Drážďanští Mistři pěvci norimberští

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Na začátku druhého dějství se tak nejdříve neocitáme v dílně ševce Sachse, ale v kanceláři ředitele divadla, kde je na stěně vidět program repertoáru a rozpis zkoušek. Díky důmyslně řešené scénografii se na otáčecím jevišti kontinuálně objevují různé scény a místa děje, ale vždy je vidět, že jsme na scéně onoho menšího divadla. Je třeba natočené zezadu, takže vidíme konstrukci portálu a zákulisí. Nebo třeba v patře nad jevištěm jsou vidět divadelní šatny, v nichž se připravují někteří aktéři probíhajícího děje. Dostáváme se dle libreta na večerní norimberskou uličku; v našem případě je to sad rozkvetlých šeříkových stromů, kde rozezlený Walther roztrhává fotografické obrazy odsoudivších jej mistrů pěvců, a to za přítomnosti Evy. Portrét jejího otce Pognera nezničí. Přesuneme se též konečně do opravdové Sachsovy ševcovské dílny. Dále již bohužel není prostor popisovat nové a nové scény a zápletky…

Teď podrobněji k hudební stránce. O vynikajících kvalitách zdejšího orchestru nelze pochybovat. Samozřejmě Wagnera umí. Jen mi trochu připadalo, že dirigent Thielemann někdy popustil uzdu hlučnosti orchestru, ale může to být způsobeno i akustikou sálu ve třetím pořadí. Povětšině mám vždy místa v přízemí, kde intenzita orchestrálního zvuku není až tak velká. Početný Sbor Semperovy opery pod vedením Jana Hoffmana byl dokonalý. Pokud se týká sólistů, byli velice vyrovnaní a na velmi vysoké úrovni. Samozřejmě někteří z nich byly hvězdy téměř první velikosti. Představitele Hanse Sachse, komorního pěvce Georga Zeppenfelda, jsem slyšel ve velkých rolích v Bayreuthu a na dalších prestižních scénách častokrát. Se svým měkkým vysokým basem byl vždy vynikající. Myslím, že Sachs je pro něj role šitá na míru; též po stránce herecké i výrazové se s ní popasoval výtečně. S velikým procítěním zpíval třeba velmi známý Sachsův Fliedermonolog (Šeříkový monolog) v druhém dějství. Je prostě velmi lidský a civilní, a tím dnešní generaci blízký a srozumitelný.

R. Wagner: Mistři pěvci norimberští – Semperoper Dresden 2020 (zdroj Sächsische Staatsoper)

Rovněž ukrajinský bas Vitalij Kovaljov, žádaný po celém světě, předvedl svého Pognera s rozšafnou důstojností a krásným, znělým hlasem. Městský písař a sok Stolzingův Beckmesser našel výtečného představitele ve vídeňském barytonistovi Adrianovi Erödovi. Vzpomínám na jeho báječně zpívaného Valentina ve vídeňském provedení Gounodova Fausta, a to je diametrálně rozdílné zpívání než to Beckmesserovo. V této velice obtížné roli, kterou již zpíval na jiných světových jevištích, exceloval Eröd i herecky. S rolí Davida se se ctí vypořádal komediální Sebastian Kohlhepp. Velmi mne překvapilo, jak bylo obsazeno devět postav jednotlivých mistrů pěvců – velmi kvalitními umělci, někdy i známých jmen a představitelů velkých rolí.

Na závěr zmíním představitele Walthera von Stolzinga, Klause Floriana Vogta. Tento řadu let zpívající a stále mladě vypadající pěvec začínal původně jako hráč v orchestru, ale brzy se objevil jako velmi žádaný tenor. Dokonce jeden čas byl sólistou v drážďanské opeře. Zde jsem ho viděl před lety například jako vynikajícího Lohengrina, ale zpíval třeba i Jeníka v Prodané nevěstě. Dnes je doma na všech nejvýznamnějších scénách včetně Metropolitní opery i Bayreuthu. Zde jsem ho zažil právě jako Stolzinga v ne příliš zdařilé inscenaci Mistrů pěvců v režii Kathariny Wagner v roce 2002. Jeho jasný, spíše lyrický, ale dostatečně průrazný hlas a výborný zjev jsou jeho velikou devízou. Role Stolzinga, kterou již ztvárnil mnohokrát, je pro něj ideální. V jeho výkonu nebylo zjevných chyb nebo zaváhání a svoji píseň v závěrečné Festwiese zazpíval bez jakékoli únavy po skoro šestihodinovém maratonu.

R. Wagner: Mistři pěvci norimberští – Semperoper Dresden 2020 (zdroj Sächsische Staatsoper)

Ženské postavy jsou v opeře vlastně jen dvě. Evu zpívala na záskok, již týden předem oznámený, hezká Američanka, známá sólistka působící v evropských divadlech, Sara Jakubiak; odvedla roli svým pěkným mladodramaticým sopránem bez problémů a po jevišti se pohybovala, jako kdyby nebyla v náročné úloze v této inscenaci poprvé. Magdalenu, Evinu společnici, ztvárnila nově jmenovaná komorní pěvkyně a dlouholetá sólistka drážďanské opery Christa Mayer. Pro zpěvačku, která zpívá mimo jiné velké wagnerovské party, nebyla tato relativně menší role žádným problémem.

Uvedu ještě báječně zahranou předehru ke třetímu jednání, mimo jiné s motivem závěrečného Sachsova oslavného monologu, a musím se vrátit k mistrovsky sezpívanému kvintetu, kdy Sachs, Eva, Walther, Magdalena a David stojí ke konci scény v náhle ztemnělé Sachsově dílně na forbíně ve světle seshora nasměrovaných světelných spotů. Tím se stávají středem maximální pozornosti. Následuje kontinuální proměna na poslední obraz, Feswiese, kde se projevilo vynikající sezpívání sboru, který nadšeně vítá Hanse Sachse a další mistry pěvce. Ve zkratce: Beckmesser se zesměšní svojí nemožně zazpívanou písní, jejíž text sebral ze Sachsova stolu, a nepomáhá mu ani tvrzení, že autorem je právě Sachs. Vyvrací a dokazuje to svým přesvědčivým zpěvem Walther (samozřejmě naprosto vynikající Klaus Florian Vogt), který za jásotu všech vyhrává. Hans Sachs zaujme svým závěrečným, dá se říci filozoficko- politickým zpěvem ke všem přítomným, v němž vyzývá k soudržnosti a sjednocení, aby se umění stalo národním. Dvakrát se zde objeví slovo německý a německá země. Nakonec v době, kdy Wagner operu psal, byly německé země velmi roztříštěné na řadu vévodství a knížectví a až později došlo k vytvoření německé říše za císaře Viléma II.

R. Wagner: Mistři pěvci norimberští – Semperoper Dresden 2020 (zdroj Sächsische Staatsoper)

Úplný konec opery však režisér pojednává trochu jinak, než jak je to dle Richarda Wagnera. Walther von Stolzing dostává od zlatníka Pognera jako odměnu svůj portrét, jehož přijetím se zařazuje mezi mistry pěvce. Ten však k velkému údivu i rozhořčení všech nechce poctu přijmout. Po nastalém konfliktním výstupu se Sachsem, za přítomnosti Evy a Pognera, rozčilená Eva portrét roztrhne a oba mladí, Walter s Evou, se vezmou za ruce a rychle utíkají pryč, protože nemají zájem zůstat v současném konzervativním společenství…

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat