O Neumannovi, Abbadovi a Havlovi

Texty Ivana Medka (19)

Od smrti Ivana Medka uplynulo 6. ledna 2015 právě pět let. Připomínám si poslední rozhovor, který jsme – spolu s Jindřichem Bálkem – natáčeli „u Medků“ v letenském bytě v červenci 2009. Rozhovor byl do velké míry bilanční a věnoval se dvacátému výročí listopadových událostí roku 1989. Nejen z hlediska hudebního. Do názvu interview jsme dali jeden z Medkových výroků: „Přál bych mladé generaci, aby se dožila lepších a moudřejších časů.“

Ivan Medek byl tehdy dlouhodobě upoutaný na lůžko, bez možnosti pohybu. Ale mysl byla zcela svobodná a připravená obletět celý svět. To byla na Ivanu Medkovi vždycky jedna z pozoruhodných věcí. Nenechával se uzavírat, poutat, znesvobodňovat. Ani totalitním režimem, ani nemocí. Hudba patřila k jeho největším životním radostem, ale vždycky se dokázal dívat mnohem dál za ni; svět hudby pro něj nebylo útočiště, kam se člověk utíká a schovává. Byla to sféra nabitá spoustou životních problémů a otázek, které je naléhavé řešit a které vedou vždy dál – třeba k podpisu Charty 77, k emigraci a práci pro Hlas Ameriky, do Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla.

Slova, která říkal Ivan Medek, stále promlouvají. Proto se k nim vracíme a vybíráme z nich i pro čtenáře Opery Plus.

V jaké situaci vás zastihly události podzimu roku 1989?

V profesionální. Působil jsem ve Vídni v Hlasu Ameriky a měl jsem co dělat se zprávami, které přicházely z Prahy. O hudbu jsem se nestaral už mnoho let, protože jsem se musel starat o politiku.

V říjnu 1989 se ovšem hudba a politika potkaly, když šéfdirigent České filharmonie Václav Neumann na protest proti perzekuci signatářů Několika vět přerušil spolupráci s Československým rozhlasem a televizí. Hlas Ameriky o tom vaším prostřednictvím informoval…

Ten protest měl určitou předehru. Ke mně přišel, a ne poprvé, Václav Neumann. Z Filharmonie snad jediný nebo jeden z mála, který se nebál se mnou setkávat. To vzniklo tak, že jsem ho jednou potkal na ulici, a on říká: „Nazdar, půjdeme si sednout do nějaké hospody.“ Od té doby, pokud byl ve Vídni, vždycky přišel k nám.

Tehdy na podzim 1989 u nás seděl a vykládal, jaká je situace. Řekl mi, že se rozhodl – v případě, že bude pozván rozhlasem nebo televizí – říct jim: „Nebudu spolupracovat, dokud nepropustíte ty lidi.“ Já jsem říkal: „To je moc hezké, ale má to jednu nevýhodu. Ty vlastně čekáš, až budeš vyzván, ale co když oni tě prostě nevyzvou, protože nebudou riskovat to zamítnutí? Daleko účinnější by bylo, kdybys předem oznámil, že se takových akcí nezúčastníš proto a proto.“ Neumann říkal: „No dobře, a jak to mám udělat?“ A Marta, jeho žena, mu povídala: „Nech to na něm!“ Tak jsem říkal: „Dobře, až odejdeš, zvednu telefon a zavolám do agentur, že ses takto rozhodl. A ty mně slíbíš jednu věc: zítra nebudeš zvedat telefon.“ On říkal: „Dobře.“ A jeho žena říkala: „To je výborné, to musíš udělat.“ Tak jsme to takhle udělali. Já jsem zavolal do agentur, že se dirigent Neumann rozhodl k takové věci, a druhý den on samozřejmě ty telefony zvedal. Byly šílené, protože podobná věc se nestala v celém východním bloku! Filharmonici, kteří v té době byli na zájezdě v Německu, se o tom samozřejmě dozvěděli. Okamžitě mi telefonovali a řekli, že orchestr měl schůzi a že se rozhodl prakticky jednohlasně připojit k Neumannovi. Pak jsem se dodatečně dověděl, že když schůze skončila, většina hráčů se rozhodla ještě pro druhou schůzi, kde se to celé projednávalo znovu. Nevím, s jakým výsledkem, ale byl to prostě takový ten typický český postup: Moment, moment, musíme si to ještě rozmyslet.

Tady v Praze na ústředním výboru partaje prý postoj filharmoniků způsobil velký rozruch. Soudruzi křičeli: „Jak je to možné? Vždyť jsme do nich sypali tolik peněz! Tolik věcí jsme jim odpouštěli! Byli to naši miláčkové a teď nám udělali tohle! Soudruzi v České filharmonii, co jste nám to provedli?!“

Překvapilo vás u Neumanna, že šel proti režimu?

Nepřekvapilo. Neumann samozřejmě nebyl hlupák a věděl, co se děje. Spoustu dnů prožíval ve Vídni, protože to město miloval. Nutně musel tušit, jaká je mezinárodní situace. Jenom hlupák si mohl myslet, že režim vydrží. Mimochodem, já jsem se ptal v té době Zdeňka Mlynáře, jak je možné, že lidi na ÚV partaje včas neodejdou. On se na mě podíval a říkal: „Ty vůbec nechápeš situaci. Jim jde přece o platy! Dva nebo tři platy navíc jsou lepší než se něčeho vzdávat. Tady vždycky šlo pouze o platy, o nic jiného!“Jak vám listopadové události bezprostředně změnily život?

Já jsem se rozhodl už před těmi událostmi, že se nevrátím do Prahy, budu-li muset žádat o vstupní vízum. Měl jsem totiž jenom rakouský pas. Druhá podmínka byla: nepojedu tam dřív než Pavel Tigrid. Tak jsem volal do Prahy a ptám se: „Pozvali jste Tigrida?“ A oni říkali: „Tigrida? Počkejte… My jsme na něj zapomněli.“ Tak ho pozvali. Ale předtím zapomněli na to, že tento muž udělal pro změnu režimu víc než všichni tady dohromady – celým svým životem a příkladem!

Vízovou povinnost zrušili k 31. 12. 1989. Ráno toho dne jsem se sebral a jel do Prahy se všemi možnými představami, spíš takovými legračními. S celou tou ekipou jsem se setkal večer na silvestrovském plese Charty. Poprvé jsem tam viděl například lidi, se kterými jsem si telefonoval, viděl jsem, jak vypadá Petruška Šustrová nebo Hanka Marvanová. Mluvil jsem samozřejmě i s Václavem Havlem, který mně řekl: „Nechtěl byste třeba komentovat v televizi slavnostní představení Libuše?“ A já mu řekl: „Zcela přesně, pane prezidente, nechtěl! Zaprvé to nemám rád, zadruhé Libuši nemám moc rád, zatřetí už je to obsazené – bude to dělat Milan Friedl, a začtvrté celou dobu dělám něco jiného, vy to jistě víte.“ Ale jinak byli všichni hrozně milí, někteří mě dokonce poznali. Pak jsem se šel druhý nebo třetí den podívat na různá jednání, která se odehrávala ve Špalíčku, a z toho jsem nabyl dojmu, že oni si to potřebují vyjasnit a trochu se vypovídat.

Pak jsem se jednou ohlásil u prezidenta Havla. A on se mě zeptal, co pro mě může udělat? Řekl jsem mu: „Já se ptám, pane prezidente, co já můžu udělat pro vás?“ On tehdy přesto napsal dopis řediteli Československé televize Fajrajzlovi, jestli by neměli zájem něco se mnou dělat. Fajrajzl mě pozval a ptal se, co si tak představuji. A já mu říkám: „Podívejte se, já vím, jak vypadám, a nepotřebuji jít na obrazovku – to pro mě není zajímavé. Ale možná mám dost zkušeností na to, abych si mohl prohlédnout vaše dosavadní zaměstnance, zejména ty, kteří chtějí v televizi zůstat, a trošku vám o nich něco říct.“ A Fajrajzl povídá: „To není vůbec možné.“ A já říkám: „Proč ne?“ A on na to: „To by nás lidi obvinili, že jsme složka CIA.“ A já říkám: „Já ale nemám se CIA vůbec nic společného… Bohužel! Já bych byl radši pracoval pro CIA, protože bych na tom byl existenčně a z hlediska budoucnosti líp. Ale já jsem byl pouze spolupracovníkem Hlasu Ameriky.“ A on říkal: „To je vyloučené, to nejde, to není možné.“ A já: „Dobře, když přijdete na něco jiného, zavolejte mi.“

Tak jsem se vrátil do Vídně a pořád korespondoval pro Hlas Ameriky. Psal jsem, co se děje venku, jak se oni dívají na nás a podobně. Včetně například toho, že některé věci se tam jevily jinak než tady. Třeba otázka rozdělení republiky byla vnímána jako něco zřejmě nezbytného, ale přesto velmi hloupého. Podobně jako jiný velký otazník: proč si Česká filharmonie vybrala jako šéfdirigenta Gerda Albrechta. Albrechta, který o sobě říkal, že je pravidelným hostem Vídeňské filharmonie, a my jsme zjistili, že tam byl naposledy před lety, když dirigoval snad nějaký výchovný koncert. No nic, to nehraje roli.
(…)Jaké máte dnes nejvýraznější hudební zážitky?

Neřekl bych nejvýraznější, ale spíš překvapivé. Slyšel jsem Janovy pašije s Berlínskou filharmonií a Simonem Rattlem. Lidi říkali: „Rattle, ten je spíš na moderní muziku, ale Brahms, Beethoven, Bach? To ne!“ – Bylo to vynikající! Naprosto brilantní, pokorné, tiché, bez jakýchkoliv efektů. Velké zážitky mám také z Lucernského festivalového orchestru s Claudiem Abbadem. Slyšel jsem s nimi Mahlera a bylo to fantastické. Nejenom proto, že v orchestru sedí skvělí hráči, ale především díky Abbadovi a způsobu, jakým to dělá: je to velkolepý proud související hudby, ne pěkně zahrané kousky. Hudebních zážitků je tedy hodně a jsou zaplaťpánbůh větší, než jaké jsem měl možnost kdykoliv v životě prožít. Sice jsem slyšel řadu Talichových koncertů, ale měl jsem na nich vždycky příšernou trému – za Talicha: aby se mu něco nestalo, aby se vůbec něco nestalo, aby se nerozčílil… A tak dále.

Z hlediska hudby vlastně žiji velmi spokojeným a luxusním životem. Z hlediska politiky žiji s pocitem, že my, kteří jsme byli venku a spoléhali na to, že tady žije utlačovaný národ, který si úpěnlivě přeje změnu režimu, jsme se mýlili. Žádný utlačovaný národ v tom smyslu, jak jsme to cítili, tady nebyl a změnu režimu v tom smyslu, jak jsme ji chtěli, si přálo jen pár lidí. Velká většina byla se stavem spokojená. Svým způsobem tak měli pravdu osmašedesátníci jak v exilu, tak doma, kteří měli pocit, že se to u nás dá spravit shora, to znamená změnou partajního řízení a určitými dalšími kroky, třeba zrušením vedoucí úlohy strany. Nic by se vlastně nestalo, všechno by platilo, nebyli by tady žádní noví neznámí lidé jako třeba Havel nebo Vondra, ale byl by tady klid. A klid je něco, co může společnost buď udržet, nebo úplně rozvrátit. To když se říká: nemluvte nám do toho, nám je tady dobře, my si to tady spravíme sami a nebudeme dělat žádné prověrky, lustrace a já nevím, co všechno.
(…)

Co si myslíte o českých skladatelích? Tedy o těch současných?

Řadu jich znám a vím, že kromě toho, že umějí psát noty, tak někteří mají i docela zajímavé nápady. Ale je tam jiná věc. Myslím, že čeští skladatelé jsou rozděleni do dvou nesmiřitelných skupin. Jedna zavrhuje všechno, co bylo napsáno od nynějška do minulosti, a druhá zase vše, co se psalo od určité doby do budoucnosti. Obojí je chybné, protože představa, že úroveň našeho skladatelského řemesla končí třeba Bohuslavem Martinů je nesmyslná.

Mimochodem na světě je spousta skladatelů, kteří jsou zajímavější, modernější, odvážnější a svým způsobem snad i smysluplnější, než je Martinů. Martinů odjel do Paříže a na Sukovu otázku, proč zrovna Paříž, údajně odpověděl, že by se chtěl naučit instrumentovat jako Debussy. Suk mu na to prý řekl: „To bychom chtěli, chlapče, všichni, jen to trefit.“ A když se podíváte na Martinů partitury, tak které z nich dostojí té představě? Skoro všechno je přeinstrumentované, skoro ve všem – vezměte si klavírní koncerty – zní orchestr tak, že ho musíte stále tlumit, aby bylo vůbec slyšet sólistu. Já se otevřeně přiznávám, že Martinů – jak ho mám rád! – není skladatel mého srdce nebo spíš mého přesvědčení. Nedávno jsem slyšel dvě velká díla skladatele Henriho Dutilleuxe, ve kterých skoro pořád zní celý orchestr, jenže jeho barvy vzájemně korespondují a vytvářejí nové celky. Tam je odkaz Debussyho a Ravela cítit svým způsobem daleko víc než u Martinů, kde se často jenom opakují ostinata ve všech možných skupinách. Anebo nedávno jsem se díval, jak řídí Boulez Berlínskou filharmonii v řadě Bartókových skladeb, skladeb starých sedmdesát let – ale jakých! Co to bylo za autora! Musím se přiznat, že sám jsem vyrost na Bartókovi, Stravinském a samozřejmě Janáčkovi. Ale to jsou jen takové zcela subjektivní poznámky.

Kdo je jinak skladatelem vašeho srdce?

Já jich mám víc. Ale kdybych byl odsouzen, jak se říká, vzít něco na ten pustý ostrov, tak bych si vybral Mozarta. Tam se nenudíte ani vteřinu, objevujete pokaždé něco nového a on s vámi zachází jako s partnerem, kterého potřebuje. Ne jako Beethoven, který vyslovoval takové ty tvrdé úsudky vůči publiku. Mozart má publikum rád a pro publikum píše, nepíše pro jakési abstraktní hodnoty nebo pro budoucnost. Píše konkrétně pro publikum. Já bych si vybral Figarovu svatbu a zahrál bych si z ní občas něco.

Jak se podle vás hudební sféra vyrovnává se svojí minulostí za totality?

Myslím, že hudební oblast má tu výhodu, že věci, které byly dělány v minulosti a pro minulost, jsou zřetelné. Nikoho už dnes nenapadne dávat do programu například kantáty o Leninovi. To je pryč a většinou jsou pryč i ti skladatelé. Je přitom pár skladeb, které v té době vznikly, ale nejsou jí poznamenány negativně, to je třeba Sommerova Vokální symfonie. Mimochodem, z těch dvou kamarádů – Vladimír Sommer a Radim Drejsl – byl nadanější Drejsl, alespoň to říkal Pavel Borkovec, který oba učil. Jenomže Drejsl se rozhodl pro určitý směr, pro budovatelské písně, podobně jako tehdy v literatuře Pavel Kohout.

Řekl bych, že minulý režim hudbu potřeboval, ale jenom do určité míry a pro určité konkrétní věci. Ale jinak myslím, že hudebníci na tom obecně nebyli v minulém režimu nejhůř. Nejhůř na tom byli někteří novináři a někteří spisovatelé. To je pochopitelné, protože tomu každý rozumí a říká si: to se musí zakázat. A zákaz se zdál jako nejlepší cesta, jak dostat spisovatele od lidí. Ve skutečnosti se k lidem dostávali stejně, možná i víc, protože se okamžitě objevili v zahraničních vysíláních, a lidé měli pocit, že o něco jde.

Když si vezmete hudbu, tak se víceméně všichni hráli, třeba málo nebo jenom občas, ale všichni ti velicí kritikové minulosti se hráli, a dokonce se tím i živili. Hudba byla taková, nechci říct prodejná, ale tím, že je abstraktní a vlastně hůř pochopitelná, tak toho mohlo projít vlastně víc.

Máte pocit, že jsou skladatelé, kterým jsme zvlášť hodně dlužni?

To bude surové, co řeknu. Myslím si, že jich je řada, především takových, kteří si to myslí sami o sobě.
(…)Je dvacet let od sametové revoluce. Dává dnes podle vás většina lidí přednost klidu a nestará se o věci kolem sebe – anebo je tu přece jen nějaká naděje?

Naděje je podle mého soudu v mladé generaci. Protože generace lidí, kteří říkají: dřív bylo líp, měli jsme klid, je buď stará, nebo stárne. U mladých lidí tohle není, protože oni vědí, že to není pravda, že to není ani možné. Čeho bych se bál, je představa, že to půjde rychle anebo snadno. Anebo že se věci dají spravit spíš zvenčí, takže lidé pak z existenčních důvodů utíkají do zahraničí – doktoři, zdravotní sestry, ale i mladí filozofové. Myslím, že je to omyl, že se to dá spravit jenom odtud.

První republika trvala dvacet let, které my právě teď dotahujeme, a také se jí spousta věcí nepodařila. Podařila se jí ale jedna strašně důležitá věc, něco co se těžko definuje – a to je konsenzus obyvatel se státem. To byl poslední nebo po dlouhé době první NÁŠ stát, protože jsme nikdy nedokázali mluvit o vládě Masarykově, Benešově jako o jejich vládě. Nebyli to oni na jedné a my na druhé straně. Byl to náš stát a pro ten stát stálo za to pracovat, šetřit, a potom za něj i bojovat v roce 1938. Marná sláva, ale těch pár týdnů mobilizace bylo asi vrcholnou chvílí našich dějin. Protože Češi, ale z devadesáti procent i Slováci, i někteří Němci byli ochotni za stát bojovat s vědomím, že ta válka není k vyhrání, ale stojí za to – protože jde z principu o boj za něco, co nám patří, co jsme si vybudovali a co je naše. To tady teď není, s tím nemůžeme vůbec počítat. Naštěstí teď není Hitler. Ale kdyby se objevil nějaký Hitler, tak se děsím. Děsím se toho, s jakou snadností by se daly některé věci udělat.

Já jsem rád, že jsem se dožil toho, čeho jsem se dožil, a přál bych mladé generaci, aby se dožila lepších a moudřejších časů.

Paralela dvaceti let první republiky a dvaceti let minulých, to je možná docela drsné srovnání…

Já už nevím, kdo to řekl, ale Masaryk měl v podstatě za úkol slušnou společnost proměnit v jinou slušnou společnost. Kdežto Havel měl za úkol proměnit úplně rozbitou a neslušnou společnost a udělat z ní slušnou. A to je samozřejmě rozdíl.

(Pokračování)
Foto archiv rodiny Medkovy

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat