Brucknerův festival zahájen nepopsatelně. Brucknerova Sedmá v klášterní bazilice St. Florian

Jsou koncerty, které v člověku zanechají zážitek nejen hudební, ale i silně duchovní. Bruckner Orchester Linz představil překrásnou Sedmou symfonii svého jmenovce Antona Brucknera v rámci letošního Brucknerova festivalu jen několik kilometrů od skladatelova rodiště. Stalo se tak v barokní bazilice kláštera St. Florian, v místě, kde mladičký Bruckner zpíval na kostelním kůru a později zde byl varhaníkem. V místě, které pravděpodobně utvářelo jeho osobní a s ním svázaný hudební osud. Koncert byl velmi silným a těžce popsatelným zážitkem. Autor recenze se o jeho popis pokusil v níže uvedeném textu.
Klášter St. Florian (zdroj de.wikipedia.org)
Klášter St. Florian (zdroj de.wikipedia.org)

K celkovému zvuku i zážitku neobyčejně pomohl prostor baziliky. Přítomná přirozená akustika skladbě pomohla především v monumentálních momentech, tedy hlavně v závěru každé ze čtyř vět. V místech nejmohutnější zvukové masy skladby prostor tyto úseky ještě zvětšil, avšak ne ve smyslu burácejí hudby, ale ve smyslu překrásné polyfonie a až nadpozemského pocitu krásy života. A paradoxně to v těchto místech nebyl ten monumentální Bruckner, kterého často slýcháme v hudebních sálech. Byla to překrásná a velmi procítěná skladba, kde místa ve forte působila velmi tiše a vyrovnaně. Jako by hudba zazněla přesně tam, kde silně věřící člověk Bruckner chtěl, aby zazněla. V chrámu Páně, v místě, kde má jeho hudba oslavovat Boha. A i když je tato hudba monumentální povahy, nikdy velikostí nepřekoná sílu jeho lásky k Bohu. Zazněla v místě, které vyjadřuje naději na život zde i život věčný. A zde to opravdu byla nadpozemská hudba.

Bruckner Orchester Linz - Dennis Russell Davies - Stiftsbasilika St. Florian 29.9.2016 (foto J.Průša)
Bruckner Orchester Linz – Dennis Russell Davies – Stiftsbasilika St. Florian 29. 9. 2016 (foto autor)

Tiché momenty skladby budily opačný zvukový dojem. Barokní bazilika pomohla jemným tónům ke zvýraznění a ty zde zněly neobyčejně silně. Hudebníci tak často museli pracovat s tímto akustickým faktem a některé pasáže hráli opravdu rozdílně než v jejich domovském Brucknerhausu. Maestro Dennis Russell Davies pracuje s orchestrem od roku 2002. Blahodárné spojení jeho a orchestru je vidět na každé nové linecké sezoně orchestru i v Zemském divadle. Nejde jen o stejnou hudební řeč, ale také o fakt, že Davies dokáže vyprávět dramaticky, v intencích skladatele a srozumitelně hudbu Antona Brucknera, symfonika, který dal tomuto orchestru jméno.

Dennis Russell Davies (foto archiv)
Dennis Russell Davies (foto archiv)

A výsledkem spojení byl i tento koncert. První věta Allegro moderato začíná dlouhou naléhavou otevírací částí. Témata věty se často opakují, hudebníci hrají až expresivně a rozlehle, jako by i na ně padala tíha prostoru, v němž se koncert odehrával. O žádných technických problémech hráčů nelze během celé skladby hovořit. Technicky zvládnuté dechy mohly být slyšet především v takzvaných wagnerovských tubách druhé věty Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam. Při popisu silného vztahu Antona Brucknera k Richardu Wagnerovi ale nesmíme zapomínat na jeden zásadní fakt. Bruckner byl sice silně oddán Wagnerově hudbě, ale pouze ve smyslu stavby a hudební stránky, nikoli ideově. Po démonické třetí větě Scherzo. Sehr schnell přichází čtvrtá věta Finale. Bewegt, doch nicht schnell. Ta propuká v barvitou zvukovost a triumfální závěr. A maestro Davies přesně věděl, co s ní. Nebylo to uragánové experimentování, ani mdlá interpretace. Byl to jemný, procítěný a hravý závěr skladby, který propuká v závěrečnou, energickou a monumentální codu. Triumf zde byl ve fortissimo dokončen.

Bruckner Orchester Linz - Dennis Russell Davies - Stiftsbasilika St. Florian 29.9.2016 (foto J.Průša)
Bruckner Orchester Linz – Dennis Russell Davies – Stiftsbasilika St. Florian 29. 9. 2016 (foto J. Průša)

 

Hodnocení autora recenze: 100%

Brucknerfest 2016
Dirigent: Dennis Russell Davies
Bruckner Orchester Linz
29. září 2016 Stiftsbasilika St. Florian

program:
Anton Bruckner: Symfonie č. 7 Es dur

www.brucknerhaus.at

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na