Jak se žije na nezávislé scéně (1): Bohemia Balet

Na začátku nového roku většinou převládají ankety a rozhovory bilancující úspěchy a optimistické výhledy, na co se umělci a tvůrci těší v nejbližších měsících. My se letos chceme na bilancování a výhledy podívat trochu střízlivějším a pragmatickým úhlem pohledu. Jak se daří nezávislým souborům, které se snaží vytvořit pro své členy takové zázemí, aby v nich mohli pracovat, jako kdyby byli angažováni v divadle? Ne každý na nezávislé scéně pracuje projektově, ne pro každého je to dobrovolná volba. Na úvod jsme oslovili Bohemia Balet, most mezi taneční konzervatoří a stálými angažmá, soubor, který má jen v této sezoně dvě premiéry. Odpovídá umělecký ředitel Jaroslav Slavický.
Bohemia Balet: Kontrasty - Pozastavený okamžik zranitelnosti, chor. S. Delattre (foto Adéla Amel Veselá)
Bohemia Balet: Kontrasty – Pozastavený okamžik zranitelnosti, chor. S. Delattre (foto Adéla Amel Veselá)

Bohemia Balet je v současnosti soubor s celoroční činností. Poslední premiéra Kontrasty byla tuším z velké části financovaná z Národního plánu obnovy (NPO), jde o projekt „Bohemia Balet a evropští tvůrci“. Jakou částkou byl podpořen? A jaké náklady bylo možné z tohoto grantu hradit?
Projekt byl podpořen částkou 960 000 Kč, což umožňovalo realizovat 3 choreografie evropských choreografů, tedy nastudování (choreografové, tanečníci, baletní mistři), návrhy a realizace kostýmů, včetně úhrady za pronájem scény k veřejnému uvedení (inscenace měla premiéru v Divadle na Vinohradech, pozn. red.) Z vlastních prostředků jsme museli zaplatitpouze částky DPH, které se nedají uhradit z grantu NPO. Ostatní náklady se hradí z grantu, 100 %. Tedy nemusíme vynaložit pro projekt vlastní zdroje. Dá se říci, že to byl nejlepší a nejvýhodnější grant za celou dobu působení Bohemia Baletu.

Jaké další zdroje financování Bohemia Balet (BB) v současnosti má?
BB je pravidelně podporován v rámci grantového systému MHMP – víceletý grant – a jednoletým grantem MK ČR – MK víceleté granty neuděluje. Ostatní finanční podpory jsou nepravidelné a vždy striktně účelově vázané (např. ČEZ). Jsme samozřejmě rádi jakékoliv finanční podpoře, ale výše finanční podpory udělované BB je pro celoroční kontinuální činnost zcela nedostatečná. Z grantů MK a MHMP lze podle smlouvy pokrýt pouze 70 % celkových nákladů. Je tedy třeba prokázat 30 % vlastních zdrojů, nejlépe z příjmů. Pro rok 2023 byl projekt celoroční kontinuální činnosti vypracován na částku celkem 7 000 000,- Kč, tedy žádali jsme o 70 %, tj. 5 000 000,-Kč (a tento rozpočet je kvalifikován jako správný), ale přidělená podpora se rovná cca 25 %, tedy 1 358 000,-Kč. Pro rok 2022 to bylo pouze 16 % požadované částky.

Stéphen Delattre s tanečníky Bohemia Baletu (foto archiv souboru)
Bohemia Balet s choreografem Stéphenem Delattre (foto archiv souboru)

Tanečníci Bohemia Baletu mají režim jako v divadle a zřejmě jim nezbývá mnoho času na další práce. Mají umělecké, nebo pracovní smlouvy?
Tanečníci mají umělecko-pracovní smlouvy se Společností tance při TK Praha, z. s., která je zřizovatelem Bohemia Baletu. Pravidelná měsíční odměna je zavazuje k účasti na trénincích a zkouškách – studium nových choreografií, zkoušky repertoáru a příprava představení a na představeních. Na přivýdělek v jiných projektech není moc času, jelikož by to velmi nabourávalo činnost souboru.

Jaká je jejich měsíční gáže?
Pravidelná měsíční odměna za výše jmenované povinnosti činí 20 000 Kč, za představení pak dostávají tzv. rolovné v rozmezí 300–800 Kč podle náročnosti úkolu.

Oproti dalším souborům má možná BB výhodu, že tanečníci trénují a zkoušejí na půdě konzervatoře, tedy sály si nepronajímají?
Ano, to je velká výhoda. Bez ní by nebylo ani možné za současného stavu výše podpory z grantových systémů činnost souboru realizovat.

Bohemia Balet a Taneční konzervatoř hl. m. Prahy – Don Quijote (foto Martin Roedl)

Jako většina nezávislých souborů, nemá ale BB vlastní velkou divadelní scénu a platí podnájem v divadlech, kde hraje. O jak vysoké částky se jedná? Je to únosné? Skončí představení i v plusových částkách, nebo jde spíš o „investici“ do budoucnosti tanečníků?
Komerční pronájmy jsou velmi vysoké (50 000–120 000 Kč), což je v podstatě neúnosné a je velmi obtížné až riskantní takovou formu představení volit. Z grantové podpory MK ČR a ani MHMP, které jsou spíše symbolické, není možné jak z finanční stránky, tak z důvodu různých omezení pronájmy platit (např. z grantu MHMP nelze platit pronájmy mimo Prahu). Jsme velmi rádi, když se podaří ze vstupného uhradit alespoň pronájem a schodek není příliš vysoký, v podstatě se jedná o „investici“ do budoucnosti tanečníků, jak zaznělo v otázce. Další formou pořádání představení je pak smlouva s druhým subjektem, který uhradí smluvenou částku za představení a dopravu a tržba za vstupenky mu zůstává. Takových subjektů je však velmi málo. V těchto případech se snižuje riziko finančního propadu, i když ani tak se nedá hovořit o ziskové činnosti.

Jak je to se zájezdy, dají se považovat za zdroj příjmů, nebo spíš opět dobrovolnou investici do osvěty publika?
O zájezdové činnosti platí to samé, co již bylo napsáno o představeních obecně. Jsme rádi, když se nám podaří zaplatit provozní náklady, a když něco zbyde – zázrak! Je velmi složité přemluvit „nekulturní pracovníky“ kulturních zařízení, aby byli ochotni pozvat soubor k vystoupení. BALET? „To nikdo nepřijde!!!“, nebo v lepším případě „Jeden tady už v této sezoně máme, to stačí!“ Jsou ale i výjimky, kde se podařilo dlouhodobou spoluprací a ochotou pořádajícího subjektu vychovat taneční publikum (Nymburk, Louny, Jablonec nad Nisou). Je vidět, že investice do osvěty publika by se mohla vyplatit, ale je málo subjektů, které jsou na tuto formu spolupráce a výchovy publika ochotné přistoupit.

Bohemia Balet: Kontrasty - Alfama, chor. B. Andreo (foto Adéla Amel Veselá)
Bohemia Balet: Kontrasty – Alfama, chor. B. Andreo (foto Adéla Amel Veselá)

Tato sezona je pro BB velmi produktivní, ale jistě je i tak soubor v nejistotě.
Ano, tuto sezonu se podařilo uskutečnit (konečně) původní záměr již z roku 2009, vytvořit soubor 10 tanečníků. Stalo se tak díky právě získanému grantu NPO i vyšší podpoře MKČR a MHMP. Nevíme ale, jak to bude v roce 2024, snad se nám podaří soubor udržet alespoň do konce sezony 2023/24. Výsledky grantů jsou zveřejňovány až v lednu, což je polovina divadelní sezony. Nejistota, s jakou vcházíme v září do sezony, kdy máme finanční rozpočet pouze do prosince, kdy je finanční uzávěrka všech získaných grantů a je nutné ji vyčerpat… Pro druhou polovinu sezony nevíme, zda bude mít soubor finanční podporu, v jaké výši získá grant a zda bude moci udržet všechny tanečníky za stejných podmínek. Pro organizátory i členy souboru je to velmi destabilizující. Navíc finance na účet přicházejíaž ke konci sezony, tedy v květnu nejdříve. Do té doby je třeba financovat soubor z příjmů souboru, členských příspěvků, zkrátka z vlastních zdrojů (které nepokrývají náklady pro fungování souboru).

Co by vám nejvíce pomohlo k jeho stabilizaci? Myslíte si např., že by soubor tohoto typu měl být zřizovaný (ať už městem, ministerstvem…)?
Velice by pomohlo vytvořit divadelní prostor vhodný pro tanec, kde by taneční soubory měly nekomerční nájem, tedy únosný, podporovaný městem či Ministerstvem kultury. Pokud se nezmění zásadní přístup k finanční podpoře tanečních subjektů, který lze ve srovnání s činoherními scénami označit za diskriminační, je činnost nezávislých tanečních souborů ohrožena. Chápeme, že balet-tanec není činohra, ale tak obrovské rozdíly ve finanční podpoře – činoherní divadla průměrná podpora 41,10 mil. Kč, taneční soubory (nezávislé) s průměrnou podporou 2,45 mil. Kč, je tak velký rozdíl, který není možné ničím obhájit a pokud to tak půjde dál, dostane se tanec mimo kulturní centra, do úplné izolace. Přitom právě BB zajíždí do měst a obcí, kde je mnohdy pro diváky jediným zprostředkovatelem tanečního umění a dá se říci, že se setkává se zájmem diváků (např. v Nymburce přijde za 1 den, na dopolední a večerní představení cca 800 diváků, naposledy zcela vyprodané představení ve Vrchlického divadle v Lounech apod.) Ale kolik takových pořadatelů se v ČR najde! Tady je vidět, že dlouhodobá investice do „osvěty publika“ se opět vyplatila.

Zásadní problém tkví v absolutním nezájmu médií o tanec, v jeho propagaci jako svébytného uměleckého oboru. Kolik je uvedeno baletních/tanečních inscenací např. v České televizi (tanec je tam prezentován nejčastěji jako „křoví“ k vystoupení zpěváků), kolik vyjde článků o připravovaných inscenacích, portrétů tanečních umělců, rozhovorů? Mizivé procento! Tanec stojí, bohužel, na pokraji společenského zájmu, je na něj pohlíženo jako na něco zvláštního (někdy i podezřelého), v lepším případě jako obor určený pro jakousi minoritní diváckou veřejnost.

Bohemia Balet a Taneční konzervatoř hl. m. Prahy – Popelka (foto Martin Roedl)

Existují i nějací soukromí podporovatelé a mecenáši?
To je spíše výjimka a v celkovém rozpočtu to nehraje zásadní roli.

Co čeká Bohemia Balet v nejbližších měsících? Reprízování repertoáru, nebo tanečníci studují nové choreografie?
To tak úplně nevíme. Nacházíme se v nejsložitějším období činnosti. Slíbená podpora z MHMP ještě není na účtu, jestli a kolik bude z MK nevíme. Samozřejmě budeme trénovat – posilovat technické možnosti interpretů, zkoušet a reprízovat nastudovaný repertoár. Vypracovali jsme grant pro MK –Státní fond kultury. Naším záměrem bylo vytvořit večer českých choreografů na českou hudbu – oproti večeru uvedeném na podzim. Ale ani jména Petra Zusky, Marka Svobodníka a Mariky Blahoutové nepřesvědčila členy grantové komise. Neuspěli jsme, projekt nebyl podpořen. V současné době dokončuje pro BB původní choreografii sólista baletu Jihočeského divadla Sebastiano Mazzia. Jmenuje se Potápíme se a zpracovává ekologické téma (možná i situaci v Bohemia Baletu). Jsem velmi rád, že tvůrčí choreografické ambice projevují i členové souboru. Vojtěch Pilbauer vytvořil pro soubor choreografii Věci, které uvidíte, jen když zpomalíte, kterou jsme uvedli v prosinci v Divadla Na Rejdišti a objevila se i další nabídka, tak uvidíme. V každém případě jsme odhodláni uvést jarní premiéru, která je plánovaná na 21. dubna v Divadle Komedie.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments