Operní panorama Heleny Havlíkové (238)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Olomoucké barokní slavnosti – stále objevitelské a pestré: Rozverné rozjímání nad Míčovým sepolcrem. - Schmelzerovy oslavné holdy ve skrovném náznaku. - Zianiho směšný Jupiter a moudrý sluha. - Inspirace na dny příští.
Pietro Andrea Ziani: L’Elice – Ensemble Damian, Olomoucké barokní slavnosti 2019 (foto Daniel Berka)

Olomoucké barokní slavnosti – stále objevitelské a pestré
Olomoucké barokní slavnosti s rezidenčním souborem Ensemble Damian jsou už tradičně festivalem s objevitelskou dramaturgií, navíc se vztahem k českým zemím. V takové koncentraci necelého jednoho měsíce u nás nemá obdobu. Vůdčí osobností těchto záslužných počinů je Tomáš Hanzlík, který propojuje působení impresária, skladatele s vlastní tvorbou i úpravami a rekonstrukcemi partitur jiných tvůrců, dirigenta, režiséra, vokalisty, hráče na smyčcové nástroje, výtvarníka, ale i muzikologa.

Od 7. do 28. července, tedy během 22 večerů, bylo v Uměleckém centru Univerzity Palackého uvedeno celkem šest inscenací, na kterých zaznělo osm kompozic spadajících od baroka druhé poloviny 17. století po klasicismus 18. století nebo soudobých adaptací libret z tohoto období v Hanzlíkově stylu neobarokního minimalismu. Je obdivuhodné, kolik se na festivalu opět objevilo novodobých premiér. Olomoucké barokní slavnosti zahájila serenata Il tribunale di Giove Carla Ditterse z Dittersdorfu (viz Opera Plus Barokní poslanec Karl Dittersdorf zde). Na programu bylo také sepolcro Františka Adama Míči s typicky košatým názvem Zpívané rozjímání některých tajemství hořkého umučení a umírání pána a spasitele našeho Ježíše Krista. Následovaly dvě serenaty Johanna Heinricha Schmelzera Le Veglie ossequiose (Uctivé vigilie) a Die sieben Alter stimben zu samben (Sedm věků stáří pěje pospolu) a opera Pietra Andrei Zianiho L’Elice. Tuto sérii doplnila jedna novinka v typicky hanzlíkovském stylu – Piramo e Tisbe na libreto díla hraného v Olomouci v roce 1712. Festivalový program tak rozhojnil vhled do různých podob hudebního divadla, jak se v té době pěstovalo v oblasti světské (opery a holdovací serenaty) i církevní (sepolcro, oratorium provozované se scénickými prvky Božího hrobu o velikonočním Svatém týdnu).

Pietro Andrea Ziani: L’Elice – Ensemble Damian, Olomoucké barokní slavnosti 2019 (foto Daniel Berka)

Do festivalového programu byly zařazeny také starší Hanzlíkovy neobarokní kompozice oper, k nimž se dochovala pouze původní libreta. Operu Endymio, uváděnou na piaristickém gymnáziu v Kroměříži v roce 1727 a věnovanou olomouckému biskupovi Wolfgangu Hannibalovi ze Schrattenbachu, má Ensemble Damian na repertoáru už od roku 2001. A základem opery Lacrimae Alexandri Magni je latinský text školské hry, určený studentům řečnictví a poezie ditrichšteinského gymnázia v Lipníku nad Bečvou v roce 1764. Tato Hanzlíkova opera měla premiéru ve Stavovském divadle v roce 2007 a pro Ensemble Damian pak vznikla upravená verze.

Všechny produkce se opět konaly ve dvoraně Uměleckého centra Univerzity Palackého. Tento prostor bývalého jezuitského konviktu z 16. století je pro takové inscenace ideální – nejen akusticky. Do příjemně komorního prostředí, které odlehčuje vysoký strop, se vejde replika barokního jeviště – Theatrum Schrattenbach −, kterou si Ensemble Damian nechal zbudovat podle vzoru, jak jej známe například z českokrumlovského zámeckého divadla na principu kukátkového jeviště vybaveného mechanismem pro výměny malovaných bočních kulis a zadního prospektu s typizovanými obrazy sálu, zahrady, louky, terasy, vesnice, ale i pekla. Osvětlení skýtá řadu světel z podlahy proscénia, pod kterým sedí komorní orchestr. Hlediště má kapacitu kolem 70 míst. Jen škoda, že se nedaří koordinovat představení Olomouckých barokních slavností s provozem přilehlé restaurace, takže produkce ruší nejen průhled velkými skleněnými dveřmi na bar, ale i hovory hostů.

Inscenace barokních hudebně-dramatických kompozic otevírají celou škálu interpretačních přístupů. Současná honba za historicky co nejvěrnější interpretací s použitím dobových nástrojů, laděním, pravidel pro ozdoby, frázováním apod. evokuje otázku, jak dnes inscenačně zvládnout kánony opery, ale i dalších forem hudebního divadla s jejími květnatými texty ve statických áriích zasazených do příběhů, které hýří vládci ctnostnými i tyranskými, záměnami, utajováním, zradami, intrikami a odhaleními, že vyznat se v ději s nečekanými zvraty, ale i nekonečnými pajány a dobovou symbolikou bývá pro současného diváka obtížné. A nutno si uvědomit, že barokní divadlo si potrpělo na scénické efekty, když ohromovalo diváky bitvami na jevišti, požáry, ztroskotáním lodi, přírodními katastrofami s použitím sofistikovaných jevištních mechanismů. To vše při stylizované herecké gestice.

Pietro Andrea Ziani: L’Elice – Isabella Shaw, Hana Holodňáková, Ensemble Damian, Olomoucké barokní slavnosti 2019 (foto Daniel Berka)

Tomáš Hanzlík se svým Ensemble Damian dokáže oživovat partitury barokního hudebního divadla i postupy barokní scénografie, kostýmů a gestiky s „nakažlivou“ posedlostí. Ne jako suchopárnou učenost vyčtenou z dobových traktátů, ale jako připomínku tehdejších zábav, často navíc s  vtipnými paralelami k současnosti. Pravda, někdy až na hranici lascivnosti. I když se ne vždy podaří dotáhnout nastudování do detailnější vytříbenosti, zejména v porovnání s našimi dalšími soubory staré hudby s Collegiem 1704 v čele, rekonstrukce starých hudebních zápisů a jejich živé rozeznění je cennou devízou i samo o sobě.

Kromě představení bývá obohacením festivalu výstava, která doplňuje uváděné opery o výtvarné zachycení specifických divadelních aspektů dobových zábav 17. a 18. století. Po loňských dokumentech o velkolepých spektáklech na dvoře císaře Leopolda I. (vládl 1640−1705) včetně zapojení koní se speciální „baletní“ drezúrou, tentokrát série grafických listů zachytila Hořící dramata. Můžeme žasnout, jak efektní ohňostrůjná představení byla hrána a odpalována v 17. století na habsburských středoevropských dvorech.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Mohlo by vás zajímat