Natália Horečná a Peter Breiner v premiéře Baletu SND

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Významný krok pre súbor alebo Slovenské tance  Životy svetiel

Energické… Dojímavé… Zvláštne… Abstraktné… Hravé… Vtipné… Slovenské tance – Životy svetiel by sa dali opísať miliónom slov, definovať toto dielo je však oveľa náročnejšie. Po masívnej propagácii, ktorá sa tomuto titulu ušla, cez zodpovednú prácu tvorcov a celého súboru, nie je jednoduché dospieť k jednoznačnému záveru. Tento titul je vo svojej podobe v prvom rade dôležitou skúsenosťou pre súbor. Slovenské tance – Životy svetiel sú významným počinom a obe premiéry boli interpretačne na vysokej úrovni.

Slovenské tance – Životy svetiel – choreografia Natália Horečná – obraz z 2. dejstva – SND Bratislava (foto Peter Brenkus)
Slovenské tance – Životy svetiel – choreografia Natália Horečná – obraz z 2. dejstva – SND Bratislava (foto Peter Brenkus)

Choreografia Natálie Horečnej je strhujúca, dynamická. Podarilo sa jej pracovať so súborom spôsobom, ktorý nám v konečnom dôsledku odhalí predovšetkým zbierku individualít – ich srdcia a duše. Prostredníctvom svojho diela nám ponúka pohľad na kompaktnú skupinu, ktorá nemá podobu zborovej masy, ale zoskupenia skutočných ľudí. Neponúka odraz „čohosi popisného“, ale individuality s reálnymi zážitkami a skúsenosťami. O toto všetko sa súbor s divákmi podelí, ponúkne im to na dlani, a je na divákovi, či sa tento jednoduchý koncept rozhodne prijať. Natália Horečná dokázala pracovať s členmi súboru jednotlivo a prejavila schopnosť vnímať telá v ich individuálnej rovine, v kontexte vzájomnej nejednotnosti. Dokázala vybudovať choreografiu aj na základe typológie jednotlivých členov, čo je v prípade Baletu Slovenského národného divadla nedoceniteľnou hodnotou.

Slovenské tance – Životy svetiel sú teda v prvom rade o tanci pre tanec. Rozpačité pocity zo sledovania pokusov o dejovosť či vnútornú výpoveď nahrádza extatický zážitok z pohybu. Možno by celému titulu neuškodilo viac abstraktné uchopenie, zvolenie nosnej témy boja dobra so zlom, temnoty so svetlom, skôr v rovine emočnej, a možno názorovo poukázať na vnímanie lásky ako čohosi čistého.

V predstavení je badať určitú neprirodzenú vynútenosť dejovej línie a postáv, ktorých existencia na javisku nie je natoľko markantná, aby sa stali pre dielo nevyhnutnosťou. Tento nedostatok neznižuje kvalitu diela, pretože Slovenské tance – Životy svetiel dokážu harmonicky plynúť, vtiahnuť diváka a ponúknuť mu jednoduchý a čistý zážitok z choreografie a tanečných výkonov. Neľahká úloha vyprodukovať neoklasické tanečné dielo na hudbu s folklórnym obsahom sa podarila nad očakávania. S tým spojené jemné využitie ľudovej motiviky je skôr metaforou alebo vtipným pripodobnením minulosti.

Jazyk, ktorý si Horečná zvolila, nie je síce originálny, ale je o to viac funkčný a esteticky hodnotný. Jej choreografia nie je egocentrickou výpoveďou, ale vizuálne príťažlivým obrazom, ktorý so sebou prinesie veľa otázok, ale na druhej strane „chytí za srdce“. Od prvého momentu si vydobyje pozornosť a prirodzene plynie bez zbytočností a prehnaných konštrukcií a ponúka možnosť si toto dielo jednoducho divácky vychutnať. Horečnej choreografia je jednoducho krásna.

Prvá premiéra bola interpretačným koncertom Petra Dedinského (Syn Janko), ktorý sa po dlhšom čase divákom predviedol v štýle, ktorý mu sedí a vyhovuje a v ktorom sa dokáže prejaviť na dych vyrážajúcej úrovni. Na Dedinskom nie je obdivuhodná len jeho mäkkosť, spôsob práce v plié, jeho schopnosť spájať pohyb po význame, ale aj nesmierna profesionalita a radosť, ktorú dokáže odovzdať. Dedinský dokáže pracovať s energiou, dokáže viesť dialóg nielen s kolegami na scéne, ale aj s publikom. Pritom sa nepredáva a nepodkladá vkusu. Peter Dedinský je pravdivým interpretom, ktorý opäť dokázal, že je zrelou a plnohodnotnou osobnosťou schopnou zaujať stanovisko a pritom byť sám sebou, samostatne myslieť a budovať postavu. Od prvého pohybu na scéne jeho postava žila a vyvíjala sa.

Slovenské tance - Životy svetiel - choreografia Natália Horečná - Peter Dedinský (Janko) - SND Bratislava (foto Peter Brenkus)
Slovenské tance – Životy svetiel – choreografia Natália Horečná – Peter Dedinský (Janko) – SND Bratislava (foto Peter Brenkus)

Jeho partnerkou bola Ana Beschia (Anička), pre ktorú bola táto postava debutom so všetkým, čo k tomu patrí. Prekvapivo na Beschii nebolo badateľné, že interpretuje titulnú úlohu po prvýkrát. Úlohy aj nového choreografického slovníka sa chopila so cťou a v intenciách jej naturelu. Medzi ňou a Dedinským neprišlo k emocionálnemu spojeniu, nepodarilo sa im stopercentne naplniť ľudský rozmer choreografie. V prípade Any Beschie bude možno trvať o niečo dlhšie, kým sa v tejto choreografii usadí, kým sa zžije s novým zážitkom a naberie viac skúseností, a to najmä v čerpaní sily z plié a schopnosti spájať kroky nielen tanečne, ale aj po obsahu tak, aby jej výkon nič nenarúšalo. Ako sólová debutantka však ani náhodou nesklamala, skôr naopak, a dúfam, že dostane podobnú možnosť aj v ďalších tituloch.

Slovenské tance - Životy svetiel - choreografia Natália Horečná - Ana Beshia (Anička) - SND Bratislava (foto Peter Brenkus)
Slovenské tance – Životy svetiel – choreografia Natália Horečná – Ana Beschia (Anička) – SND Bratislava (foto Peter Brenkus)

Pastvou pre oči bol výkon Kataríny Kaanovej, ktorá sa ako Anička predstavila na druhej premiére. Jej výkonu nič nechýbalo. Využila všetok svoj potenciál a pridala aj niečo navyše. Dívať sa na Kaanovú v úlohe Aničky vyvolalo jednu čistú emóciu – radosť. Akoby všetky svoje skúsenosti spojila a snáď po prvý raz ponúkla divákom kompaktný, celistvý výkon na tak veľkej ploche. Kaanovej Anička bola vnútorne bohatá, dynamická, hravá, plná citu a výborne odtancovaná. Nedá mi nespomenúť jej budovanie port de bras, ktoré bolo presné, plastické, plné výrazu a plnohodnotne plynúce až do končekov prstov. Kaanová sa po prvý raz divákom predviedla v úplne inej dynamike pohybu. Odhodila noblesu, gracióznosť, a vymenila ju za silný emocionálny zážitok.

So Samuelom Priceom (Syn Janko) na scéne vybudovali vzťah plný vzájomnej dôvery a rešpektu. Vychutnali si partnerskú spoluprácu a postarali sa o silný divácky zážitok. Najmä v duete (druhé dejstvo) sme boli svedkami veľmi zriedkavého úkazu, ktorý je ťažko opísať slovami. Dvaja tanečníci, ktorí netvoria pár mimo javiska, sa dokázali emocionálne spojiť v jeden mechanizmus, a to tak, že nejednému návštevníkovi vohnali slzy do očí.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Slovenské tance-Životy svetiel -Horečná (SND Bratislava)

[yasr_visitor_votes postid="202099" size="small"]

Mohlo by vás zajímat