Jak je možná neznáte: Johann Sebastian Bach

  1. 1
  2. 2
Sondy do soukromých životů slavných hudebníků a skladatelů (13): Johann Sebastian Bach (31. března 1685, Eisenach – 28. července 1750, Lipsko)
Johann Sebastian Bach – portrét zhotovil Elias Gottlob Haussmann (zdroj commons.wikimedia.org/Bach-Archiv Leipzig)


Mládí a nadání

Rodina Bachů byla od druhé poloviny šestnáctého století do poloviny devatenáctého století ve středním Německu rozvětveným hudebním rodem, z něhož pocházela řada městských hudebníků, varhaníků a skladatelů. V této umělecké rodině existují dvě hlavní linie: erfurtská a arnstadtská. Rodina Bachů ovládla hudební život v Erfurtu po celá století tak, že i v roce 1793 se všichni městští trubači nazývali „Bache“, ačkoli nikdo s tímto jménem již nežil. Jen v kostelních knihách Kaufmannskirche je zaneseno více než šedesát dětských křtů, svateb a pohřbů se jménem Bach. Mezi blízkými příbuznými Johanna Sebastiana Bacha byli někteří velmi talentovaní skladatelé. Jeho otec však neměl tento dar, což se pravděpodobně týkalo i jeho dědečka Christopha Bacha. Přestože Bachova matka zemřela, když mu bylo deset let, měla na něj důležitý vliv. Strýc z matčiny strany měl hudební talent.

Dříve, než vznikla genetika, Bachova rodina pochopila, že díky uzavírání sňatků mezi příslušníky rodu mohou plodit výtečné hudebníky podle libosti.  A tak se také mladí potomci učili u svých otců, bratrů nebo strýců. Vzdělávání dívek bylo méně intenzivní, ale vždy se čekalo, že budou schopny zapisovat notové zápisy, a zajisté uměly i dobře zpívat.

Bachovy manželky a děti
První manželkou skladatele byla Marie Barbara Bach (30. října 1684 – pohřbena 7. července 1720), která byla dcerou Johanna Michaela Bacha a byla jeho sestřenicí z druhého kolena. Narodila se v Gehrenu v Německu, stala se sirotkem v raném věku a žila u příbuzných v Arnstadtu.

Marie Barbara Bach, před sňatkem Maria Bárbara de Bragança (zdroj commons.wikimedia.org/KRYSTALMILLER)

Johann Sebastian se s Marií Barbarou setkal po svém jmenování církevním varhaníkem v roce 1703 a nějaký čas žili ve stejném domě. Historici věří, že když arnstadtské úřady pokáraly v roce 1706 Johanna Sebastiana Bacha za to, že pozval „podivnou pannu“ k místním varhanám, aby hrála, tak tou ženou byla Maria. Následující rok varhaník získal lépe placenou práci v Mühlhausenu a v říjnu 1707 se v nedalekém Dornheimu oženil. U Bachů byly sňatky v rámci příbuzenstva spíše pravidlem než výjimkou. Nikdy se však nejednalo o svazky mezi bližšími příbuznými, než jsou bratranci a sestřenice. Pár měl spokojený vztah a jejich společné roky v Köthenu, které začaly v roce 1717, byly pravděpodobně nejšťastnějším obdobím v životě skladatele. Čtyři z jejich sedmi dětí se dožily až do dospělosti, včetně budoucích hudebníků Wilhelma Friedemann Bacha a velkého Carla Philippa Emanuela Bacha.

V květnu roku 1720 Johann Sebastian Bach doprovázel svého zaměstnavatele, prince Leopolda, do lázní v Karlových Varech. Když se za dva měsíce vrátil, zjistil, že Maria Barbara zemřela na náhlé onemocnění a byla již pohřbena na starém hřbitově v Köthenu 7. července 1720. Bylo jí pouhých pětatřicet let. V zármutku napsal monumentální Chaconnu, pátou a závěrečnou větu Partity d moll pro sólové housle, která se v instrumentálním repertoáru stále považuje za jedno z nejvíce skličujících a myšlenkově nejhlubších děl.

O pouhý rok později, v roce 1721, se vdovec Bach oženil s dvorní zpěvačkou Annou Magdalenou Wilcken (22. září 1701 – 27. února 1760), která vychovávala děti Marie stejně jako své.

Anna Magdalena Bach, rozená Wilcken (zdroj YouTube)

V roce 1721 přišla jako sopranistka ke dvoru knížete Leopolda v Köthenu a tam se setkala s Johannem Sebastianem Bachem, který zde od prosince 1717 působil jako varhaník a Kapellmeister. U dvora chovali umění mladé zpěvačky ve velké úctě, což bylo patrné jednak z jejího poměrně vysokého postavení „Kammermusikerin“, jednak z velkého platu. Měla druhý nejvyšší plat po Bachovi a asi dvakrát vyšší mzdu než jakýkoliv další hudebník. Toto privilegium bylo normálně vyhrazeno mužům a chlapcům. Anna Magdalena si Johanna Sebastiana vzala během jeho funkčního období, kdy působil jako varhaník na postu přijatém v létě 1717. Až do svého přechodu do Lipska v dubnu 1723 zůstala ve své pozici zpěvačky. Repertoár, který zpívala, není podrobně zdokumentován. Lze však předpokládat, že se účastnila každoročně se opakujících kantát zpívaných na princovy narozeniny a při oslavách nového roku. Kantáty, které jsou technicky obtížné, dokazují její mimořádné schopnosti. Johann Sebastian manželku nejen učil hrát na klavír a komponovat, ale také jí dával opisovat své skladby. Ovládla toto umění tak dokonale, že je mnohdy těžké odlišit její rukopis od jeho.

Portrét Johanna Sebastiana Bacha sedícího u varhan (zdroj commons.wikimedia.org/British Museum)


Za svých pětašedesát let stvořil přesně 1.128 hudebních děl a také dvacet dětí. Znáte všechna jejich jména?

První dítě se Johannu Sebastianovi narodilo, když mu bylo třiadvacet let. Další děti měl v následujícím věku: 25, 27, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52 a 57 let! Jeho druhá manželka Anna Magdalena byla první roky těhotná prakticky po celý rok. Ze šesti synů se jenom jeden nestal hudebníkem – Gottfried Heinrich, který byl nejspíše mentálně zaostalý.

Děti Marie Barbary:
Catherina Dorothea (1708–1774)
Wilhelm Friedemann (1710–1784) – zvaný „Dresdner“ nebo „Hallesche“ Bach
Dvojčata: Maria Sophia a Johann Christoph (1713–1713)
Carl Philipp Emanuel (1714–1788) – zvaný „Berliner“ nebo „Hamburger“ Bach
Johann Gottfried Bernhard (1715–1739)
Leopold August (1718–1719)

Děti Anny Magdaleny:
Christiana Sophia Henrietta (1723–1726)
Gottfried Heinrich (1724–1763)
Christian Gottlieb (1725–1728)
Elisabetha Juliana Friederica (1726–1781) – zvaná „Liesgen“
Ernestus Andreas (1727–1727)
Regina Johanna (1728–1733)
Christiana Benedicta (1729–1730)
Christiana Dorothea (1731–1732)
Johann Christoph Friedrich Bach (1732–1795) – zvaný „Bückeburger“ Bach
Johann August Abraham (1733–1733)
Johann Christian Bach, (1735–1782) – zvaný „Mailänder“ nebo „Londoner“ Bach
Johanna Carolina (1737–1781)
Regina Susanna (1742–1809)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat