Haydn a Martinů na bratislavské VŠMU

    Haydn a Martinů na bratislavskej Vysokej škole múzických umení  Opera intermezzom, intermezzo lemom Na Hudobnej a tanečnej fakulte bratislavskej Vysokej školy múzických umení nadišiel čas…

    Kusy a kousky mladých choreografů v SND

    Kusy a kúsky mladých choreografov v SND  Balet SND sa rozhodol urobiť tesne pred Vianocami istým spôsobom choreografický experiment, ktorý spočíva v dielach niektorých tanečníkov baletu…

    Bratislava: Figarova svatba na VŠMU

    Figarova svadba na VŠMU alebo Padla kosa na kameň  Šesťdesiat rokov uzatvára Vysoká škola múzických umení akademický rok operným predstavením a rovnaké poradové číslo má…