Cécile Boiffin si vysloužila spontánní potlesk vestoje ještě před přestávkou

  1. 1
  2. 2
Další z řady reprízovaných abonentních programů 54. koncertní sezóny Komorní filharmonie Pardubice představil v pondělí 22. května 2023 neotřelou kombinaci tří instrumentálních děl autorů původně francouzské, české a rakouské provenience pod taktovkou francouzského dirigenta Martina Lebela. Sukovou síní Domu hudby v Pardubicích tentokrát zněla instrumentální hudba francouzského impresionismu zastoupená komorním dílem Maurice Ravela, soudobá tvorba v autorské interpretaci kmenové členky orchestru Cécile Boiffin a také hudba první vídeňské školy reprezentovaná partiturou Mozartovy Symfonie č. 39 Es dur K 543.

Cécile hraje Boiffin, 22. května 2023 – Cécile Boiffin a Komorní filharmonie Pardubice (zdroj Komorní filharmonie Pardubice)
Cécile hraje Boiffin, 22. května 2023 – Cécile Boiffin a Komorní filharmonie Pardubice (zdroj Komorní filharmonie Pardubice)

Na úvod programu byla zařazena orchestrální verze původně klavírního díla Maurice Ravela (1875–1937), kterým je čtyřdílná orchestrální suita Le tombeau de Couperin (Náhrobek Couperinův) z roku 1919 v revizi Jean-Françoise Monnarda, kterou vydalo hudební nakladatelství Breitkopf & Härtel v roce 2015. Dílo, které vzdává hold hrdinství Ravelovým spolubojovníkům z první světové války, je zároveň i nostalgickou připomínkou zašlé tradice francouzské barokní suity. Ačkoliv jde o dílo, které je po dekády součástí kmenového repertoáru Komorní filharmonie Pardubice, a filharmonickému publiku tudíž nikterak neznámé není, kompoziční kvality a výmluvnost jeho mnohovrstevnatého obsahu patrně nikdy nezevšední. Původně (až) šestidílné klavírní dílo, jehož obsah byl v minulosti předmětem nejednoho aranžérského zásahu, tentokrát zaznělo v muzikologicky korektní urtextové verzi (ediční řady Breitkopf Urtext) pro orchestr. Komorní filharmonie tak následuje obecný současný trend usilující o uvádění pověstně známých děl hudební minulosti v aktualizované interpretaci. Navíc je tato suita takřka „šita na míru“ orchestrálnímu tělesu mozartovského typu, tudíž o logičnosti tohoto dramaturgického kroku není jakýchkoliv pochyb. Tím spíše pak, pokud se jejího provedení ujal dirigent natolik zkušený a prověřený, jakým je pardubickému orchestru i publiku důvěrně známý Martin Lebel. Od prvních taktů bylo zřejmé, že i tentokrát půjde o zážitek nevšedních kvalit, a to nejen s ohledem na vysoké umělecké renomé, které tohoto umělce předchází, ale především díky bezprecedentní jistotě, čitelnosti a sugestivitě jeho gest.

Cécile hraje Boiffin, 22. května 2023 – Martin Lebel (zdroj Komorní filharmonie Pardubice)
Cécile hraje Boiffin, 22. května 2023 – Martin Lebel (zdroj Komorní filharmonie Pardubice)

Úvodní, pevně tonálně centralizované Prélude. Vif, které autor opatřil dedikací „… na paměť poručíka Jacquese Charlota“, nepostrádalo kýženou rytmickou přesnost, zároveň i (nikterak strojenou) tempovou plynulost a řetězce imitačních citací (uplatňovaných napříč kompletním instrumentářem) – zde v podání jednotlivých nástrojových sekcí vyzněly velmi plasticky a vyváženě. Ostatní věty, coby stylizace tanců předklasické hudební éry, skýtaly další nesnadné interpretační úkoly, jimž zejména hlavní protagonisté, v čele s hobojem, flétnou, klarinetem a dalšími zástupci dřevěné dechové sekce, čelili více než uspokojivě. Artikulační jednotou a pregnantností napříč nástrojovými sekcemi se vyznačovala i modernisticky zpracovaná adaptace couperinovského ronda v části Forlane. Allegretto („… na paměť poručíka Gabriela Deluca“), která přinesla spoustu zdařile ztvárněných zvukomalebných momentů a témbrových konfrontací dřev, žesťů a strunných nástrojů. Sentimentálně laděnému Menuetu. Allegro moderato („… na paměť Jeana Dreyfuse“) pak dominovala podmanivá hobojová sóla za výrazného přispění ostatních dechových a strunných nástrojů (včetně klarinetu, anglického rohu a celé dechové harmonie).

Vítaný kontrast a zvuk plného pléna pak skýtal bujarý Rigaudon. Assez vif ve vzdáleně příbuzné durové tónině („věnovaný památce Pierra a Pascala Gaudinových“). Zejména jeho pastorální střední část pak nabídla oduševnělé hudební momenty v podobě podmanivých instrumentálních sól hoboje, anglického rohu a flétny. Především vytříbený smysl pro práci s témbrovými nuancemi a nebývale pestrou dynamickou škálou, spolu s řadou mimořádných individuálních i kolektivních výkonů, pak můžeme pokládat za hlavní společné jmenovatele tohoto veskrze zdařilého provedení. Lebelovo pojetí rozhodně nebylo reprezentací podbízivé a laciné teatrálnosti, nýbrž symbiózou hluboké oduševnělosti a uvědomělé racionality, bez níž lze pouze stěží uspokojivě dostát akustickým limitům pardubické Sukovy síně, stejně tak jako i vysokým interpretačním nárokům Ravelovy senzitivní hudby.

Cécile hraje Boiffin, 22. května 2023 – Cécile Boiffin, Martin Lebel a Komorní filharmonie Pardubice (zdroj Komorní filharmonie Pardubice)
Cécile hraje Boiffin, 22. května 2023 – Cécile Boiffin, Martin Lebel a Komorní filharmonie Pardubice (zdroj Komorní filharmonie Pardubice)

Koncert pro marimbu a orchestr (z roku 2015) Cécile Boiffin, kmenové členky a tympanistky Komorní filharmonie Pardubice, zachovává tradiční tempové schéma instrumentálních koncertů se standardně zažitým rozvrhem rychlé první, pomalé druhé a opět hybné (popřípadě taneční) třetí věty. Tektonika 1. věty, vystavěná na kontrastu tří výrazně profilovaných a charakterově odlišených tematických myšlenek, je podpořena vkusnou a nápaditou instrumentací orchestrální složky a veskrze rafinovaným rytmickým zpracováním. Ústřední téma svým melodicko-rytmickým zpracováním nápadně evokuje charakter a strukturu (rytmicky modifikovaného) ragtimu. Tato melodicko-rytmicky výrazná základní materie dává efektivně vyniknout ostatním, sousedním tématům. Jednak progresivní kinetice prvního z nich a zároveň explicitně kontrastní, lyrické myšlence třetí. Účelná distribuce hlavního melodického materiálu napříč širokým spektrem orchestrálních hlasů dává vyniknout nejen nápaditým figurativním prvkům sóla a zároveň i široké a pestré témbrové škále (takřka rovnocenně koncipované) doprovodné složky, což platí pro každou z autonomně koncipovaných a ohraničených vět skladby. Za plynulým vyzněním všech tří jednotlivých vět se však skrývá mnoho interpretačních úskalí metro-rytmicky členité orchestrace, jimž však doprovodné plénum vedené jistým gestem Lebelovy taktovky dokáže čelit velmi spolehlivě.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments