Salieri české hudby. Před 200 lety se narodil Jan Nepomuk Maýr

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Jan Nepomuk Maýr nalezl svůj klid na Olšanských hřbitovech (hřbitov číslo IV). Jeho pověst Salieriho české hudby jej ovšem o mnoho desetiletí přežila. Zasloužil se o to především Zdeněk Nejedlý, který vždy velmi emociálně dělil svět na boj dobra se zlem, tak jak je chápal on. A Maýr pro něj personifikoval ztělesněné zlo. A toto pojetí nabralo na razanci po roce 1945 a zejména 1948, kdy se Zdeněk Nejedlý stal všemocným pánem nad českou kulturou a uměním. Dokázal mistrovsky propojit vlastenecké obrozenecké ideály tradicionalistických staročechů s ideály proletářského internacionalismu importovaného z Východu.

Jan Nepomuk Maýr – dobová karikatura (zdroj nm.cz)

I když dnešní pohled na Maýra je realističtější a uznává jeho nepochybné zásluhy, které o českou operu a divadlo měl, přesto se stále se setkáváme s názory, jaké jsou interpretovány například v populárních, velmi čtivě napsaných beletristických Toulkách českou minulostí, kde jejich autor Maýra hodnotí pouze jako kulturního mnohoobročníka odedávna se pohybujícího mezi špičkami společenského života. Některé legendy mají tuhý život a budou ho vždy mít, když se umělecké problémy řeší za pomoci politiky či lépe řečeno účelového politikaření.

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na