Varhany a cembalo v jednom večeru

Koncert FOK z cyklu Varhany- cembalo – kladívkový klavír patřil minulé úterý v pražském kostele sv. Šimona a Judy mladé pozoruhodné dámě Kateřině Chrobokové. Absolventka brněnské JAMU má za sebou studium obou oborů – varhan i cembala, a musím konstatovat, že oba nástroje ovládá skutečně mistrovsky! Sama interpretka dramaturgii večera charakterizovala těmito slovy: „ Zazní formy, které nesou stejný název, ale liší se hudebním zpracováním, a které zachovávají, byť napříč staletími, stejný kompoziční princip.“

První polovina večera patřila cembalu. Skladbou Carla Philippa Emanuela Bacha Sonáta a moll ze sbírky Württembergische Sonaten zahájila Kateřina Chroboková opravdu skvělý večer. Od prvních tónů překvapovala především lehkostí a technickou dokonalostí. Stejně tomu bylo i při přednesu Passacaglie C dur Luise Couperina. V obou skladbách navíc dokázala strhující interpretací obecenstvo naprosto „pohltit“. Vrcholem první části byla ale skladba Hungarian Rock ( Chaconne) György Ligetiho, maďarského rodáka s rakouským občanstvím, který patří k významným skladatelům konce 20. století. Muž, ovlivněný avantgardními směry a elektronickou hudbou, psal skladby tzv. „na hranici hratelnosti“. Kateřina Chroboková má právě takovouto hudbu ráda, je už od počátku své umělecké kariéry její nadšenou propagátorkou a interpretkou. Za provedení sklidila dokonce i hlasité ovace! Závěr první poloviny večera patřil Sonátě E dur, K. 215, 216 Domenica Scarlattiho. Bylo velice zajímavé sledovat rychlý přerod a skok od současné hudby ke klasickému repertoáru, což interpretce evidentně nečinilo žádný problém. Opět nemohu napsat nic jiného, než jen slova uznání.


Druhá polovina večera patřila „královskému nástroji“. Vzácný barokní nástroj v kostele sv. Šimona a Judy je ideální k interpretaci jihoněmecké barokní hudby, a proto Kateřina Chroboková zvolila díla dvou jihoněmeckých autorů Georga Muffata a jeho Toccatu duodecima et ultima a Passacaglii d moll od Johanna Kaspara Kerlla. I při hře na varhany bylo zcela zřejmé, že nejen technická dokonalost, ale hlavně interpretační vyzrálost, jsou silnými stránkami této mladé interpretky. Poněkud překvapivé bylo poté vypnutí kamery. Obecenstvo tak ztratilo vizuální kontakt, nicméně záměrem skladby György Ligetiho Harmonies bylo zvukové využití možností varhan díky nezvyklým kombinacím rejstříků. Obecenstvo se během ní rozdělilo na dvě skupiny. Ta první, v domnění, že se snad jedná o omyl, se během ní totiž bavila. Prostě ty zajímavé zvuky pro ni nebyly hudbou. Ta druhá se naopak poučeně ponořila a vnímala nejen zvuk, ale i zvukové vibrace, malebnost jednotlivých tónů a zvuků. Při interpretaci této skladby pomohl s registrací Kateřině Chrobokové skladatel Jaroslav Šťastný (Peter Graham). Závěr koncertu patřil klasikovi varhanní tvorby Johannu Sebastianu Bachovi, tedy přepisu koncertu d moll Antonia Vivaldiho, BWV 596 (Allegro) – Grave – Fuga – Finale. Tato skladba byla vrcholem celého večera. Kateřina Chroboková byla odměněna dlouhotrvajícím nadšeným potleskem a ovacemi. Sympatickou tečkou byla skladba Louise Couperina …..na cembalo, kterou si dokonce sama uvedla a poděkovala obecenstvu za příjemný společný večer. První samostatný recitál Kateřiny Chrobokové v Praze skončil velkým úspěchem. Každá skladba večera totiž byla následována několika vteřinami ticha. Takového ticha, které svědčí o hlubokém prožitku a požitku z krásy hudby. Nezbývá než doufat, že se s touto interpretkou budeme moci vídat častěji, než lidé v západní Evropě, kde nejvíce působí.

2 v 1 – varhany a cembalo v jednom večeru
(cyklus FOK Varhany – cembalo – kladívkový klavír)

13.října 2009
Kostel svatého Šimona a Judy Praha
Kateřina Chroboková (cembalo, varhany)

Program koncertu:

Cembalo:
CARL PHILIPP EMANUEL BACH /1714 – 1788/
Sonáta a moll ze sbírky Württenbesgische Sonaten
LUIS COUPERIN /1626 – 1661/
Passacaglia C dur
GYÖRGY LIGETI /1023 – 2006/
Hubgarian Rock (Chaconne)
DOMENICO SCARLATTI /1685 – 1757/
Sonáta E dur, K.215, 216

Varhany:
GEORG MUFFAT /1653 – 1704/
Toccata duodecima et ultima
JOHANN KASPAR KERLL /1627 – 1693/
Passacaglia d moll
GYÖRGY LIGETI
Harmonies
JOHANN SEBASTIAN BACH /1685 – 1750/ – ANTONIO VIVALDI /1678 – 1741/
Koncert d moll, BWV 596
(Allegro) – Grave – Fuga – Finale

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat