MusicOlomouc 2015 – svátky avantgardní a experimentální hudby

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Nedělním koncertem se olomoucké veřejnosti představil špičkový pražský soubor specializující se na soudobou hudbu – Prague Modern, společně se sopranistkou Irenou Troupovou. Ansámbl přijel ve složení David Danel (housle), Roman Hranička (housle), Ondřej Martinovský (viola), Balázs Adorján (violoncello) a Ivan Šiler (klavír). Večer započal kompozicí Iannise Xenakise mikka v podání Davida Danela, překvapivě stojícího v zadní části kaple Božího Těla. Toto glissandové dílo záhy vystřídal kus pro housle a violoncello Hunem Iduhey téhož autora. Houslista David Danel a violoncellista Balázs Adorján se vzájemně střetávali v příbuzných tónových výškách ve fortissimo dynamice a tvořili zdánlivou jednohlasou linii. Čistě smyčcovou část koncertu zakončil výběr ze sbírky Signs, Games and Messages (Znamení, hry a zprávy) Györga Kurtága opět pro sólové housle. Tyto miniatury zároveň plynně přemostily program do druhé třetiny, v níž dostala prostor zpěvačka.Nejdříve v Kurtágově  S. K. Remembrance Noise, op. 12, a zejména v Kadeřábkově Mileně dovedla svůj part velmi dramaticky zpracovat. Závěrečná skladba večera – Smyčcový kvartet č. 5 Georga Friedricha Haase, si vyžádala změnu prostředí a tmu. Mírně zmatení posluchači na nepravidelně uspořádaných sedadlech sledovali postupně všechny hráče stojící osaměle jen se stojanem a lampičkou v rozích Atria.Tóny se hemžily mezi diváky, procházely jednotlivými nástroji, disonovaly. První týden festivalu nemohl být lépe zakončen.

Počátek druhého festivalového týdne přinesl jeden z nejsilnějších zážitků této akce. David Danel a Jan Trojan zde představili rozsáhlou skladbu Luigiho Nona La lontananza nostalgica utopica futura neboli Madrigal pro několik poutníků/cestovatelů s Gideonem Kremerem, sólové housle, osm magnetických pásů a osm až deset notových pultů. Atrium opět potemnělo. Houslista David Danel putoval mezi jednotlivými pulty a buď u nich setrval, nebo pokračoval na cestě. Jan Trojan, který měl na starosti zvukovou projekci, bedlivě sledoval Danelovy zastávky a reagoval na ně zesílením či zeslabením zvuku i samotným výběrem stop. Volnost v provedení dala interpretům možnost zvolit si délku celého díla, publikum se tak z Nonovy kompozice těšilo plných padesát minut.O ryze ženský večer se předposlední festivalový den v kapli Božího Těla postaralo brněnské ISHA trio. Zpěvačka Lucie Rozsnyó, flétnistka Kristina Vaculová a klavíristka Sára Medková zahájily mnohavětou kompozicí Ivo Medka Ancient Stories, v niž zněl preparovaný klavír, šepot a syčení, dyšné tóny flétny a podobně. Skladba Skrz sen Petry Machkové nastínila všechny výrazové možnosti hry na příčnou flétnu. Vaculová v průběhu skladby, majíc flétnu stále u úst, stihla párkrát výsknout a místy i „zazpívat“. Krátký Chanson Petera Grahama opět přivolal na podium všechny interpretky. Následující Ligetiho klavírní Der Zauberlehring a Der Sommer daly vyniknout rytmické složce hudby.Dílem Sáry Medkové s názvem Arachne prostupovaly klastry, prolínající se se zvukovou stopou, zpěvem v němčině a dramatickou složkou. S nahrávkou pracovala i další skladba – Seide Changierend německé komponistky Marii Porten, která do úvodu vložila zvuk osamělých kroků. Odlehčení lyrického a mystického večera přinesly Papli songs Miloše Orsona Štědroně na parafráze dětského jazyka. V zápětí se však vrátila vážnější nálada ve zhudebněné básni Mela Coxe A Wind at Rooks Haven anglické autorky Roxanny Panufnik. Koncert uzavřel opět cyklus Ivo Medka New Ancient Stories, během jehož provedení hlavní aktérky pískaly, rytmizovaně pronášely slabiky, vzdychaly a smály se. Využily kromě klavíru i dalších bicích nástrojů (ozvučná dřívka, africký buben, chrastítka). Pomyslný kruh se uzavřel.

Na závěru festivalu ve středu 29. dubna 2015 vystoupili čtyři hráči rakouského souboru Österreichisches Ensemble für neue MusikTheodor Burkali (klarinet), Ivana Pristasova (housle), Peter Sigl (violoncello) a Nora Skuta (klavír).Jako první zazněla skladba Lagrein z díla rakouského skladatele Johannese Marii Stauda. Ačkoli se nástroje mezi sebou bily flažolety, vysokými rejstříky, rychlými běhy a glissandy, z chumlu zvuků vystoupila sólová plocha klarinetu a souznění houslí a violoncella. Ivana Pristasova svou bravurní techniku představila v opusu Georga Friedricha Haase de terrae fine (na konci země), hýřícím čtvrttóny a kontrasty mezi jemnou a místy až surovou hrou, ztělesňující extrémní stavy duše. Jako leitmotiv se vracel drobný „ptačí zpěv“. V třetí skladbě doslova žíně praskaly. Schlechtecharakterstücke Bernharda Gandera charakterizuje agresivita, zvířená žárlivost, sténání. V programu nesměl chybět velikán soudobé německé hudby – Helmut Lachenmann. Jeho Allegro sostenuto pro klarinet/basklarinet, violoncello a klavír pracovalo s dozvuky a rezonancí, zvláště vždy, když klarinet zahrál směrem do těla klavíru. Nora Skuta během skladby vystřídala různé paličky, a dokonce i kladívko, kterým bušila do nitra nástroje. Violoncellista vystřídal snad všechny možné techniky hry od col legno až po hru za pražcem.Sedmý ročník MusicOlomouc opět dokázal, že má olomouckému publiku (a nejen jemu) co nabídnout. Nová generace organizátorů zdárně navázala na minulá léta a přišla s jasnou vizí. Snad se ji v budoucnosti podaří naplnit.

MusicOlomouc 2015
(7. mezinárodní festival soudobé hudby)
20.–29. dubna 2015, Olomouc

Oiseaux-Schwebung-Shine
Marek Keprt (klavír)
20. dubna 2015 Umělecké centrum Univerzity Palackého – kaple Božího Těla Olomouc a 24. dubna 2015 ZUŠ Franze Schuberta Zlaté hory

program:
– Tristan Murail: Cloches d’adieu, et un sourire
– Markéta Dvořáková: Mikropříběhy pro klavír (premiéra)
– Toru Takemitsu: Les yeux clos 2
– Olivier Messiaen: Petites esquisses d´oiseaux – výběr
=přestávka=
– Gérard Pesson: Ambre nous resterons
– Gerald Resch: Phantasie über Dreiklänge
– Marek Keprt:
V punčošná chvění vRosnívá šálobdění (premiéra)
Květ vyškeblování se zhmotňuje na sněhu
***

Difference and repetition
SWOMP
– Michal Wróblewski (basklarinet, altsaxofon)
– Jan Přibil (trubka)
– Martin Opršál (marimba)
– Vlado Micenko (kontrabas)
– Kamil Slezák (bicí)
21. dubna 2015 Umělecké centrum Univerzity Palackého – Divadlo K3 Olomouc

program:
Michal Wróblewski: autorská tvorba
Dreaming
Drops
Cuckoo’s Nest
Infantile
Anima
Amparo
=přestávka=
Chalupa na konci tunelu
Plateaux
Trilogy
Hrací skříňka
Schultz gate (premiéra)
Difference and repetition
***

Initial music
Pavel Zlámal (klarinet, basklarinet, saxofon)
George Cremaschi (kontrabas)
22. dubna 2015 Umělecké centrum Univerzity Palackého – Atrium Olomouc

program:
– Michal Nejtek: Tasted Thoughts (premiéra)
– Pavel Zlámal: Way of Consideration (premiéra)
=přestávka=
– Peter Graham: COAX pro kontrabas a saxofon (premiéra)
– Pavel Zlámal/George Cremaschi: Initial music (improvizace)
***

Prague Modern
– David Danel (housle)
– Roman Hranička (housle)
– Ondřej Martinovský (viola)
– Balázs Adorján (violoncello)
– Ivan Šiler (klavír)
Irena Troupová (soprán)
26. dubna 2015 Umělecké centrum Univerzity Palackého – kaple Božího Těla Olomouc

program:
– Iannis Xenakis: mikka
– Iannis Xenakis: Hunem Iduhey
– György Kurtág: Signs, Games and Messages
– György Kurtág: S. K. émlek záj / S. K. Remembrance Noise pro soprán a housle
– Jiří Kadeřábek: Milena
=přestávka=
Georg Friedrich Haas: Smyčcový kvartet č. 5

***

David Danel (housle)
Jan Trojan (zvuková projekce)
27. dubna 2015 Umělecké centrum Univerzity Palackého – Atrium Olomouc

program:
Luigi Nono: La lontananza nostalgica utopica futura
***

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na