Ohlédnutí za Wagnerovým Prstenem Niebelungovým v Lipsku (2)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Uvedení kompletní tetralogie Richarda Wagnera Prsten Niebelungův lipskou operou byl přítomen Pavel Horník, který nám o této události podal svědectví slovem i obrazem. Po Zlatu Rýna a Valkýře, které byly reflektovány v minulém díle, přichází na řadu i Siegfried a Soumrak bohů.
Tetralogie v Oper Leipzig 2019 (foto Petr Horník)

Na další víkend s posledními dvěma díly Wagnerovy tetralogie jsme se samozřejmě těšili. Hned po ubytování jsme zaparkovali pro jistotu v podzemních garážích pod náměstím Augustusplatz s východem přímo do budovy divadla. Počasí bylo tentokrát chladné a nevlídné, a tak pohled a několik snímků na čelní frontu divadla s velikým plakátem s názvem Siegfried v nás vzbudil radostné očekávání věcí příštích. Hned po příchodu do rozsáhlého vstupního foyeru, obloženého stejným jasanem jako v hledišti, nás přivítal stánek Lipské společnosti Richarda Wagnera, nabízející řadu knih, pohledů a dalších předmětů připomínajících velkého skladatele. Byla zde i dosti veliká modrá socha skladatele, podobná těm, které byly rozmístěny na trávníku ve svahu před Festspielhausem v Bayreuthu. Byli jsme trochu překvapeni nad jejím umístěním, protože minule před Valkýrou byla situována v honosném obrovském foyeru nacházejícím se v úrovni parteru divadelního sálu. Mile jsme si se členy společnosti popovídali a připomněli jejich návštěvu pražského představení Lohengrina v Národním divadle s Andreasem Schagerem (který v Lipsku zpíval před třemi lety Siegmunda a též Rienziho), kdy jich přijel celý autobus. Členové spolku nám opět poskytli řadu užitečných tipů a informací o místech, kde se skladatel v Lipsku pohyboval a které památky nebo pomníky a pamětní desky jej připomínají. O tom se zmíním později.

Vystoupali jsme o patro výše a znovu se podívali v prostorné chodbě mezi foyerem a přízemím sálu na mramorovou bustu Richarda Wagnera od sochaře Melchiora Antona zur Strassen. U té se pochopitelně návštěvníci neustále fotografují. Toto umělecké dílo bylo umístěno na čelním místě bývalého Nového lipského městského divadla a bylo jako jedna z mála věcí zachráněno po rozbombardování divadla v roce 1943. Zbytky původních soch z tympanonu zničeného divadla jsou dnes vystaveny vedle levé stěny dnešní operní budovy.

Siegfried v Oper Leipzig 2019 (foto Tom Schulze)

Siegfried
Zaznívá zvonek a je třeba zaujmout místa v desáté řadě v přízemí. Ladění hudebníků nás příjemně připravuje k následujícím zážitkům. Světla zhasínají a v úvodním preludiu se ozývají motivy Niebelungů. Pro vysvětlení dodávám, že tzv. leitmotivů, tolik typických pro toto dílo, se v něm vyskytuje okolo stovky. Objevuje se spoře nasvícená scéna a ocitáme se v obydlí skřeta Mimeho, bratra Alberichova, se kterým jsme se již setkali ve Zlatu Rýna. Uprostřed scény je hustý zelený porost, vlevo pak dětský kočárek a kolébka. Vždyť Mime (typově vhodně vybraný Dan Karlström) vychoval Sieglindina syna Siegfrieda a doufá, že ten přemůže obra Fafnera a získá tak prsten a roušku umožňující zneviditelnění. Na pravé straně je pak sporá kovárna s velkou kovadlinou, dále postavený stan a bicykl, na kterém Mime občas jezdí. A nyní k Siegfriedovi. Pro jeho ztvárnění byl vybrán známý německý hrdinný tenor (původně baryton) Thomas Mohr, který tak obdivuhodně zpíval Logeho ve Zlatě Rýna. Je až s podivem, jak tento sedmapadesátiletý umělec má svěží a průrazný hlas. Osobně jsem jej slyšel před dvěma lety jako Parsifala a byl vynikající. Ovšem vizuálně a ještě díky nešťastně šitému kostýmu vypadal spíše jako Mimeho otec. Zeleň v pozadí se jakoby větříkem zasažená začíná vlnit a s ní se též vlní postupně vylézající a kroutící se postavy baletních umělců. Objeví se nakrátko Poutník-Wotan ztvárněný znovu výborně disponovaným Iainem Patersonem, který sděluje, že ukout meč může pouze silný muž. Mime hned pomyslí na Siegfrieda.

Přeskočím teď ke klíčové scéně prvního dějství, kování meče Nothung přelomeného Wotanovým kopím při souboji Hundinga se Siegfriedem v předchozí Valkýře. Mime toho není schopen, a tak se práce úspěšně ujme Siegfried. Tako klíčová scéna ovšem vyšla bez jakýchkoli efektů, které se v jiných divadlech používají. Siegfried téměř nic nedělá a meč mu podají postavy tanečníků hemžících se v zeleném porostu. Ovšem po hudební stránce byl podán excelentní výkon, jak ze strany orchestru, tak představitele Siegfrieda a nakonec i Mimeho ve známém zpěvu „Nothung ! Nothung! Neidliches Schwert…“ a „Hoho! Hoho! Hohej!“ Siegfried by měl údajně mečem přeseknout kovadlinu, ve zdejším pojetí to jasně znázorněno není, a tak jen vítězně zvedá meč do výše. Opona padá. Velký potlesk publika a zasloužená přestávka pro představitele a samozřejmě diváky. Vyvětrání se na čerstvém vzduchu a pořízení večerního snímku divadla s plakátem k Siegfriedovi a hurá zpět do sálu k očekávání věcí příštích.

Siegfried v Oper Leipzig 2019 (foto Tom Schulze)

Dostáváme se do druhého dějství. Na scéně jsou postaveny dvě vysoké stavby, spojené šikmým polozbořeným mostem klenoucím se přes velkou díru. V popředí se povalují drátěné koše, červenobílá dlouhá tyč. Ano, jak všichni tušíme, jsme před slují, kde žije obr Fafner s uloupeným zlatem, přilbou a samozřejmě zlatým prstenem. Pobíhá zde Alberich (dlouholetý prominentní člen souboru a jindy též představitel Wotana, Fin Tuomas Pursio), přemýšlející, jak se zmocnit pokladu a hlavně prstenu společně s Mimem. Volají na obra, aby šel ven. Zespoda jeviště vyjede nahoru jeho obrovská tlustá figura s hnědým cylindrem sedící na velké červenozlaté rokokové pohovce, pod níž se válejí hroudy zlata a šperků. Je obklopen skupinou neustále se pohybujících tanečníků a tanečnic, oblečených jako on s typickými cylindry na hlavách. Siegfried zabíjí Fafnera bodnutím meče (rána byla vedena přehnaně opatrně do předem viditelného malého otvoru ve Fafnerově těle). Stává se majitelem prstenu a zneviditelňující roušky, ale ve své nevinnosti neví, k čemu mu poslouží. Alberich se hádá s Mimem o to, komu má patřit prsten.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat