Za zvuků barokních fanfár: Gala koncert pro Arcibiskupství

V neděli 28. dubna 2024 se ve Španělském sále Pražského hradu uskutečnil Gala koncert v rámci hudebního projektu oslavujícího 680 let od povýšení Arcibiskupství pražského. K této významné historické události došlo za vlády Karla IV. v roce 1344 a bylo v našich dějinách důležitým počinem, jímž došlo jednoznačně k posílení postavení suverenity Českého království. Slavnostní večer přinesl obnovenou novodobou českou premiéru skladby Missa Sanctificationis Sancti Joannis Nepomuceni, kterou neprávem opomíjený barokní skladatel Antonio Caldara složil ke svatořečení sv. Jana Nepomuckého. Ve druhé polovině koncertu zaznělo méně často prováděné Dettingen Te Deum od Georga Friedricha Händela.
Galakoncert pro Arcibiskupství: Czech Ensemble Baroque , 28. dubna 2024, Španělský sál Pražského hradu (zdroj Český královský institut, z.ú.)
Galakoncert pro Arcibiskupství: Czech Ensemble Baroque, 28. dubna 2024, Španělský sál Pražského hradu (zdroj Český královský institut, z.ú.)

Překvapivé pro mě bylo, že na koncertě, který spolupořádal Český královský institut, jenž si dává za cíl znovunastolit monarchii v naší zemi, byli oficiálně přítomni dva ministři naší demokratické vlády. Zdravici česky pronesl i náš případný následník trůnu Tadeáš Salvator Habsbursko-Lotrinský.

Jako hlavní hvězdy koncertu vystoupili sólista Metropolitní opery Adam Plachetka a evropská vycházející hvězda, chorvatský kontratenor Franko Klisović. Dalších externích sólistů nebylo třeba, neboť účinkující soubor Czech Ensemble Baroque obsahuje orchestr, sbor a v něm i řadu vlastních kvalitních sólistů. Uměleckým vedoucím je dirigent Roman Válek, který se ujal taktovky i na tomto koncertě.

Caldara zkomponoval dílo Missa Sanctificationis Sancti Joannis Nepomuceni na počest kanonizace sv. Jana Nepomuckého. Mše byla původně napsána v 18. století na objednávku řádu Křížovníků s červenou hvězdou a byla určena pro pražskou katedrálu svatého Víta. Přínosnou zprávou je, že notový materiál byl zkompletován, prošel odbornou kritickou edicí a bude publikován vydavatelstvím Bärenreiter.

Mše byla provedena v autentickém nástrojovém obsazení za použití klarin a barokních hobojů, silné zastoupení měly i žestě. Sopránového sóla se ujala Lenka Cafourková Ďuricová, altový part byl svěřen kontratenoristovi Francu Klisovićovi, v tenorovém sólu vystoupil Ondřej Holub a basu se zhostil Jiří Miroslav Procházka. Jednalo se o kompletní mešní ordinárium. Úvodní Kyrie v podání sboru mělo výraznou melodickou linku, která byla v průběhu skladby několikrát zopakována. Pomalejší Christe v podání sopránu a kontratenoru vystřídaly energické fanfáry Kyrie II. V dalších částech s názvy Et in terra, Gratias, Qui tollis, Suscipe, Qui sedes – Miserere, Quoniam, Cum Sancto S piritu, Patrem, Et incarnatus – Crucifixus, Er resurrexis, Et unam Sanctam, Et vitam, Sanctus se střídaly sborové party se sólovými áriemi za doprovodu různého nástrojového obsazení, rychlejší části byly proloženy citlivými pomalejšími. Po části Benedictus, kde dostal prostor basista Jiří Miroslav Procházka a Rastislav Kozoň si užil sólo na barokní hoboj, následovalo sborové živé oslavné zvolání Osanna. Po jemnějším Agnus Dei skladba vyvrcholila ve slavnostním mohutném zvuku Dona nobis pacem. Celá skladba postupovala svěže kupředu, zaujala posluchače novými a novými motivy, byla zvukomalebně pestrá.

Po přestávce dostal prostor Franco Klisović se dvěma áriemi z Händlovy opery Rinaldo. Jednalo se o árii Venti, turbini doprovázenou sólovým fagotem a Or la tromba za výrazného zvuku trombónů Víta Kořínka a Jana Triebenekla a tympánů Emila Machaina. Franco Klisović zpíval celým tělem, zdálo se, že žádný tón nedosahuje takových výšek, aby to umělci činilo sebemenší problém. Zaujal jak technickou vyspělostí, tak zabarvením hlasu i schopností vyjádřit emoce. Publikum ocenilo jeho výkon bouřlivým potleskem.

Galakoncert pro Arcibiskupství: 
Lenka Cafourková Ďuricová, Franco Klisović, 28. dubna 2024, Španělský sál Pražského hradu (zdroj Český královský institut, z.ú.)
Galakoncert pro Arcibiskupství: Lenka Cafourková Ďuricová, Franco Klisović, 28. dubna 2024, Španělský sál Pražského hradu (zdroj Český královský institut, z.ú.)

V druhé části večera bylo rovněž provedeno dílo Dettingen Te Deum Georga Friedricha Händela, které bylo zkomponováno jako oslavná kantáta k vítězství Angličanů nad Francouzi v roce 1743. Händel žil od roku 1712 trvale v Londýně, proto bylo dílo na oslavu anglického trimfu a jako většina Händelových děl i v anglickém jazyce. Händel do své kompozice promítl všechny prvky velkolepé anglické královské hudby se souborem pěti klarin a s tympány.

V celé skladbě se opět střídala sóla se sbory. Sólového sopránu se ujala Zuzana Badárová, altové pasáže opět zpíval kontratenorista Franco Klisović, v tenorových sólech zaujal Jakub Kubín a basový part patřil Adamu Plachetkovi. Po prvních šesti částech We praise Thee, O God, All the earth does worship, To Thee all angels cry aloud, To Thee Cherubin and Seraphim, The glorious company of th’apostles ,Thine honourable, true, and only Son se návštěvníci konečně dočkali avizované hvězdy Adama Plachetky, který měl sóla v částech Thou art the King of glory a When Thou tookest upon Thee. Adam Plachetka propojil technickou brilanci s emocionálním vyjádřením, vše umocněno zabarvením jeho sytého, hutného hlasu. Jeho interpretace byla plná vášně a technické preciznosti, což odráželo jeho hluboké porozumění duchovnímu významu tohoto sakrálního díla. V jeho výkonu bylo cítit silnou přítomnost a energii, která posluchače vtáhla do slavnostní atmosféry kompozice. Po monumentálním zvuku majestátního When Thou hadst overcome the sharpness of death a Thou didst open the kingdom of heaven následovalo Thou sittest at the right hand of God v podání Fanca Klisoviće, Adama Plachetky a tenoristy Jakuba Kubína. Poté následovalo We therefore pray Thee, Make them to be number’d, Day by day we magnify Thee a And we worship Thy name. Konečně opět Adam Plachetka zazpíval jímavě Vouchsafe, O Lord a poté už následovaly závěrečné fanfáry a mohutný sbor O Lord, in Thee have I trusted. Celá skladba působila vítězně a majestátně, sálalo z ní triumfální vítězství.

Škoda jen, že Adam Plachetka nedostal více prostoru a nezazpíval toho během večera více, což by uvítala většina posluchačů. Zároveň je nutno podotknout, že to nebyl koncert jedné potažmo dvou hvězd, výkony všech sólistů byly vyrovnané a ozdobami večera. Totéž lze říci o výkonu celého Czech Ensemble Baroque orchestru, vokálním ansámblu i sólistech. Funkce koncertního mistra se zhostil Petr Růžička, divácky atraktivní theorba byla v rukou Jana Krejči, za cembalo usedl Filip Hrubý. Jak už bylo několikrát zmíněno, tento koncert se vyznačoval větším množstvím klarin, kterým svůj dech propůjčili Lászlo Borsódy, Karel Beránek, Petr Jurášek, Nazar Mykytiuk a Vojtěch Bartoníček. Bylo znát, že při interpretaci barokních děl nedělního večera muzikanti i pěvci dělali to, na co se specializují, co umí a umí to opravdu dobře.

Koncert se určitě na dlouhou dobu zaryje do paměti všech, kdo měli tu výsadu se ho účastnit.

Galakoncert pro Arcibiskupství
28. dubna 2024, 19:00 hodin
Španělský sál Pražského hradu

Program:
Antonio Caldara: Missa di San Giovanni Nepomuceno
Georg Friedrich Händel: Rinaldo, HW 7 – árie Venti, turbini a Or la tromba
Georg Friedrich Händel: Dettingen Te Deum, HWV 283

Účinkující:
Adam Plachetka – basbaryton
Franco Klisović – kontratenor
Lenka Cafourková Ďuricová – soprán
Zuzana Badárová – soprán
Ondřej Holub – tenor
Jakub Kubín – tenor
Jiří Miroslav Procházka – bas

Czech Ensemble Baroque – orchestra
Czech Ensemble Baroque – choir

Roman Válek – dirigent
Tereza Válková – sbormistryně

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments