Ředitelka Divadla F. X. Šaldy Linda Hejlová Keprtová se vyjádřila ke kauze Martina Doubravského

Před týdnem vedla Helena Havlíková rozhovor s dlouholetým šéfdirigentem opery Divadla F. X. Šaldy Martinem Doubravským o jeho kontroverzním odchodu. Žádala též o rozhovor ředitelku libereckého divadla Lindu Hejlovou Keprtovou, která se odmítla vyjádřit. Na základě vydaného článku Operou PLUS nakonec reagovala, společně se šéfem opery Karolem Kevickým a ředitelem Národního divadla Brno Martinem Glaserem, kterého paní Keprtová požádala o vyjádření.
Linda Hejlová Keprtová (zdroj Divadlo F. X. Šaldy Liberec)
Linda Hejlová Keprtová (zdroj Divadlo F. X. Šaldy Liberec)

Vyjádření ředitelky Divadla F. X. Šaldy Liberec Lindy Hejlové Keprtové

Vážení kolegové, vážení čtenáři.

Paní Helena Havlíková mě požádala o rozhovor. Většina otázek se vztahovala k vnitřním pokynům a personálním předpisům, na které se vztahuje omezení o poskytnutí informací. Proto jsem na ně nemohla odpovědět.

K odchodu Martina Doubravského z Divadla F. X. Šaldy Liberec jsem se již do médií vyjádřila. Pokud je vůle ze strany novináře, mé vyjádření je dohledatelné.

Po přečtení článku jsem došla k závěru, že Martin Doubravský se snaží najít důvod skončení jeho pracovního poměru v DFXŠ v osobní rovině, když odkazuje na spory, které se měly odehrát mezi mnou a jím v minulosti.

V této souvislosti opakuji fakta: Ve své koncepci, se kterou jsem vyhrála výběrové řízení, jsem měla uvedené konkrétní osobnosti na vedoucích pozicích. Martin Doubravský mezi nimi nebyl. Tuto skutečnost jsem mu oznámila 26. května na společné schůzce s budoucím šéfem opery Karolem Kevickým, kde jsem mu nabídla pracovní pozici dirigenta na celý úvazek.

Ano, rozhovor to byl velmi nepříjemný, pokládala jsem však za slušné mu nabídku přednést osobní formou. Pan Martin Doubravský se k nabídce v dalších týdnech nikterak nevyjádřil, odešel na nemocenskou. Dne 1. července jsem vyhlásila organizační změnu, a panu Doubravskému ještě jednou nabídla pracovní pozici dirigenta – na poloviční úvazek. K této nabídce se pan Doubravský opět nevyjádřil, namísto toho jsem v polovině července dostala oznámení, že se stal místopředsedou nové Odborové organizace Opery, s předsedkyní Markétou Doubravskou. Vzhledem k tomu, že pan Doubravský nepřijal ani jednu nabídku ze strany DFXŠ, byla mu 1. srpna zaslána výpověď. Na závěr dodávám, že vše proběhlo v souladu se zákoníkem práce.

Velmi nekorektní a nepravdivé jsou názory uváděné Martinem Doubravským ve vztahu k mému jmenování do funkce šéfa opery, přičemž za zcela dehonestující považuji tvrzení pana Doubravského, že jsem se měla na pozici šéfa opery dostat na základě mého těhotenství. A tímto Vás pane Doubravský žádám, abyste má těhotenství již nikde v mediálním prostoru, či na sociálních sítích nekomentoval. Nebylo to poprvé.

Derniéry, které proběhly minulou sezónu v operním souboru DFXŠ, proběhly z provozních a uměleckých důvodů a nebyly nikterak spojeny s osobou Martina Doubravského.

Dopis pana ředitele Martina Otavy zastupitelům statutárního města Liberec vnímám jako bezprecedentní faul – ředitel plzeňského divadla ovlivňuje přes politické tlaky personálie v libereckém divadle. Po jeho zveřejnění v Divadelních novinách vedly mé kroky na Asociaci profesionálních divadel, kde mi byla vyjádřena podpora.

O vyjádření jsem požádala šéfa opery DFXŠ, pana Karola Kevického a pana Martina Glasera, ředitele NdB. Obě jsou součástí mé otevřené reakce.

Děkuji za Váš čas.
S úctou,
MgA. Linda Hejlová Keprtová

Martin Glaser (zdroj Janáček Brno)
Martin Glaser (zdroj Janáček Brno)

Vyjádření ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera

Ředitelka divadla F. X. Šaldy mne jako člena výběrové komise požádala o vyjádření k probíhající mediální diskusi. Činím tak, protože právě jako člen výběrové komise se cítím spoluzodpovědný za to, co se nyní v DFXŠ děje.

Na úvod bych rád doplnil, že Asociace profesionálních divadel se odmítla podílet na procesu výběru nového ředitele vzhledem k nestandardnímu nastavení délky mandátu nového ředitele. Vzhledem k tomu, že mám s DFXŠ spojenu zásadní divadelní zkušenost z počátku profesionální kariéry a není mi lhostejná budoucnost tohoto divadla, přijal jsem výzvu, abych spolupracoval při výběru nového ředitele.

Mohu s naprosto klidným svědomím prohlásit, že kvalita koncepce řízení a rozvoje DFXŠ zpracovaná Lindou Hejlovou Keprtovou i naprosto přesvědčivý způsob její prezentace vedl k jednoznačnému a jednomyslnému návrhu výběrové komise svěřit právě jí vedení divadla. Součástí předložené koncepce bylo i personální obsazení klíčových pozic v divadle. Paní ředitelka otevřeně deklarovala, že pokud bude pověřena vedením, nebude již dále spolupracovat s panem dirigentem Doubravským. Tato záležitost byla předmětem otevřené a věcné diskuse. Členkami komise byly mj. zkušené kritičky, které detailně znají práci liberecké opery i výsledky (dnes již bývalého) tvůrčího tandemu Keprtová – Doubravský. V komisi zasedli i relevantní zástupci města, kteří evidentně věděli, kdo je pan dirigent Doubravský a jak významná byla jeho role v umělecky nepochybně velmi úspěšném předchozím období, kdy působil jako umělecký šéf. I s tímto vědomím dali všichni členové komise svůj hlas paní ředitelce Hejlové Keprtové, která nyní naplňuje program, k jehož realizaci dostala důvěru výběrové komise i zřizovatele, který ji do funkce jmenoval.

Správnost jejího postupu z hlediska pracovního práva jistě posoudí nezávislý soud. Je však nade vší pochybnost, že ke svým krokům má dostatečně silný mandát.

Srdečně
Martin Glaser
ředitel NdB

Karol Kevický (zdroj Divadlo F. X. Šaldy Liberec)
Karol Kevický (zdroj Divadlo F. X. Šaldy Liberec)

Vyjádření šéfa opery Divadla F. X. Šaldy Liberec Karola Kevického

Původně jsem nechtěl reagovat na otázky paní redaktorky Heleny Havlíkové z několika důvodů:

  • především nám to nedoporučil právní zástupce divadla vzhledem k avizovanému soudnímu sporu;
  • otázky paní Havlíkové mi přišly hodně sugestivní a vesměs se týkaly případu pana dirigenta Martina Doubravského, až jsem získal pocit, že je očekávána spíš senzace pro čtenáře a jakási umělá medializace celé kauzy, nežli upřímný zájem o mé umělecké plány na postu šéfa liberecké opery. Omlouvám se, pokud byl záměr paní Havlíkové jiný, ale utvrdil mne v tom fakt, že z 21 otázek jen dvě nesouvisely přímo s panem dirigentem Doubravským a v těchto zbývajících dvou chtěla paní Havlíková vědět, jaké mám plány do budoucna s libereckou operou a jestli budu nebo nebudu v Liberci dirigovat;
  • v neposlední řadě se domnívám, a tady se plně shoduji se slovy pana dirigenta Doubravského, že jisté okolnosti s ohledem na firemní kulturu a loajalitu k zaměstnavateli nemusíme před veřejností za každou cenu rozebírat a zveřejňovat.

V tuto chvíli však nemohu na článek nereagovat. Co se týká pana dirigenta Doubravského, řeknu jen fakta. Faktem je, že paní režisérka Hejlová Keprtová uspěla s koncepcí ve výběrovém řízení na post ředitelky divadla a není žádným tajemstvím, že v rámci této koncepce měla v plánu nahradit i některé vedoucí zaměstnance na uměleckých i neuměleckých postech. O plánovaných změnách, které se dotýkaly operního souboru, jsem byl informován ještě před samotným konkurzem, jelikož v připravované koncepci jsem figuroval i já, jako potenciální šéf opery a bez mého souhlasu a zájmu o nabízený post postrádala tato koncepce smysl. Všechno jsme společně konzultovali a shodli jsme se na zamýšlených transformacích a jednotném postupu. Krátce po konkurzu jsme se společně – režisérka Linda Hejlová Keprtová, já a dirigent Martin Doubravský, který si přizval i náhodného svědka (člena orchestru, kterého nebudu jmenovat, jelikož nemám jeho svolení a nevím, zdali by si to přál) – setkali na schůzce, na které byl pan dirigent informován o zamýšlených krocích a zároveň mu byl nabídnut celý úvazek na postu dirigenta opery. Následně pan dirigent ze schůzky odešel, aniž by se k dané věci vyjádřil a později nereagoval ani na žádné další kroky ze strany zaměstnavatele.

Z jeho postoje se dalo usoudit, že s navrhovanými změnami nesouhlasil a všechny další nabídky negoval. Rád bych však na závěr dodal, že mi je celé záležitosti velmi líto. Především proto, že od určitého času pan dirigent Doubravský přestal úplně komunikovat a později komunikoval už jen prostřednictvím právního zástupce. Za těchto okolností nebyla možná žádná dohoda, nebylo možné najít ani případná jiná řešení, i kdybychom se sebevíc snažili, protože ke komunikaci jsou zapotřebí minimálně dva.

Karol Kevický
šéf opery DFXŠ

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


2 4 votes
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments