Opera SND Bratislava: Československý start do sezóny plné otazníků

  1. 1
  2. 2

Nápad, ponúknuť divákom v rámci Galakoncertu k otvoreniu divadelnej sezóny 2018/2019 tému stého výročia vzniku Československej republiky, bol nesporne vítaný. Ako dramaturgicky šťastný krok sa javilo uvedenie tretích dejstiev z dvoch národných opier, Libuše od Bedřicha Smetanu a Svätopluka od Eugena Suchoňa v koncertnej forme. Navyše, českej partitúry sa ujal šéfdirigent Opery SND Rastislav Štúr a slovenskej hudobný riaditeľ pražského ND Jaroslav Kyzlink. V oboch záveroch je zakódovaná myšlienková podstata diel geniálnych skladateľov s posolstvami, vloženými do úst titulných hrdinov. Smerujú rovnako k posilneniu národnej identity, ako aj univerzálnych hodnôt. Oba tituly majú spoločné, že sú určené pre slávnostné okamihy, majú veľkolepý pôdorys a naplnené sú syntézou hudby a textu s prenikavou dramatickou i emocionálnou intenzitou. Koncertná forma tieto atribúty ešte väčšmi prehlbuje. Opera SND má s nimi rozdielne skúsenosti. Zatiaľ čo Smetanova Libuše sa v bratislavskom repertoári objavila naposledy roku 1961 (udržala sa štyri roky) a – pokiaľ ma pamäť neklame – od hosťovania pražského Národného divadla roku 1968 sme ju nepočuli, Suchoňov Svätopluk sa vracia v pravidelných intervaloch. Naposledy v novej podobe pred desiatimi rokmi. Tento fakt mal byť jedným z hlavných motívov k zvýšenej sústredenosti v príprave ukážky zo Smetanovho opusu. Žiaľ, nestalo sa tak a prvá polovica večera skončila hlbokým sklamaním.

SND, Galakoncert 7.9.2018, Koncert, Marin Malachovský, Jolana Fogašová, Rastislav Štúr, Adriana Kohútková, Ján Galla, Denisa Šlepkovská, Martin Gymesi (foto Anton Sládek)

Nekorektná bola už voľba obsadenia, nech sa pod ňu podpísal ktokoľvek. Jolana Fogašová, ktorá v minulej sezóne triumfovala v Pucciniho Tosce, pre špecifický štýl smetanovskej interpretácie si nenašla adekvátny prístup. V prvom výstupe Mír zjednán mezi oběma zas bratry jej chýbal pokojný, hladký a vznešený tón vladárky, neskôr sa ukázali zlomy v prechode z centrálneho do hlbokého registra a v plnom farebnom bohatstve zazneli len výšky. Kľúčové miesto celej opery, Libušino proroctvo Bohové mocní ostávalo v jednej výrazovej rovine, artikulácia textu bola nejasná a extatická gradácia, ktorá spravidla českého diváka provokuje k spontánnemu potlesku počas hudby (to sa samozrejme od bratislavského neočakávalo), sa jednoducho nedostavila. Z neveľkého výstupu Krasavy v podaní bohatého, farebného a dramaticky znejúceho hlasu Adriany Kohútkovej som dokonca mal pocit, že z hľadiska interpretačného štýlu a tónového objemu by bola vhodnejšia zámena oboch sopránov. Ďalším príkladom nesprávneho obsadenia bol Gustáv Beláček ako Přemysl. Pre nášho výborného basbarytonistu je part jednoducho privysoko položený, čo viedlo k forsírovanému a stlačenému tónu. Darmo, pojem „smetanovský barytón“ nie je prázdnou frázou. Mimo hodnotiacich kritérií ostal výkon Jána Gallu (Chrudoš), ktorý nerovný boj s tessitúrou partu nadobro prehral. Sklamal aj dirigent Rastislav Štúr, pod taktovkou ktorého sa hodnoverne načrtnutá koncepcia drobila v nevypracovanom zvuku orchestra, v nepresnostiach v súhre i v kontakte s niektorými sólistami. Od šéfdirigenta telesa sa očakáva opačný prístup. Neúprosne detailná, v latke kritérií systematicky stupňovaná práca. Relatívne najlepšie si počínal zbor, pripravený (v bulletine i vložke s avizovanou zmenou obsadenia jednej roly úplne zatajeným!) Pavlom Procházkom.

SND, Galakoncert 7.9.2018, Jolana Fogašová (foto Anton Sládek)

Zdesenie z výsledku prvej polovice otváracieho galakoncertu našťastie pominulo v druhej časti večera. Jaroslav Kyzlink sa s partitúrou Svätopluka doslova pomaznal. Od čias Ondreja Lenárda si tak prepracovanú, na dynamické, výrazové a emocionálne nuansy vycibrenú koncepciu ani nepamätám. Suchoňov symfonický a paralelne s ním hudobnodramatický rukopis opäť zaznel (aj vďaka koncertnej forme) v plnej kráse. Orchester hral s nasadením a presne, podobne pôsobil aj zbor. Peter Mikuláš a Svätopluk, to sú spojené nádoby, ktorá už vošli do análov Opery SND. Majestátny a nestarnúci hlas, roztriedený do nepreberných odtieňov dynamiky, do výrazu, v ktorom sa premietalo každé slovo, každý citový záchvev hrdinu. Bola to komplexná sonda do duše kráľa v posledných chvíľach jeho života. Bez kostýmu a bez kulís, aj tak strhujúca. Na javisku mal výborných partnerov. Adriana Kohútková ako ľstivá Ľutomíra rozvinula svoj bohatý soprán do dramatickej sily i spektra výrazových odtieňov. Tomáš Juhás bol tónovo sviežim Zábojom, stavajúcim na kantabilnosti partu. Daniel Čapkovič barytónom s kovovým leskom presvedčivo vyspieval Mojmírovu prísahu. V krátkych výstupoch dal Svätoplukovi ml. náležitú vzdorovitosť a dramatický akcent Ľudovít Ludha. Linda Ballová ako zaskakujúca Milena priniesla lyrickejší kontrast a v menších úlohách sa predstavili Martin Malachovský (Dragomír), Ivan Ožvát (Predslav) a František Ďuriač (Turoň).

Zatiaľ čo prvú časť večera prijala pomerne slabo navštívená sála tzv. Novej budovy SND pomerne zdržanlivo, po Svätoplukovi odmenilo publikum účinkujúcich zaslúženými ováciami. Azda už len perlička na dokreslenie kolabujúcej mimoumeleckej zložky SND: v bulletine nechýbalo len meno zbormajstra, ale aj dátum otváracieho koncertu. Ešte stále malo, však…

 

Hodnocení recenzenta: Bedřich Smetana, Libuše: 45% – Eugen Suchoň, Svätopluk: 90%.

 

Galakoncert k otvoreniu novej divadelnej sezóny
pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky 7. 9. 2018, nová budova SND

Bedřich Smetana: Libuše

Libuše: Jolana Fogašová
Přemysl: Gustáv Beláček
Chrudoš: Ján Galla
Lutobor: Martin Malachovský
Šťáhlav: Martin Gyimesi
Krasava: Katarína Juhásová
Radovan: František Ďuriač
Radmila: Denisa Šlepkovská
Dirigent: Rastislav Štúr

Eugen Suchoň: Svätopluk

Svätopluk: Peter Mikuláš
Dragomír: Martin Malachovský
Turoň: František Ďuriač
Predslav: Ivan Ožvát
Svätopluk ml.: Ľudovít Ludha
Mojmír: Daniel Čapkovič
Milena: Katarína Juhásová
Dirigent: Jaroslav Kyzlink

Orchester a zbor Opery SND Bratislava

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
10 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments