Po pás: CreWcollective a posun v chápání tance

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Po pás se tak stává neocenitelnou zkušeností pro interprety, diváky, samotné kurátory Po pásu i odbornou veřejnost a otevírá pole pro další rozšíření a promyšlení neoavantgardních myšlenek u nás, které jsou zásadní pro hlubší porozumění tomu, co se děje v současném tanci, nebo v pronikání choreografie do umění dnes.

Snahy CreWcollective, pokud budou šířeji akceptovány a podporovány, tak mohou mít nezastupitelnou roli ve vzdělávacím a sebereflexivním procesu celé české taneční platformy, a tím jistě zvednout její prestiž. 

Po pás #08 (foto Tomáš Hejzlar)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat