Bible v hudbě

  1. 1
  2. 2

I duch bránící se víře a jejímu přímému pohledu na svět – Johannes Brahms, nalezl a ne jednou, v Bibli, zdroj vedoucí od skepticismu k míru a řádu, který tak těžce nalézal ve světě kolem sebe.Písňový cyklus Čtyři vážné zpěvy – dílo Brahmsova stáří – je psán v prvních dvou částech na texty Starého zákonaKnihy přísloví. Třetí a čtvrtá část, které dnes uslyšíme, čerpají z jiných zdrojů. Text třetí písně je vybrán ze 41. kapitoly tzv. Sírachovcovy knihy, která byla napsána původně hebrejsky učeným Jeruzalémanem Jošuou, synem Sírachovým, kolem roku 190 před Kristem. Vnuk autorův přeložil toto dílo pak po 58 letech do učené řečtiny – helénštiny a tak je známo v překladech podnes. Je to sbírka mravoučných zásad, podobně jako přísloví, a i když není přímou součástí PísmaBible, roste z moudrosti velkých mužů izraelských, jak nám ji zachovává Starý zákon. V poslední písni se Brahms obrátil k nejkrásnější kapitole z Epištol – XIII. kapitole z listu sv. Pavla Korintským: „Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a znějící zvon.“ – V jejím závěru se zpívají slova: „Nyní patříme skrze zrcadlo v záhadě, ale jednou tváří v tvář, nyní poznávám částečně, ale jednou poznám úplně, jakož i úplně poznán jsem. Nyní však trvají víra, naděje a láska, tyto tři, ale největší z nich jest láska.“ Zpívá Dietrich Fischer–Dieskau, na klavír hraje Jörg Demus.

Daleko od Palestrinova prostého a čistého pohledu na text Písně písní je americký skladatel Lukas Foss, narozený v roce 1922 v Berlíně a žijící od roku 1937 ve Spojených státech. 

Dvě části z jeho čtyřdílné „biblické kantáty“ Píseň písní jsou neseny baladickou náladou a orientálně laděnou melodikou, která nezapírá vlivy Mahlera, projevující se ostatně také v brilantní a barvité instrumentaci. Zpívá Jennie Tourel, hraje Newyorská filharmonie pod taktovkou Leonarda Bernsteina.

(Pokračování)
Foto archiv rodiny Medkovy, archiv

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat