Jsem si jist, že vás programem nové sezony nezklameme. Ptali jste se ředitele FOKu

Ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Daniel Sobotka odpovídá na otázky čtenářů Opery Plus
Daniel Sobotka (zdroj FOK / foto Petr Dyrc)


Dobrý den, pane řediteli, budete v dalších letech se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK využívat vaše varhany v Obecním domě a u Šimona a Judy? Varhany mi v programech chybí. Děkuji. (Petr Novotný)

Dobrý den, pane Novotný, varhany v kostele sv. Šimona a Judy, ač jsou mou srdeční záležitostí a byl jsem v roce 2000 u jejich restaurování, mají jen omezené možnosti využití. To je doménou především Jaroslava Tůmy, který již tehdy nad nástrojem převzal neformální patronaci, zná jeho specifika jako nikdo jiný a v pravidelných intervalech na jeho lavici na kůru usedá. Naposledy na varhany u Šimona a Judy improvizoval v rámci speciálního lednového koncertu s tanečními kreacemi Adély Srncové.

V roce 2018 plánujeme ve spolupráci s Obecním domem obnovit také varhanní recitály ve Smetanově síni. Spolu s panem ředitelem Vlastimilem Ježkem (ředitel akciové společnosti Obecní dům, která objekt provozuje) jsme si říkali, že ke sto letům Československé republiky, která byla vyhlášena právě v Obecním domě, to bude hezký počin.

Neuvažujete o písňových recitálech? Moc bych se za ně přimlouvala! Zdá se mně, že tato disciplína po listopadu zcela vymizela… (Vlasta)

Máte naprostou pravdu a není to tak dávno, co jsme přesně o tomhle v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK debatovali. Velmi populární jsou operní árie a jejich různě rafinované kombinace, ale těch písňových je jako šafránu. Tím, že jsme tady ale o písňovém recitálu mluvili, vám dávám nápovědu a doporučuji vaší pozornosti program naší příští sezony. Více se dozvíte 10. dubna, kdy zveřejníme program na další sezonu a zahájíme předprodej.

Dobrý den, naposledy jsme byli na koncertě s panem dirigentem Netopilem a Hobojovým koncertem Jiřího Gemrota v úžasném provedení Viléma Veverky. Rádi bychom vám poděkovali za úžasný večer a zeptali se, zda pro nejbližší dobu nechystáte nějaký další program s pány Netopilem nebo Veverkou. Děkuji, ať se vám daří! (Matouškovi, Praha)

Děkujeme za přání, milí Matouškovi. Koncerty se soudobou premiérou se nikdy nerodí úplně samozřejmě. I my jsme ale měli radost z toho, jakého kalibru Jiří Gemrot zkomponoval skladbu a jak bravurně se s ní Vilém Veverka, Tomáš Netopil a samozřejmě orchestr vypořádali. Premiéry domácích autorů přece patří k dramaturgickým genům Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.

S Vilémem Veverkou zatím žádný další koncert naplánován nemáme, ale to není výraz nevraživosti, samozřejmě. Tomáš Netopil se k orchestru vrátí hned v příští sezoně, a to při velmi speciální příležitosti. Zase jsme u toho, je to tajné, protože program příští sezony zveřejníme až 10. dubna – tak jednou, výjimečně – pan dirigent bude dirigovat tradiční Koncert pro republiku 28. října.

Dobrý den, jaký vývoj má počet abonentů a návštěvnost Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK? Děkuji. (PG)

S návštěvností jsme zejména v posledních dvou letech velmi spokojeni, vzestupný trend ale trvá již od roku 2013. Modely chování našich pravidelných návštěvníků se v čase proměňují. Nejstarší generace abonentů se přelila především na dopolední veřejné generální zkoušky. Hraje v tom roli cenové zvýhodnění, ale také to, že tito lidé se již obávají vyrážet na koncerty večer. Přibývá také lidí, kteří se nechtějí zavazovat dlouhodobě dopředu. Jinými slovy, počet abonentů se od roku 2000 snižoval, v roce 2013 se tento pokles zastavil – byla to jedna z našich priorit – a začal opět mírně narůstat, mnohem rychleji ale roste počet individuálních návštěv a vstupenek rezervovaných a nakupovaných online.

Martin Kasík, Symfonický orcgestr hl.m.Prahy FOK – Praha 21. února 2018 (zdroj FOK / foto Petr Dyrc)

Před časem jsem se doslechl, že váš orchestr platí Obecnímu domu za pronájem. Není to jen přelévání městských peněz z jedné kolonky do druhé a zbytečná ztráta na odvodech daní? Děkuji předem za odpověď. (Vlastimil Šárský, Praha)

Obecní dům spravuje a provozuje akciová společnost Obecní dům a Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK je jedním z nájemců jeho prostor – trvale šaten orchestru, kanceláří, pokladny a v přesně sjednávaných termínech Smetanovy síně pro zkoušky a koncerty. Je to takto uspořádáno od rekonstrukce Obecního domu před rokem 2000. Důvodem patrně byla potřeba zpřehlednit hospodaření budovy, která v rámci rekonstrukce spolykala značné částky. Nejsem o tomto modelu úplně přesvědčen, ale na druhou stranu je naše spolupráce s akciovou společností korektní a jsme tu doma. A nakonec akciová společnost je zcela kontrolována městem, nejde tedy o klasický soukromý subjekt.

Dobrý den, před nedávnem jsem na Opeře Plus četla portrét pana dirigenta Jiřího Kouta k jeho významnému životnímu jubileu. Máte o něm nějaké zprávy? Jak se mu daří? (Anna Hábová)

Dobrý den, paní Hábová, na konci roku Jiří Kout oslavil osmdesátiny (to se, myslím, u pánů říkat může), ale bohužel, stále – v podstatě již deset let – platí, že zdravotní stav neumožňuje Jiřímu Koutovi dirigovat. V Praze jsem se s ním naposledy setkal při předávání čestné medaile města Prahy a můj rozhovor s ním v St. Gallen, kde žije, v roce 2013, kdy se vzdával funkce šéfdirigenta našeho orchestru a přijal funkci čestnou, byl jedním z nejsmutnějších, jaké jsem kdy v životě zažil. Mnohokrát jsem od té doby citoval jeho tehdejší přesmutný výrok: „Je to výraz mé největší lásky k orchestru FOK, že se ho vzdávám.“

Připravujete nějaký podobný projekt, jako byl Jedermann společně s Divadlem na Vinohradech? (Zdeněk)

Každou koncertní sezonu se snažíme něčím ozvláštnit. Před třemi lety to byl Jedermann, pak Pocta Karlu IV. na Staroměstském náměstí, letos v lednu projekce filmu Obchod na korze s živým hudebním doprovodem. Mezitím jsme obnovili ve spolupráci s Národní galerií v Praze cyklus Obrazy a hudba a v této sezoně přidali, pro změnu v koprodukci s Divadlem Viola, řadu Slovo a hudba. Ke spolupráci s Divadlem na Vinohradech jsme se již vícekrát chtěli vrátit, bohužel nám to nevycházelo termínově, provozní režim divadla a orchestru se přece jen v mnohém liší, ač se to nezdá, a koordinace je poměrně složitá. Hudbu k představení Peer Gynt, které se Vinohrady rozhodly zařadit v minulém roce na repertoár, jsme například nahrávali. Různými koprodukčními projekty naši programovou nabídku osvěžujeme pravidelně a nemějte obavy, že bychom snad chtěli přestat.

Z projekce filmu Obchod na korze – Daniel Sobotka vlevo (zdroj FOK / foto Petr Dyrc)

Dobrý den, kam zmizel Velikonoční festival, který ještě před pár lety v Praze existoval? Moc nám každý rok na jaře schází! (Runčíková)

Velikonoční festival pořádal Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK jen několikrát v letech 2010–2012 a posléze od něj jako samostatně prezentované akce v rámci koncertní sezony opět upustil. Především kvůli přesycenosti a nepřehlednosti koncertního dění v předvelikonoční Praze, zaměřeného především na turisty. Neznamená to ovšem, že bychom na Velikonoce v našich programech rezignovali, velikonoční provedení Dvořákova Stabat Mater patří vedle novoročních Slovanských tanců a říjnového Koncertu pro republiku mezi nejtradičnější akce Pražských symfoniků. Nenechte si letošní provedení 28. března ujít. Spoluúčinkuje Pražský filharmonický sbor, sólisty budou Kateřina Kněžíková, Ester Pavlů, Peter Berger a Martin Gurbaľ. Dirigovat bude Tomáš Brauner. Každoročně zařazujeme velikonoční koncert i do našich cyklů v kostele sv. Šimona a Judy. Letos to bude vystoupení Ensemble Inégal 29. března s Bachovými kantátami.

Jak zatím hodnotíte šéfdirigentské působení pana Inkinena? Jak velký je jeho úvazek, dokdy je uzavřena jeho smlouva a jednáte o jejím prodloužení? (Petr V., Praha)

Pietari Inkinen je šéfdirigentem třetí sezonu a tím to neskončí. Věřím, že to bude od dob Jiřího Bělohlávka v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK po letech první souvislé šéfdirigentské období. Éru Jiřího Kouta bohužel předčasně ukončilo jeho zdraví, Serge Baudo už byl opatrnější s některými zásadnějšími rozhodnutími, které jinak přísluší pouze šéfdirigentovi jako nejvyšší umělecké autoritě orchestru. Další šéfdirigenti po roce 1990 už se střídali jen v kratších intervalech. Tedy především touto stabilitou Pietari Inkinen, podotýkám, že v tandemu s Jac van Steenem jako stálým hostujícím dirigentem, orchestru rozhodně prospěl.

Pietari Inkinen pravidelně diriguje šest abonentních programů (tedy dvanáct koncertů) doma ve Smetanově síni a dále většinu zahraničních zájezdů i některé koncerty pro další domácí pořadatele jako je Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Role šéfdirigenta se ale nepromítá jen do koncertů. Pietari Inkinen se zúčastňuje naprosté většiny výběrů nových hráčů při konkurzech, konzultuje dramaturgii, příležitostně se objevuje na jednání umělecké rady.

Pietari Inkinen, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK – Praha 13. 9. 2017 (zdroj FOK)

Zajímalo by mě, jak velké platové rozdíly jsou mezi hráči v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK, v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu a v České filharmonii. Myslíte, že jsou adekvátní? (Petr D.)

Platové rozdíly mezi těmito i dalšími domácími orchestry jsou zřetelné a předpokládám, že budou narůstat. Rovnou dodávám, že si nemyslím, že by to bylo obecně špatně. Rádi se chlubíme tím, jaký je v České republice počet profesionálních symfonických orchestrů na počet obyvatel. Tím se chlubíme nahlas. Potichu ale obcházíme téma kategorizace orchestrů, které nás nepochybně jednou čeká.

Dobrý den, co nového chystáte s panem Curou? Když už s ním připravujete společné projekty, neuvažovali jste o koncertním provedení nějaké z oper, v níž by zazpíval? (Naďa Petrlíková, Praha)

Chtěli jsme jej, a José Cura do toho měl chuť také tak, během jeho tří sezon představit jako rezidenčního umělce z různých uměleckých úhlů, někdy pro návštěvníky koncertů u nás překvapivých. José Cura je velmi inspirativní osobnost – jako zpěvák, autor, dirigent a co musím říci, také jako člověk a profesionál totálně oddaný hudbě. Nicméně, nechtěli jsme naše posluchače připravit o to, co od José Cury stejně čekáte nejvíce. Nebudu dnes již podruhé prozrazovat něco z nadcházející koncertní sezony, kterou zveřejníme 10. dubna, jsem si ale jist, že vás, paní Petrlíková, nezklameme.

Za čtenáře Opery Plus děkujeme za odpovědi.

Děkuji za otázky a přeji hodně hudebních zážitků.

Daniel Sobotka (zdroj FOK)

 

VIZITKA
Daniel Sobotka se narodil v Pardubicích. Absolvoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Byl poradcem generálního ředitele České filharmonie, pracoval též v zahraničí (působil mimo jiné v severním Německu na Schleswig-Holstein Musik Festivalu, koordinoval kandidaturu Banské Bystrice na titul Evropské hlavní město kultury, realizoval prezentaci města Prahy na světové výstavě EXPO v Aiči v Japonsku a jiné). Byl předsedou poradního sboru primátora hl. m. Prahy pro kulturu, kromě kulturních projektů se v komerční oblasti zabýval komunikačními strategiemi a marketingem. Od dubna 2013 je ředitelem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.

www.fok.cz

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments