O novém titulkovacím zařízení ve Vídeňské státní opeře. Dominique Meyer pro Operu Plus

Riaditeľ Viedenskej štátnej opery Dominique Meyer v krátkom rozhovore pre portál Opera Plus odpovedal na niekoľko otázok o novom titulkovacom zariadení, s ktorým zahajujú aktuálnu sezónu (ako sme informovali tu). Prezradil, že čeština sa zvažuje ako ďalší potenciálny jazyk, v ktorom by sa mohli vo Viedni titulkovať opery.
Dominique Meyer (zdroj staatsoperblog.at)


Sú oblasti, kde nám žiadna automatizácia nepomôže. Rozhovor s Dominiquom Meyerom

 

Pán Meyer, novú sezónu štartujete s titulkovaním opier v šiestich jazykoch. Spomínali ste, že máte vypracovaný systém, podľa ktorého zisťujete, akými jazykmi najčastejšie hovoria vaši návštevníci. Ako presne funguje?

Máme relatívne dobrý prehľad o tom, kto sú naši návštevníci, a tým pádom aj o tom, akými jazykmi hovoria. Už pri nákupe vstupenky každý kupujúci zadáva informácie, z akej pochádza krajiny. Napriek tomu nebolo jednoduché rozšíriť počet jazykov až takýmto širokým spôsobom, pričom ich výber nebol ani zďaleka tým najväčším problémom. Celý systém je pomerne zložitý a bude treba najskôr zvládnuť jeho fungovanie a prípadne vychytať všetky jeho muchy. Prostredníctvom dotykovej obrazovky si u nás teraz dokážete nielen pozrieť informácie o hranom predstavení, ale aj o ďalších predstaveniach v nasledujúcich dňoch a o predaji lístkov na ne alebo objednať si náš newsletter. Alebo napríklad dozvedieť sa viac o odporúčanom kódexe správania sa pre návštevníkov našej opery či o tom, čo môžete nájsť v našom obchode so suvenýrmi. Systém dokáže aj mnoho ďalších vecí, tie však budú spúšťané postupne, krok za krokom. Som presvedčený, že na svete nie je žiaden iný operný dom, v ktorom by mali takéto vymoženosti.

Nebudú diváci príliš rozptyľovaní, namiesto aby sa sústredili na dianie na javisku?

Všetky tieto možnosti návštevníkom ponúkneme len počas prestávky; akonáhle prestávka skončí, systém sa znovu zmení len na obyčajné titulkovacie zariadenie. Samozrejme nechceme, aby sa počas predstavenia ľudia hrali s monitormi.

Ak sa všetky muchy vychytajú a všetko pôjde dobre, plánujete váš systém ponúknuť aj ďalším operným domom?

Som presvedčený, že každý operný dom je schopný si takýto systém vyvinúť aj sám. A okrem toho, nie sme jeho vlastníkom, nemôžeme ho teda predávať. A nie sme ani technologický poskytovateľ. Systém je spoločnou prácou rakúskej a švajčiarsko-talianskej firmy a im aj patrí.

Ale systém, to nie sú len monitory a príslušný software, je to aj množstvo vecí s ním nepriamo spojených, ktoré ani vôbec nesúvisia s technológiami, ale skôr s operou a so skúsenosťami vyplývajúcimi z jeho prevádzky…

Tak v tomto zmysle máte pravdu, je to komplex konkrétnych skúseností, ktoré náš operný dom so systémom už teraz má a mnohých ďalších, ktoré samozrejme ešte len získame pri jeho prevádzke. Pokiaľ sa teda pýtate na možné odovzdávanie skúseností, my sme vždy pripravení kooperovať s kolegami z operného sveta, ak nás o to požiadajú.

Vizualizácia interaktívnych monitorov nového titulkovacieho zariadenia Viedenskej štátnej opery (foto archív autora)

Ako vznikajú preklady titulkov k jednotlivým operám?

Texty v cieľových jazykoch sú vždy prekladané z nemčiny, samozrejme okrem textov jazyka originálneho libreta. Väčšina opier už bola niekedy v minulosti preložená, takže nateraz pracujeme s tým, čo už existuje. Na nasledujúce dva mesiace už máme všetky predstavenia otitulkované a ich preklady sa už aj nachádzajú v systéme.

Plánujete počet jazykov v blízkej budúcnosti aj rozširovať?

Ďalším krokom by malo byť rozšíriť systém na deväť jazykov. Samozrejme otázka je, ktoré ďalšie tri jazyky zvoliť. Ako pomerne jasný kandidát sa javí španielčina, nakoľko máme veľmi veľa španielsky hovoriacich hostí, a to nie len zo Španielska, ale aj z krajín Južnej Ameriky. Ďalej samozrejme zvažujeme, akých máme našich susedov. Pomerne veľa sa v tejto súvislosti uvažuje nad češtinou, hoci zatiaľ sme ešte neurobili žiadne rozhodnutie. Máme v repertoári aj diela Dvořáka alebo Janáčka, čeština je tiež jeden z operných jazykov. Uvidíme, zatiaľ musíme najprv zvládnuť tých šesť, ktoré teraz máme, a až potom systém rozširovať na deväť.

Aké sú vaše prvé pozorovania, ktoré vás napadajú v súvislosti s fungovaním systému?

Napriek tomu, že systém je veľmi progresívny, a napriek všetkému technologickému pokroku oproti minulosti, jedna vec sa aj tak nezmenila a treba ju naďalej vykonávať úplne klasicky – vždy je to konkrétny človek, ktorý sedí na predstavení v špeciálnej miestnosti na balkóne a mechanicky riadi posunutie titulku na ďalší. Túto prácu nemôže vykonávať žiaden automat, pretože žiadne predstavenie nie je rovnaké, pokiaľ ide o tempo, dĺžku potleskov a nimi prirodzene spôsobenými prestávkami a podobne. To jednoducho musí robiť len ľudská bytosť. Aj pri najmodernejšom systéme sú oblasti, kde je ľudský faktor nezastupiteľný a kde nám žiadna automatizácia zatiaľ nepomôže.

Ďakujem pekne za rozhovor!

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat