Dvakrát Vídeň: in memoriam Friedemann Weigle a hitmaker Gossec

  1. 1
  2. 2

Po červencovém posledním rozloučení s dlouholetým kolegou u violového pultu sebralo osiřelé Kvarteto Artemis odvahu a v aktuálním složení Vineta Sareika (housle), Gregor Sigl (housle/viola) a Eckart Runge pokračuje v koncertní činnosti a rozvážně hledá Weigleho nástupce. Možná se jím stane druhý houslista Gregor Sigl, který s violou v ruce předstoupil před vyprodaný Mozartův sál Koncertního domu ve čtvrtek 9. října 2015. Nejprve s houslistkou Sareika a violoncellistou Rungem, aby v Partitě pro smyčcové trio In Memoriam Friedemann Weigle prostřednictvím úryvků z Bachových Goldbergovských variací, Anglické svity BWV 808 a Sinfonie BWV 795, přerušovaných fragmenty z Piazzolových kompozic Oblivion a Fuga 9, vzdali poctu zesnulému kolegovi. Základem Partity byla árie z Goldbergovských variací, která zazněla již při Weigleho smuteční slavnosti. Bachem byl violista obklopen od dětství – strýc Jörg Peter Weigle, dirigent a sbormistr, absolvoval Svatotomášskou školu v Lipsku, otec byl ředitelem kůru. A Piazzola symbolicky reprezentoval Weigleho náklonnost k rockové hudbě. Ostatně prvním Weigleho veřejným vystoupením vůbec bylo účinkování v roli bubeníka rockové kapely. Partita nesla pečeť osobního poselství, „kvartetisté“ ji přednesli s pietou a publikum dojali k slzám v podstatě hned v úvodu koncertu.

Weigleho roli v Kvartetu Artemis během podzimního turné ovšem zaujala Vídeňanka ruských kořenů Elisabeth Leonskaja, dlouholetá klavírní partnerka nejpřednějších německých kvartetistů, kteří začínali v Lübecku a kteří se vídeňským hudebním idiomům učili u členů Kvarteta Albana Berga.

Elisabeth Leonskaja (foto theaterdesk.com)
Elisabeth Leonskaja (foto theaterdesk.com)

Schumannův Klavírní kvartet Es dur, op. 47 (1842), mi v jejich nastudování vyrazil dech: Narativní tóninu uchopili doslova jako cestu ke komorním příběhům plným formulí, řečových aktů, otázek, náznaků. Zvláště krajní věty, vstupní Allegro ma non troppo a finální Vivace, byly přehlídkou sólistických ambicí a schopností jednotlivých hráčů a suverénně klidného úhozového mistrovství paní Leonské. Pomalá věta Andante cantabile nakonec zazněla ještě jako přídavek aklamovaného koncertu. Zařazení Brahmsova Klavírního kvartetu č. 3 c-moll, op. 60 (1855–1874), jsem považoval za projev dramaturgického cynismu, zvláště když autor sám, jinak skoupý k odtajňování programových souvislostí svých děl, ironicky na adresu vstupní věty poznamenal, že si měl posluchač představovat člověka, který se chce právě zastřelit. Wertherovská první věta odezněla v podání Elisabeth Leonské a Kvarteta Artemis s mrazivými zámlkami. Největší pozornost však byla upřena k Andante, k němuž měl Friedemann Weigle jako k celému dílu a Brahmsově tvorbě hluboký vztah. Jakkoliv je soubor aktuálně koncentrován kolem silného kovového tónu první houslistky a decentně vibrujícího violoncellisty Rungeho, většinu pozornosti poutal na pódiu houslista Sigl s Weigleho violou v ruce a hutným tónem. Pokud by Runge zaujal Weigleho místo, byla by tak v souboru nejen posílena interpretační kontinuita, ale i zachován Weigleho silný interpretační názor a duch, jehož mediátorem se Gregor Sigl onoho večera pokorně stal. Komorním večerem mimořádné atmosféry a interpretační přesvědčivosti bylo vídeňské publikum uchváceno. Snad by byl Friedemann Weigle spokojen.

Artemis Quartett (foto Molina Visuals)
Artemis Quartett (foto Molina Visuals)

Hodnocení autora recenze: 100 %

 

Les Siècles
Dirigent: François-Xavier Roth
Chantal Santon-Jeffery (soprán)
Anaïk Morel (mezzosoprán)
Pascal Bourgeois (tenor)
Jean-Marc Salzmann (baryton)
Wiener Singakademie
8. října 2015 Grosser-Saal, Wiener Konzerthaus, Vídeň

program:
François-Joseph Gossec: Missa pro defunctis „Grande Messe des Morts“
Wolfgang Amadeus Mozart: Messe C dur K 317 „Krönungsmesse“

***

Artemis Quartett / Leonskaja
In Memoriam Friedemann Weigle

Vineta Sareika (housle)
Gregor Sigl (viola)
Eckart Runge (violoncello)
Elisabeth Leonskaja (klavír)
9. října 2015 Mozart-Saal, Wiener Konzerthaus, Vídeň

program:
Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla: Partita für Trio «In Memoriam Friedemann Weigle»
Robert Schumann: Klavierquartett Es dur op. 47
Johannes Brahms: Klavierquartett Nr. 3 c-moll op. 60
Přídavek:
Robert Schumann: Klavierquartett Es dur op. 47 – Andante cantabile

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat