Soudobá hudba ve Švandově divadle: Bartoň a Nejtek

Druhým koncertem Cyklu soudobé hudby S PKF – Prague Philharmonia v sezóně 2023/24 byl koncert věnovaný autorům Hanuši Bartoňovi a Michalu Nejtkovi. Plánovaný koncert byl kvůli hygienickým omezením v době Covidu odložen na 12. prosince 2023 a zapadá tak i do série připravené k Roku české hudby. Hanuš Bartoň, bohužel, v mezidobí nečekaně zemřel (30. července 2023), koncertu se tedy účastnila jeho žena klavíristka Jana Macharáčková (1961), která působila se svým manželem v klavírním duu. Hostem byl Michal Nejtek (1977), který, tradičně v tomto formátu, doplnil koncert rozhovorem s moderátorkou a dramaturgyní koncertu Hanou Dohnálkovou.
Cyklus soudobé hudby s PKF – Prague Philharmonia: Lenka Filová, Václav Fürbach, Jindřich Pavliš, 12. prosince 2023, Švandovo divadlo, Praha (zdroj PKF—Prague Philharmonia, foto Milan Mošna)
Cyklus soudobé hudby s PKF – Prague Philharmonia: Lenka Filová, Václav Fürbach, Jindřich Pavliš, 12. prosince 2023, Švandovo divadlo, Praha (zdroj PKF—Prague Philharmonia, foto Milan Mošna)

Na programu byly tři kompozice Hanuše Bartoně a dvě Michala Nejtka, který byl nejprve studentem Hanuše Bartoně, poté pedagogickým kolegou na pražské Hudební fakultě Akademie múzických umění. Na druhé straně Michal Nejtek složil několik skladeb pro soubor Mondschein/MoEns, kde Hanuš Bartoň působil jako klavírista. MoEns premiéroval také jeho skladbu Trois morceax délicieux pro klarinet, klavír a violoncello (8. listopadu 2016 v Galerii HAMU) zařazenou na závěr programu koncertu.

Oba autoři si jsou blízcí tím, že a priori nezužují hudebně-výrazové prostředky. Užívají je s ohledem na záměr a kontext s tím, že, samozřejmě, některé jsou jimi bližší a lépe zvládnutelné než jiné. Michal Nejtek si vážil vyváženosti Bartoňova přístupu k tvorbě, který byl jak analytický, tak spontánně hudební. V rozhovoru s Hanušem Bartoněm v roce 2020 se skladatel vyjádřil, že „vzniká množství avantgardní hudby“, která je naprosto konformní.“ Podobně, zdánlivě paradoxně, se kdysi vyjádřil i Václav Havel ve smyslu že nejtvrdší konvencí je „konvence popření konvence“.

První skladbou večera byla Bartoňova kompozice „in D“ pro sólový klarinet a zvukovou stopu z roku 2004 v provedení Jana Brabce, který už má skladbu v repertoáru. Hanuš Bartoň se zajímal podle vlastních slov o technické prostředky a oceňoval jejich význam v rozšíření výrazových prostředků zejména pro vnímání témbru a času, ovšem živá interpretace byla pro něj stejně důležitá jako pro Michala Nejtka. Za zajímavou považoval kombinaci elektroakustiky s nástrojem a zejména využití upravených konkrétních zvuků. Tak je to i v tomto případě, kdy nahrál vlastním hlasem větu, kterou pak pečlivě filtroval, transponoval, sestřihal, zmixoval, aby byl elektroakustický podklad v souladu s harmonií nástroje (jeho oblíbenou D dur) a převládl v něm spíše tónový, alikvotně bohatý než šumový charakter.

Některé skladby Hanuše Bartoně lze interpretovat jako sledy komunikačních nebo interpersonálních situací (jak kdysi nahlédla hudbu Jarmila Doubravová). I tady napřed klarinet nesměle reaguje na zvukový podklad, poté zrychluje a přebírá iniciativu, následně se oba „subjekty“ vzdalují, aby došlo ke konfrontaci. Zvukový základ se obohacuje, je komplexnější. Kompozice končí prosvětleně harmonicky. Posluchačům se díky harmoničnosti a zvláštnímu zvukovému „partnerství“ skladba zalíbila.

Cyklus soudobé hudby s PKF – Prague Philharmonia: Michal Sedláček, Jindřich Pavliš, Lukáš Pospíšil, 12. prosince 2023, Švandovo divadlo, Praha (zdroj PKF—Prague Philharmonia, foto Milan Mošna)
Cyklus soudobé hudby s PKF – Prague Philharmonia: Michal Sedláček, Jindřich Pavliš, Lukáš Pospíšil, 12. prosince 2023, Švandovo divadlo, Praha (zdroj PKF—Prague Philharmonia, foto Milan Mošna)

32 variací na tón D pro housle, klarinet a cello (Michal Sedláček, Jindřich Pavliš, Lukáš Pospíšil) z roku 2016 měla premiéru 8. listopadu 2016 souborem MoEns. I u Beethovena najdeme 32 variací na vlastní téma c moll nebo 33 variací C dur na Diabelliho valčík, op. 120. Na tuto skladbu odkázal Bartoň ve svém komentáři: „Když mohl Beethoven napsat skvělých 33 variací na ne až tak skvělé téma Diabelliho, které je v C dur, napadlo mě, že bych mohl napsat já sice o jednu variaci méně, ale za to úplně bez tématu. Jak už jsem řekl, jde o kompoziční hříčku, pokus možná s nejistým výsledkem. Na rozdíl od spektrální hudby mi nejde primárně o práci se zvukem, ale jiné vyjádření tradičních harmonických vztahů…“ Skladbu koncipoval podobně jako úvodní in D, ale zde nejsou ve hře alikvoty, nýbrž harmonický základ. Materiál je minimalizován a začíná spíš jakoby z ničeho drženým tónem. Pracuje se nejen s harmoniemi, ale i výrazem rozmanitých, jednoduše vyjádřených nálad. Kompozice končí opět v D. Možná na „hříčku“ pro mne delší než poslechové optimum.

Poslední skladbou Hanuše Bartoně bylo Deset miniatur pro dechové trio ( klarinet, hoboj, fagot),. Seriál II (Jindřich Pavliš, Lenka Filová, Václav Fürbach). Skladbu podle vlastních slov pojal autor jako „televizní seriál“ (druhý pokus). Každá z miniatur začíná společným vstupem, který se posléze rozplývá, trochu banálně jako v seriálech, do různých nálad. Jako u seriálu také navazují epizody krátce na tu předchozí. Některé mají i své podtituly jako např. „Kočka leze dírou“, „Kočka leze podruhé“, Halekačka, „Torzo tanga“. Hanuš Bartoň tedy zjevně pro tento koncert zvolil už při jeho přípravě spíše odlehčené i do humoru laděné kusy.

První skladbou večera Michala Nejtka byly interpretačně náročné Tasted Thoughts (Ochucené myšlenky) pro klarinet z roku 2015. Skladba vznikla na objednávku festivalu v Olomouci pro vynikajícího klarinetistu a saxofonistu Pavla Zlámala. Ve skladbě je odkaz na Messiaenův Kvartet pro konec času. Vznikla v období, kdy se autor zabýval synestezií. Témata mají působit jako jasně definovaná, tj. vycházející vstříc komplexnímu dotvoření v představivosti posluchače. V rozhovoru Michal Nejtek zdůraznil, že dílo se dotváří až v hlavě recipienta (což je mj. myšlenka českého strukturalismu) a že i sám rád naslouchá hudbě, pokud možno analyticky nezatíženě. Na koncertě skladba zazněla v podání Jindřicha Pavliše, který s přehledem zahrál dvojhlasy v pianu, dynamické rozdíly, zahuštění zvuku. Skladba končí vtipnou „tečkou.“

Cyklus soudobé hudby s PKF – Prague Philharmonia: Michal Sedláček, Martin Fila, Jindřich Pavliš, Lukáš Pospíšil, 12. prosince 2023, Švandovo divadlo, Praha (zdroj PKF—Prague Philharmonia, foto Milan Mošna)
Cyklus soudobé hudby s PKF – Prague Philharmonia: Michal Sedláček, Martin Fila, Jindřich Pavliš, Lukáš Pospíšil, 12. prosince 2023, Švandovo divadlo, Praha (zdroj PKF—Prague Philharmonia, foto Milan Mošna)

Druhá kompozice, závěrečná na tomto koncertě Trois morceaux delicieux (Tři delikátní kusy) pro klarinet, klavír, housle a violoncello (Jan Brabec, Martin Fila, Michal Sedláček, Lukáš Pospíšil) mě zaujala osobně nejvíce a byla provedena umělecky přesvědčivě. Vznikla na objednávku MoEns a jak jsem uvedla, byla premiérována 8. listopadu 2016 v Galerii HAMU.

Francouzský název není zřejmě náhodný, protože její charakter koresponduje jak s francouzskou zálibou v delikátnosti, tak po svém i s prostředky francouzské nové hudby s jejím zvukovými těžišti a aurami, zahuštěnými harmoniemi v témbrové funkci, které paralelně postupují, glissandy, která ústí do ticha jako by to byly tahy štětcem v japonském akvarelu. V druhé části se zase objevují pizzicata v nepravidelném metrickém vrstvení, které přerušuje rázný držený akord, ve třetí části jemné barevné tahy na podkladu hrozivě působících vzestupných akordů, jejichž fráze zůstává nedořečena. Skladba se po krátké připomínce návratu v lehkém intervalovém gestu zastavuje. Jak napsal autor, je to kompozice poetická, intimní a introvertní se zvláštní náladou, ve které významnou roli hraje také ticho a pocit vnitřního prostoru.

Rozhovor s Michalem Nejtkem byl z jeho strany bezprostřední a autentický. Potvrdil dojem, že rád čerpá inspiraci z různých zdrojů, různých konkrétních hudebních setkání a zakázek, živě provozované hudby různého druhu, ale v zásadě pak také rád vše zpracovává v klidu a tichu s určitou otevřeností, která nabízí posluchači možnost vlastního výkladu.

Pořadatel PKF – Prague Philharmonia, resp. Hana Dohnálková, posouvá formát k „talk show“, nicméně v podobě, kterou posluchači slyšeli je to asi maximum mluveného slova. Bylo by i vhodné lépe vytisknout program, který je v nekvalitním zeleném tisku špatně čitelný. Ale to jsou spíš drobnosti. 

Cyklus soudobé hudby s PKF – Prague Philharmonia
12. prosince 2023, 19: 00 hodin
Švandovo divadlo, Praha

Program:
Hanuš Bartoň: in D pro sólový klarinet a zvukovou stopu (2004)
Hanuš Bartoň: 32 variací na tón D pro housle, klarinet a cello (2016)
Michal Nejtek: Tasted Thoughts pro klarinet (2015)
Hanuš Bartoň: Deset miniatur pro dechové trio. Seriál II (2009)
Michal Nejtek: Trois morceaux délicieux pro klarinet, klavír, housle a violoncello (2016)

Účinkující:
Michal Sedláček – housle
Lukáš Pospíšil – violoncello
Lenka Filová – hoboj
Jindřich Pavliš – klarinet
Jan Brabec – klarinet
Václav Fürbach – fagot
Martin Fila – klavír

Host: Michal Nejtek
Průvodní slovo: Hana Dohnálková

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments