra Andrejsa Žagarsa.

Zdá sa, že Wagner patrí medzi tých skladateľov, ktorí sú alebo milovaní alebo nenávidení, čo podľa vášho názoru rozdeľuje poslucháčov?

Wagner už počas svojho života polarizoval publikum svojou osobnosťou a úplne rozbil v Európe dominujúce predstavy ešte z čias renesancie, že vynikajúci umelec musí byť súčasne aj veľmi dobrým človekom. Som presvedčený o tom, že to nie je prekrásna Wagnerova hudba, ktorá rozdeľuje, ale skôr jeho provokujúce názory grafomansky vyjadrované v teoretických statiach a pamfletoch, ako napríklad Židovstvo v hudbe.

Prvú skupinu, teda prívržencov nemeckého majstra, spája to, že Richarda Wagnera treba hodnotiť len ako skladateľa geniálnej hudby.

Druhú skupinu tvoria tí, ktorí si myslia, že umelecké vyjadrenie sa nikdy nedá úplne oddeliť od osobnosti samotného skladateľa. Existuje dosť veľká skupina poslucháčov, ktorí sú presvedčení, že v tónoch hudby Wagnera a jej duchu sú vyjadrené aj všetky negatívne kvality typické pre tohto skladateľa v čisto ľudskej rovine.

Napokon existuje aj tretia skupina, ktorá sa na Wagnera pozerá z dvoch uhlov: zbožňuje Wagnera ako skladateľa, menej ako autora libreta a neuznáva jeho nacionalistické alebo politické názory a tiež ju nezaujímajú ani peripetie jeho súkromného života.

Vašou prvou réžiou bolo práve dielo Wagnera Blúdiaci Holanďan. Čo vám dal prvý kontakt s Wagnerom?

Blúdiaci Holanďanje moja prvá režisérska práca z roku 2002, ktorú som pripravil na festival  Dalhalla vo Švédsku. Miestom konania je bývalý veľký kameňolom s vodnou nádržou umiestnenou pred scénou. Prostredie vyvolalo vo mne asociácie súvisiace s prírodnými prvkami (skaly nórskych fiordov, vodný živel). Wagner sa o tom zmieňuje vo svojich spomienkach „Môj život“, kde popisuje zrod myšlienky skomponovať hudbu na tému Blúdiaceho Holanďana. Stalo sa tak počas jeho legendárnej morskej cesty v lete roku 1839, keď sa snažil zabudnúť na svoje životné problémy minulosti. Túto operu, tento titul som si vtedy zvolil aj preto, lebo má zvláštny význam v dejinách lotyšskej opery. Riga bola druhým mestom, kde v roku 1843 uviedli túto operu len niekoľko mesiacov po svetovej premiére v Drážďanoch. A uvedením Blúdiaceho Holanďana v lotyšskom jazyku v októbri 1918 sa začali písať dejiny Lotyšskej opery. V januári 2003 som tento titul po švédskom festivale uviedol v Rige.

Hudba Wagnera obohacuje, môže inšpirovať každého režiséra. Keď som pracoval na príprave inscenácie, musel som brať do úvahy mnohovrstevnatosť hudobných nuansí partitúry.

Veľkú úlohu pri štúdiu Wagnera hrá aj to, že mnoho jeho opier dáva možnosť rozmýšľať vo veľkých dimenziách, veľkoryso, vo veľkých obrazoch, nestratiť sa v drobnostiach a zachovať štruktúru diela v jeho veľkom oblúku.

Wagner je operným reformátorom, v tomto zmysle ani jeho romantická opera nie je len rozprávkou… O čom je váš Lohengrin?

Som presvedčený o tom, že je veľmi dôležité zachytiť, vymodelovať na scéne, celú škálu a zložitosť wagnerovských charakterov. Bolo pre mňa, ako režiséra,  rozhodujúcim ukázať, že Lohengrin nie je jednoznačne pozitívnym hrdinom. V opere sú scény, ktoré nám dávajú možnosť pochopiť, že na tragickom rozuzlení vzťahov nemá vinu len Elsa s jej veľkou zvedavosťou. Napokon nebolo by nič jednoduchšie, ako zo všetkého obviniť ženské hrdinky opery. Elsa, tá sa chce dozvedieť všetko o minulosti milovaného človeka a svojou nedôverou ničí podmienky pre ich spoločnú budúcnosť.

Želanie Lohengina definovať – objasniť si vzťah s Elsou na verejnosti (a takto ju verejne ponížiť), nemožno podľa mňa hodnotiť ako hrdinské správanie sa muža.

Problematickosť a protirečivosť  charakterov hrdinov Wagnera sa ešte viac odkrýva na pozadí udalosti vojny, ktoré sú hrozbou pre ideálne čisté  romantické vzťahy…

Lohengrin tak ilustruje ľahostajnosť tzv. veľkých udalostí vo vzťahu k individualitám a ich snahám o osobné šťastie.Aká je vaša koncepcia, výklad metafor, posolstiev (napríklad aj v prípade všetko strácajúcej Elsy)?

Elsa stráca všetko už v samotnej koncepcii Richarda Wagnera, veď návrat jej zmiznutého brata Gottfrieda na konci opery nie je pre hrdinku veľkou kompenzáciou, ktorá môže vyvážiť stratu milovaného človeka po tom, čo sa Lohengrin vracia do kráľovstva grálu.

Predovšetkým som sa snažil vyhnúť symbolu, ktorý by vďaka romantickému zobrazeniu („romantickému gýču“) vyvolal ironický úsmev. Obraz labute, ktorá by doviezla Lohengrina v striebornej lodičke, ako sa o tom zmieňuje Wagner v librete, by vyznel v kontexte vojnových udalostí príliš dekoratívne. V našej inscenácii sme vyriešili príchod Lohengrina adekvátne situácii, ktorá by súčasne vysvetľovala jeho snahu „skrývať“ svoju totožnosť a v ľahkom náznaku demonštrovať, že pre neho nie je dôležitá moc, on proti nej skôr bojuje. Wagner v hudobno-dramatickej stavbe opery venuje pozornosť kresbe charakterov …

Na ktoré ste kládli dôraz, ktoré  vás najviac zaujali?

Snažil som sa poukázať na formu a povahu hrdinov tak, ako ich vnímal a vysvetľoval sám autor libreta a huby Richard Wagner: „Lohengrin hľadá ženu, ktorá je schopná dôverovať mu… Je pre neho dôležité, aby ho milovali takým, akým je od začiatku bez doplňujúcich otázok a podmienok“.

Pre samotného Wagnera nie je Elsa absolútny protipólom, protikladom Lohengrina, je súčasťou jeho „ja“ , dopĺňa mužskú povahu hrdinu.

Veľmi zaujímavo píše Wagner Lisztovi 31. januára 1852 o charaktere Ortrudy: „Ortrud je  žena, ktorá nepozná lásku a tým je povedané to najstrašnejšie. Jej povahe zodpovedá politika. Muž politik je odporný, žena politička, to je ešte horšie. Aj to som sa snažil vyjadriť.“

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Wagner: Lohengrin (SND Bratislava)

[yasr_visitor_votes postid="55936" size="small"]

Mohlo by vás zajímat