„Vše je jen hra“. Opavská opera si originálně pohrála s pojetím Verdiho Falstaffa

  1. 1
  2. 2

Poslední scéna dala vyniknout pečlivě nastudovanému sboru (sbormistr Kremena Pešakova), zvláště závěrečné fuze Tutto nel mondo è burla. Zde perfektně excelovali sboristé, všech deset sólistů a také orchestr. Přesné jednotlivé nástupy, slyšitelné prolínání, znamenitá deklamace a pěvecká a intonační jistota. Orchestr pod vedením nadějného a talentovaného dirigenta Marka Šedivého předvedl úctyhodný výkon. Jednotlivé nástroje či nástrojové skupiny doplňovaly výraz scénám a pěveckým projevům postav (stacatta smíchu). Zvláště precizní se jevily vždy žestě, především sólové party lesního rohu, které ani jednou nezaváhaly v intonaci. Brilantní místa měly i smyčce, i když nejednou mohly být čistější. Orchestr jako celek působil velmi svěže, barvitě a přesvědčivě jak v dramatických, tak i lyričtějších plochách.

Roli Falstaffa v premiérovém vystoupení ztvárnil Richard Haan. Jeho barytonový projev lahodil v každé situaci děje, svou pěveckou výrazovou škálou vystihl všechny psychické a emoční pochody své role. Dokonce předvedl i přesvědčivý falset, když napodoboval Meg Page. Herecky si počínal též výtečně. Barytonista Zdeněk Kapl byl herecky jedinečný v dominantní postavě pana Forda. Svou roli, zvláště pak tu v přestrojení – postavu Fontany, přednesl dostatečně noblesně. Jeho pěvecký výkon zastřeného barytonu se zvláště vyjímal ve vypjatých situacích (když zjistil lest, když propukl v žárlivost, když na scéně zuřivě pobíhal). Umírněné postavy tenoristů Jakuba Rouska (Doktora Cajuse) a Juraje Nociara (Fenton) přinesly pozoruhodné srovnání. Vyvážený a jistý projev Jakuba Rouska a v dialozích umírněnější Juraj Nociar. Ale jeho projev byl zvláště zastíněn vynikající sopranistkou Annou Začalovou, která v roli Fentonovy milé nesla svůj zpěv v obdivuhodných dlouze držených liniích a stoprocentních výškách. Nicméně lyrická dueta či lyrické sólové vstupy Anny Začalové patřily k vrcholným projevům včerejší premiéry.

Trio paniček, Alice Ford v podání Kataríny Jordy, Paní Quickly Lucie Hilscherové a Meg Page Barbory Řeřichové, předvedlo opravdové situace bavících se dam. S ženskou noblesou, interpretačně vždy skvělé a zářivé, provedly nejen vynikající duety a tercety, ale každá z nich vynikala ve svých ariosech. Kvarteto dámského obsazení této opery bylo velmi silnou a přesvědčivou skutečností v celém díle. Dámy hrály s nenucenou přesvědčivostí a přirozeností, svou roli si slyšitelně užívaly. Falstaffovi kumpáni, Vít Šantora a Josef Kovačič, se herecky na scéně pohybovali též pružně a přirozeně a jejich pěvecký výkon byl rovněž velmi přesvědčivý, ačkoliv trošku zapadal na úkor hlavních postav.

Opavské pojetí Falstaffa je na vysoké úrovni, jak co se zpěváků týče (sólistů i sboru), tak v instrumentální složce orchestru. Má nadčasovou tematickou dimenzi a politický aktuální podtext. Navzdory interpretační obtížnosti partitury a komplikovanosti ansámblů si ji zpěváci nevídaně užívali a měli nad ní interpretační nadhled. Věřím, že si tu vzácnou svěžest a úroveň podrží v každé následující repríze.

Hodnocení autorky recenze: 95 %

 

Giuseppe Verdi:
Falstaff
Dirigent: Marek Šedivý
Režie: Lubor Cukr
Scéna: Lubor Cukr, Ondřej Bartoš
Kostýmy: Josef Jelínek
Sbormistr: Kremena Pešakova
Dramaturgie: Jana Andělová Pletichová
Orchestr a sbor Slezského divadla Opava
Premiéra 22. října 2017 Slezské divadlo Opava

Sir John Falstaff – Richard Haan (alt. Michael Kubečka)
Ford – Zdeněk Kapl (alt. Alexander Vovk)
Fenton – Juraj Nociar (alt. Václav Cikánek)
Doktor Cajus – Jakub Rousek  (alt. Milan Vlček)
Bardolfo – Vít Šantora (alt. Rudolf Medňanský)
Pistola – Josef Kovačič (alt. Peter Paleček)
Alice Ford – Katarína Jorda (alt. Agneša Vrabľová)
Nanetta – Anna Začalová (alt. Tereza Kavecká)
Paní Quickly – Lucie Hilscherová  (alt. Monika Jägerová)
Meg Page – Barbora Řeřichová (alt. Lenka Jakubcová)
Hostinský – Roman Cimbál
Robin – Andrej Kul’baga
Fordovo páže – František Tomek

www.divadlo-opava.cz

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Giuseppe Verdi: Falstaff (Slezské divadlo Opava 2017)

[yasr_visitor_votes postid="273744" size="small"]

Mohlo by vás zajímat