Hudební teorii a pedagogiku je možné studovat i v Plzni

Západočeská metropole má bohatou hudební tradici, kterou kromě institucí, jako jsou Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Plzeňská filharmonie či Konzervatoř Plzeň, reprezentuje v současnosti i Katedra hudební výchovy a kultury na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Ta za dobu své existence vychovala bezpočet učitelů hudební výchovy a před třemi lety získala akreditaci k doktorskému studijnímu programu „Hudební teorie a pedagogika“.

Západočeská univerzita v Plzni (zdroj Západočeská univerzita v Plzni)
Západočeská univerzita v Plzni (zdroj Západočeská univerzita v Plzni)

Studium určené absolventům magisterských hudebních oborů garantuje v souladu s individuálním zaměřením doktorandů Oborová rada, jejímž předsedou je prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc. Možná je jak prezenční forma studia (stipendiem podporovaná, s přiměřenými pedagogickými povinnostmi), tak i forma kombinovaná („dálková“, bez stipendia). Čtyřleté doktorské studium bylo zahájeno v říjnu akademického roku 2019/2020 a po třech letech fungování se může pochlubit širokým spektrem disertačních témat i cennými publikačními výstupy. Důraz je kladen na spojení hudební teorie a pedagogiky s praxí, důležitou složku tvoří také umělecká činnost. Do ní je zapojena například violistka Jitka Hosprová, pěvkyně Lucie Hilscherová, kontrabasista České filharmonie Tomáš Karpíšek, barytonista Filip Bandžak, sbormistryně Elvira Gadžijeva, hudební skladatelé Jiří Bezděk a Jan Vičar, či muzikolog a organizátor četných hudebních aktivit v západočeském regionu Vít Aschenbrenner.

Prostor je věnován nejen teoretickým oborům hudební vědy, hudební teorie, hudební pedagogiky, ale také hudebnímu managementu, hudební historiografii a regionalistice. Doktorandi a studenti realizují své výzkumy ve spolupráci s několika kulturními institucemi. Mezi jejich nejpozoruhodnější projekty patří akce konané v refektáři jezuitské koleje v Klatovech, který funguje jako vzdělávací a umělecké centrum regionu.

Svým ambiciózním časopisem Musica Paedagogia Pilsnensis (= Hudební výchova v Plzni) vstoupila Katedra hudební výchovy a kultury v roce 2021 také na mezinárodní půdu odborné hudební pedagogiky. Anglicky psané periodikum je vydáváno dvakrát ročně, a to tiskem a v on-line podobě. Editoři časopisu poskytují široký prostor aktuálním hudebně pedagogickým tématům a zároveň ukazují, že i česká hudební výchova a pedagogika má co sdělit mezinárodní odborné komunitě.

Plzeňské hudebně pedagogické pracoviště studia tudíž poskytuje jak zázemí pro výzkum, tak také možnosti výsledky tohoto výzkumu publikovat. Cílem studia je nejen získání titulu Ph.D., ale zejména dosáhnutí vyváženého profilu hudebního pedagoga, badatele a umělce zaměřeného na rozvoj hudební kultury dětí, mládeže a dospělých včetně seniorů. V souladu s vynikajícími hudebními tradicemi svébytného regionu se absolvent učí být „kantorem moderního typu“ schopným reagovat na reformy ve školství, ale též vlivnou osobností hudební kultury.

Do dalšího ročníku doktorského studijního programu na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni je možné se přihlásit do 31. května 2022.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat


5 1 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments