Operní panorama Heleny Havlíkové (219)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Deset ran egyptských i velebení Hospodina. - Na kafíčku u Collegia Marianum. - Kominíček na Jižní spojce. - Inspirace na dny příští.
Collegium 1704, Václav Luks 2019 (foto Petra Hajská)

Deset ran egyptských i velebení Hospodina
Na předposlední večer svého koncertního cyklu 2018/19 v Rudolfinu zařadilo Collegium 1704 oratorium Georga Friedricha Händela  Israel in Egypt / Izrael v Egyptě. I když se toto oratorium založené především na sborových číslech stalo oblíbenou součástí repertoáru smíšených sborových těles, a to dávno před vzestupem zájmu o barokní hudbu od druhé poloviny minulého století, u nás je prakticky neznámé.

Israel in Egypt (HWV 54) je oratorium na vybrané pasáže ze Starého zákona, zejména z 2. knihy Mojžíšovy (Exodus) a z knihy žalmů, tedy vedle Mesiáše jediné, které Händel zkomponoval nikoli na veršovaný, ale na biblický anglický text. Líčí nástup nového faraona na egyptský trůn, který zotročoval Izraelity těžkou službou, deset ran, které na Egypt seslal Hospodin, a pokračuje Mojžíšovým vyvedení Izraelitů z Egypta přes Rudé moře, které se před prchajícími Izraelity rozestoupilo, takže mohli bezpečně projít, zatímco faraonovu armádu zaplavilo a zničilo. Oratorium vyúsťuje do velebení Hospodina, který bude kralovat na věky věků. Händel oratorium Izrael v Egyptě zkomponoval během pouhých tří listopadových týdnů v roce 1738 a plně v souladu s dobou praxí, která se s otázkou autorských práv nijak netrápila, pro něj upravil nejen svou vlastní starší hudbu, ale i díla nebo hudební nápady svých „kolegů“, Rameaua, Stradelly, Kerlla, Uria a dalších.

Byla to právě oratoria, kterými chtěl v roce 1739 Händel zachránit krach svého operního podnikání v Královském divadle na ulici Haymarket. Italská opera už londýnské publikum tolik netáhla a v konkurenci s Opera of the Nobility vycítil Händel obchodní příležitost právě v žánru oratoria na anglické texty. (Oratorium Saul premiérované v lednu 1739 jsme nedávno mohli slyšet v Brně a pak v Praze v podání souboru Czech Ensemble Baroque pod vedení Romana Válka a ve scénické verzi bude dominantou Hudebního festivalu Znojmo letos v červenci).

Je až překvapivé, že přes barvitost a dramatickou sugestivitu díla zůstalo tehdejší přijetí oratoria Izrael v Egyptě vlažné – londýnské publikum si zábavu v divadle představovalo jinak a takový nápor sborových částí, které Händel v tomto díle použil, byl příliš. To publikum Rudolfina roku 2019 ocenilo jako Händelovu kompozici i její provedení Collegiem 1704 pod vedením Václava Lukse soustředěným poslechem a nadšeným potleskem.

Václav Luks zvolil verzi o dvou částech, protože sám Händel po oné nepříliš úspěšné premiéře první, půlhodinovou část převzatou ze svého staršího pohřebního hymnu za britskou královnu Karolinu z Ansbachu, komponovaného o dva roky dříve, vypustil. I tak zůstalo na jedné a půl hodině hudby, kterou uvedla úvodní Symphony z onoho vypuštěného pohřebního anthemu. Orchestr Collegium 1704 v obsazení s dvojicí trubek a třemi pozouny, sbor Collegium Vocale 1704 a jeho sólisté zprostředkovali barvitost a sugestivnost Händelova kompozičního mistrovství. Händel jako zkušený dramatik rozvinul dvojsborové efekty, využití trubek, pozounů a tympánů, své umění melodických nápadů, kontrapunktu a v tomto případě především zvukomalby. Hudbou, která se dá označit jako programní, sugestivně vyjádřil ony drastické pohromy deseti dan egyptských s proměnou nilské vody v krev, postižení zvířat a lidí vředy, přemnožením žab, komárů, much a kobylek, krupobitím, temnotou, pobitím prvorozených. A velebnými zpěvy pak oratorium vyúsťuje do velkolepé oslavy Hospodina. Collegium 1704 k závěru přidalo krásný efekt, kdy sopránové sólo nad osmihlasým sborem zaznělo z „výšin“ balkónu Rudolfina.

Collegium 1704, Václav Luks 2019 (foto Petra Hajská)

Sólistům poskytl Händel v oratoriu Izrael v Egyptě jen malý prostor, často i „jen“ v recitativech. Nejvíce ho dokázal využít polský tenorista Krystian Adam, kterého z koncertů Collegia 1704 dobře známe. Už v počátečních recitativech byl zapáleným „vypravěčem“ úvodních částí příběhu a dokázal se vzrušenou napínavostí vyjádřit jeho dramatické obrazy. Příležitosti k vroucímu vyjádření důvěry v Hospodina využila také sopranistka Helena Hozová, která pro svá sóla vystupovala ze sboru Collegium Vocale 1704.

Třebaže ostatní sólisté dokázali naplnit Luksovo pojetí tohoto Händelova oratoria a suverénně ovládali požadované pěvecké techniky včetně koloratur, přece jen takový náboj a takovou intenzitu propojení textu a hudby nezprostředkovali, ať už to byl kontratenorista Benno Schacher, který zpíval altový part, sopranistka Hannah Morrison, basista Jaromír Nosek, ale i Tomáš Král, pro jehož basbaryton byl basový part v tomto Händelově oratoriu přece jen příliš hluboko posazený.

Na koncertě Collegium 1704 také uvedlo své nové CD s první českou kompletní nahrávkou Händelova Mesiáše. A představilo také program pro následující sezónu 2019/2020: Praha se dočká (byť pouze koncertně) Arsildy Antonia Vivaldiho, kterou odmítlo pražské Národní divadlo a naopak scénicky v režii Davida Radoka uvedlo Slovenské národní divadlo v roce 2017 v koprodukci s Grand Theatre de Luxembourg, Opéra Royal de Versailles, Opéra de Lille a Le théâtre de Caen. Na sezónu jsou připravena také tři oratoria – vedle Händelova Mesiáše ještě jeho Resurrezione a San Giovanni Alessandra Stradelly. Bachovské kontexty nabídne koncert Actus tragicus a hudbu spjatou se svátky Velikonoc přinese koncert se Stabat Mater Domenica Scarlattiho a Miserere Jana Dismase Zelenky.

Hodnocení autorky: 85 %

Georg Friedrich Händel: Izrael v Egyptě HWV 54
Hannah Morrison – soprán, Helena Hozová – soprán, Benno Schachtner – alt, Krystian Adam – tenor, Tomáš Král – bas, Jaromír Nosek – bas. Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704, dirigent Václav Luks.
Rudolfinum, úterý 12. března 2019

 

Collegium Marianum 5. 3. 2019 (foto Petra Hajská)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat