Salome v Bratislavě: syntéza intelektu, emocí a důslednosti

Syntéza intelektu, emócií a dôslednosti 

Slovenské operné prostredie nemá veľa dôvodov chváliť sa interpretačnou tradíciou v uvádzaní opier Richarda Straussa. Z pätnástich sme v Bratislave naživo spoznali len štyri. Aj nimi vlastne kopírujeme štatistiku vo svete najhranejších titulov nemeckého „čarodejníka orchestra“, kde aktuálne vedú Salome, Gavalier s ružou, Ariadna na Naxe a Elektra. Ani tento štvorlístok však nebol nikdy na slovenskej pôde udomácnený. A to aj napriek blízkosti Viedne, slovami Jaroslava Blahu, „dodnes jedného z centier straussovského kultu“. V tomto roku si svet pripomenul stopäťdesiate výročie narodenia Richarda Straussa, takže dramaturgia našej vedúcej scény nemohla stáť bokom. Stavila skôr na istotu, než na odvahu ponúknuť publiku niektoré z dosiaľ neuvedených diel.

Salome má v Slovenskom národnom divadle kratučkú históriu. V roku 1930 zaznela po prvý raz v naštudovaní Karla Nedbala a Bohuša Vilíma, no v rozpätí jediného mesiaca sa odohrali len tri predstavenia. Potom sa na štyridsaťšesť rokov odmlčala, aby sa vrátila roku 1976 pod dirigentskou taktovkou Gerharda Auera a v réžii Miroslava Fischera. Pretrvala na plagáte štyri sezóny. Od tejto premiéry uplynuli bezmála štyri desaťročia. V piatok sa na slovenské javisko vrátila po prvýkrát v originálnom nemeckom jazyku a v naštudovaní rakúsko-nemeckého tímu. Teda pokiaľ za „cudzinca“ ešte považujeme hudobného riaditeľa Opery Slovenského národného dirigenta Friedricha Haidera. V treťom roku pôsobenia vo funkcii totiž odovzdáva materskému divadlu umelecké výsledky, aké už začali písať historicky výraznú etapu.

Kľúč k novej inscenácii si nabrúsil zúbky vo vzácnej zhode hĺbavého intelektu, racionálne kontrolovanej emocionality, psychologického ponoru a tvorivej poctivosti. Vo všetkých zložkách. Dnes, v dobe pokušiteľov, skrytých pod vágnou formulkou „režisérskeho“ operného divadla (z nich mnohí buď z nedôvery voči predlohám alebo oveľa častejšie z egocentrickej túžby stáť nad skladateľom, vymýšľajú paralelné príbehy), nie je bežné postretnúť prístup bez ambícií nejakým spôsobom deformovať partitúru. Nemecký režisér a dramaturg Hans-Joachim Ruckhäberle so svojím tímom pritom nechcel lipnúť na pozícii nekreatívneho replikátora biblických a exotických tém. Zároveň však ani Richardovi Straussovi, ani námetu Oscara Wilda, neukrojil z ich filozofických posolstiev. Narábal pritom inštrumentáriom civilným, presahujúcim konkrétnu (či v tomto prípade, vzhľadom na začiatok nášho letopočtu, skôr abstraktnú) dobu, vynášajúcim z predlohy presne zadefinované znaky, charaktery, vzťahy. Našiel tie nadčasové a spracoval ich. Neprovokatívne a čisto.

Hans-Joachim Ruckhäberle so scénografickým duom Helmut StaubachUwe Kuckertz a kostýmovou výtvarníčkou Ngozi Unama-Oparah v úvode modelujú situáciu činoherne, in medias res. Scéna je takmer bez kulís, na rozostavených záhradných stoličkách sedia muži v čiernom, na temnom šedočiernom pozadí je veľký kruh, znázorňujúci mesiac. O ňom sa spieva na začiatku, v strede, aj na konci – nie je teda žiadnym ornamentom, ale reflexiou textu a hudby. V Straussovi tak úzko spätých. Z nich vychádzajú všetky režisérove podnety. Nič nevymýšľa navyše, len spracúva predlohu. Ruckhäberle nerobí žiadne lacno ilustratívne divadlo, je vo voľbe prostriedkov úsporný, ale výstižný. Témou príbehu sú variácie lásky. V prípade titulnej postavy búrajúcej normy, neracionálnej, živočíšnej, ignorujúcej hranice života a smrti. Presah biblickej témy do dnešného sveta vníma aj cez svetonázorovú premisu. Salome dvadsiateho prvého storočia žije obklopená brutalitou súčasného konzumného a vulgárne komerčného životného štýlu (istá príbuznosť s odlišnou dekadentnosťou inde kotvenej pôvodiny), žije za pozlátenou stenou (výborný a čitateľný scénografický nápad), v rodine chlipného diktátora, z ktorého moc a bohatstvo spravili neuroticko-grotesknú karikatúru. Nie je to však Herodes charakterovo plochý, v jeho hlave bežia aj paralelné plány. S uväzneným, ale rešpektovaným prorokom (tiež prosto sformovaný ale jednoznačný charakter), ktorého život nechce obetovať a na strane druhej, so zvrhlou túžbou po nevlastnej dcére, zvracajúcou sa v závere voči nemu samotnému. Nakoniec, v predtuche strašného konca, je Herodiádou nútený rezignovať. A na rozdiel od triumfujúcej manželky, od stola ustráchane pozorovať hroznú scénu Salome so sťatou Jochanaanovou hlavou.Salome v tomto poňatí nie je žiaden dramatický vamp. Je to produkt režisérom znázornenej (a vôbec nie nereálnej) súčasnej doby, kde bohatstvom a nedostatkom citov obklopené dievča je odhodlané ísť za svojím cieľom. Bez ohľadu na zvolené prostriedky. V jej charaktere sa dokonca mieša aj črta sympatickejšia, akou je vzdor voči násilníckej a v pretvárke žijúcej domácnosti, s nerešpektovaním akýchkoľvek pravidiel. Jediným hnacím motorom je sexuálny pud. Čo si zaumieni aj dosiahne. V Tanci siedmich závojov (choreograficky riešenom netradične, ale pri aktívnej účasti protagonistky a Herodesa s mimoriadne silnou impresiou) dosiahne svoje. S Jochanaanovou hlavou v hrsti zvíťazila. Je to výhra či koniec? Toto réžia nerieši. Príkaz kráľa „zabite túto ženu!“, sa stráca v tme. Odpoveď si dá divák sám. Ruckhäberleho réžia je v tom silná, že svoje tézy (určite ide o posun predlohy, nielen časový ale aj mentálny) predkladá, ale nevnucuje. Otvára ich ako predmet na zamyslenie. V súlade so zámerom režiséra sú aj kostýmy moderné, nápadité a charakterotvorné. Osobitne by som chcel vyzdvihnúť, že režisér aranžoval sólistov s veľkým ohľadom na mohutný orchestrálny prúd a zároveň akustické danosti javiska. Nikdy neboli príliš vzadu a predsa nevznikal dojem spievania na rampe či na publikum. Aj toto patrí k remeslu.

Z hudobného naštudovania Friedricha Haidera vyplýva nielen hlboká znalosť partitúry, ale rovnako poznanie možností celého interpretačného aparátu. Keby Haider mal pocit, že mu jeho orchester nenaplní predstavu o zvukovom, farebnom a dynamickom ideáli, že nebude schopný vyhrať nuansy hudobných tém, leitmotívov, fráz, určite by sa do Richarda Straussa nepúšťal. Bol si istý, že zmobilizuje všetky skryté rezervy hráčov a že oproti originálu zredukovaný, približne sedemdesiatčlenný orchester (skladateľ ho pôvodne koncipoval pre vyše sto inštrumentalistov) mu pretlmočí partitúru v celom spektre výrazových odtieňov. Výsledkom koncentrovanej a inšpiratívnej práce bol nesmierne diferencovaný zvuk orchestra, ktorý farbil drsne i mäkko, burácal i podriadene sprevádzal, no voči sólistom sa správal vždy partnersky. Pod jeho rukami sa dá spievať v piane, modelovať širokodyché frázy, odhaľovať psychologické motívy konania postáv.

V inscenácii sa stretlo výborné a vyrovnané sólistické obsadenie. Jolana Fogašová nachádza v Salome svoju životnú rolu. Má pre ňu predpoklady vokálno-technické, štýlové i herecké. Jej hlas po prechode na sopránový odbor, ale tiež prirodzeným zrením, získava stále viac farebnej obsažnosti a vrúcnosti. Tón znie v každej polohe koncentrovane, s plnou energiou no bez tlaku kraľuje nad orchestrom, ale rovnako je schopný znieť v nezúženom, vo volumene neredukovanom piane. Straussovské oblúky kreslila poeticky i dramaticky, v plnej zhode s notovým zápisom. Samostatný rozbor by si zaslúžila Fogašovej herecká kreácia, koncentrovaná a do detailu vypracovaná, dievčensky vierohodná a vrcholiaca v tanečnej a záverečnej scéne. Umelkyňa doviedla postavu do finále s takou hlasovo rezervou, že by ju hádam dokázala v jeden večer aj zopakovať.Anton Keremidtschiev je zjavom markantným a vokálne presvedčivým Jochanaanom. Jeho barytón má potrebný rozsah, pasáže spievané v cisterne s prirodzeným ozvučením znejú mohutne a zamatovo, ale ani keď vyjde na svetlo, nestráca z profilu rešpektovaného proroka. Azda mohol byť jeho materiál ešte dramatickejší a objemnejší, Keremidtchiev však spieva inteligentne a svoj hlas neprepína. Veľmi príjemne na prvej repríze prekvapil ako Jochanaan aj Pavol Remenár. Jeho barytón naberá na farbe, je prierazný a koncentrovaný vo výške a statočne sa vyrovnáva aj s hlbokou, basbarytónovou polohou. Ide o zreteľný krok v jeho osobnom vývoji.Nesmierne silný portrét kráľa Heroda vytvára Jan Vacík. Je to optimálny charakterový tenor, ktorý má stále svieži, objemný hlas, schopný širokého spektra výrazových a dynamických odtieňov. Jeho herecká agilnosť a kombinácia dekadentných znakov s grotesknými, jeho akčnosť v scéne Tanca siedmich závojov a celé bytostné nasadenie, robia z Vacíkovho Heroda jedinečnú figúru. Takých na bratislavskom javisku nemáme nadbytok.Trojicu dominantných postáv dopĺňa hlasovo veľmi výrazná, v každej polohe farebne znejúca a typologicky predstavám réžie zodpovedajúca Denisa Hamarová ako Herodias. Part Narrabotha spevácky výborne vystihol Tomáš Juhás, ktorého ho vybavil plným a farebným tónom. Škoda, že postava vyznieva plocho z hereckého hľadiska. Solídna bola aj Denisa Šlepkovská ako Páža, sviežo znel v tejto mezzosopránovej polohe aj tmavší soprán Kataríny Flórovej. Priliehavo boli obsadené, sólistami aj zboristami, aj menšie postavy. Bratislavský súbor získal inscenáciu po každej stránke exportnú.

Post scriptum: Pred troma týždňami na scéne pražského Národného divadla uvedená Salome vyvolala nezvyklo protichodné názory. Nie je mojou ambíciou vytvoriť porovnávaciu štúdiu, len načrtnúť niekoľko postrehov. Ani pražský projekt Mariusza Trelińského, ani bratislavský Hansa-Joachima Ruckhäberleho nie sú muzeálnym divadlom, ale premyslenými a aktualizovanými výpoveďami rešpektovaných tvorcov. Jeden podstatný rozdiel v nich však vidím. V skratke povedané, Treliński si potreboval vystavať paralelný príbeh, zatiaľ čo Ruckhäberle vychádzal z jeho pôvodného jadra. Nová vrstva pražskej inscenácie (Salome ako obeť v detstve zneužívaného dievčaťa a nahradenie Tanca siedmich závojov projektovanými spomienkami) sa ukázala ako neobohacujúca a umiestnenie Jochanaana do orchestrálnej jamy (nahrádza ho jeho inkarnácia do postavy nahého muža na javisku) oberajúce scény Salome a Jochanaana o dramatické napätie. Ďalšie rozdiely medzi oboma inscenáciami vyplývajú z vyššie uvedeného textu.

Hodnotenie autora recenzie: 90%

Richard Strauss:
Salome
Hudobné naštudovanie a dirigent: Friedrich Haider
Réžia: Hans-Joachim Ruckhäberle
Scéna: Uwe Kuckertz, Helmut Staubach
Kostýmy: Ngozi Unamba-Oparah
Pohybová spolupráca: Igor Holováč
Premiéra 14. novembra 2014 Sála opery a baletu – nová budova SND Bratislava
(napísané z premiéry a prvej reprízy 16. 11. 2014)

Herodes – Jan Vacík
Herodias – Denisa Hamarová
Salome – Jolana Fogašová
Jochanaan – Anton Keremidtchiev / Pavol Remenár
Narraboth – Tomáš Juhás
Páža – Denisa Šlepkovská / Katarína Flórová
Päť Židov – Róbert Remeselník, Martin Gyimesi, Jozef Kundlák, Ivan Rychlo, Martin Malachovský / Boris Prýgl
Dvaja Nazareťania – Boris Prýgl/ Tomáš Šelc, Jiří Zouhar 
Dvaja vojaci – Martin Mikuš, Juraj Peter
Kapadóčan – Daniel Hlásny
Otrok – Katarína Flórová / Miriam Maťašová

www.snd.sk 

Foto Jozef Barinka

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - Strauss: Salome (SND Bratislava)

[yasr_visitor_votes postid="134760" size="small"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
4 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments