Balet Gala #2 v Jihočeském divadle: hladké spojení klasiky a moderny, studentů i tanečních sólistů

Začátkem prosince se jeviště DK Metropol stalo místem setkání předních českých umělců Jihočeského divadla, Národního divadla v Brně, J. K. Tyla v Plzni, Divadla F. X. Šaldy v Liberci, s tanečníky Královského baletu v Londýně, Bavorského státního baletu a milánské La Scaly. O to více bych chtěla vyzdvihnout zapojení žáků baletní školy Jihočeského divadla a studentů Taneční konzervatoře hl. m. Prahy, kteří byli do kompozice večera plnohodnotně zapojeni vedle sólistů těchto předních scén. Lákaví hosté, spolu s dramaturgickou skladbou od klasiky po modernu, vytvořili program, který zcela zaplnil sál.
Balet Gala #2 – Jan Váňa a Ilona Kravchenko (foto archiv JČD)

Špičkové taneční výkony, klasika v kontrastu s moderními choreografiemi a široká škála stylů i dynamiky. Takový byl večer taneční přehlídky pořádané Jihočeským divadlem s názvem Balet Gala #2. Minimalistická volná scéna a skladby znějící z nahrávek dávaly prostor vyniknout samotným tanečním výkonům. Škoda technických problémů bočního světla, které svým blikáním kazilo atmosféru velmi intimních výstupů.

Večer zahájila polonéza z baletu Šípková Růženka Petra Iljiče Čajkovského (choreografie Sergej Škalikov), v níž vystoupilo několik generací žáků Baletní školy Jihočeského divadla. Po tomto otevření večera vystoupil umělecký šéf baletu Jihočeského divadla Lukáš Slavický, aby diváky přivítal, seznámil je s programem večera a představil jeho hlavní hvězdy.

První výstup s názvem 2SEZÓNY patřil členům baletního souboru Jihočeského divadla (choreografie Zdeněk Mládek). Do choreografie se velmi intenzivně propsala část skladby Maxe Richtera, který složil variaci na Vivaldiho Čtvero ročních období (The New Four Seasons, Vivaldi Recomposed). Skladba, které se dostalo uznání současné kritiky vážné hudby, ve spojení s excelentními výkony tanečníků, vytvořily vtahující výstup, který patřil k jednomu z vrcholů celého večera.

Balet Extra #4 a Balet Gala #2 v Jihočeském divadle – 2SESONS (foto Petr Zikmund)

Následující výstup studentů Taneční konzervatoře hl. m. Prahy – Bohemia Balet zcela proměnil dynamiku hravou tarantelou z baletu Neapol aneb Rybář a jeho žena (choreografie August Bournonville). Princip tarantelly, coby italského lidového tance v doprovodu tamburíny, choreografie zachovává a dojem je podpořen bíločervenými kostýmy. V Dánsku se Bournonvillovy balety předávají z generace na generaci ve své autentické podobě, jde o unikátní příklad romantické baletní školy, která si zachovala svůj charakter, a právě tak jsou díla inscenována i v zahraničí. Uchovává se původní choreografie i kostýmy a výprava, ať už balety a jejich fragmenty putují na velká jeviště nebo v tomto případě do repertoáru studentů a mladých absolventů. Z baletu NeapolNapoli – bývá inscenována právě třetí část, lidová svatba v přístavu.

Duet z baletu Mauglí (choreografie Marika Mikanová) na jeviště přinesl výraznější objekt – hořící ohniště. Diváci se ocitli v opuštěném tábořišti, kde proběhl jeden z prvních kontaktů dítěte z džungle Mauglího s lidskou ženou. Milostný duet v podání členů souboru baletu F. X. Šaldy v Liberci – Nuria Cazorla García a Yuta Homma, dokázal vybudovat silnou atmosféru a gradaci vztahu mezi zmíněnými postavami.

Valse triste (choreografie Young Soon Hue, hudba Jean Sibelius) bylo prvním sólovým výstupem večera. Tanečnice Veronika Kornová–Cardizzaro vytvořila působivý a celistvý tvar s tématem volby. Tři různobarevné židle rozestavěné diagonálně na scéně se staly ústředním bodem pozornosti a také pomyslnou pointou sóla.

Plameny Paříže v podání členů baletního souboru Jihočeského divadla – Shino Fujii a Hiroto Yamaguchi (choreografie Vasilij Vainonem) byly předznamenáním tří pas de deux z baletů Tristan a Isolda, Louskáček a Giselle. Těm předcházelo očekávané sólo Les Toros (choreografie Petr Zuska), které v roce 1997 získalo hlavní cenu poroty na Taneční přehlídce v Brně. Úspěch tohoto sóla (troufnu si říci) zopakoval tanečník Sebastiano Mazzia, člen souboru Jihočeského divadla.

Balet Extra#4 a Balet Gala #2 v Jihočeském divadle – Už ti nerozumím (foto Petr Zikmund)

Téměř sázkou na jistotu bylo pas de deux z baletu Tristan a Isolda (choreografie Alena Pešková). Inscenace je od dubna tohoto roku na repertoáru Jihočeského divadla, v rámci tohoto večera zatančila Mai Iwamoto a František Vlček. Velmi dramatická a emotivní scéna o nešťastné lásce ikonické dvojice uzavřela první část večera.

Po přestávce tanečníci baletu Jihočeského divadla vystoupili s choreografií Preludium od Jarka Cemeka, která vznikla speciálně pro toto gala. Velmi svěží a minimalistický výstup na jednoduchém principu akce a reakce v neměnné řadě byl skvěle dramaturgicky zařazen na začátek více dynamické druhé části večera.

Následující duo členů souboru Jihočeského divadla (choreografie Sebastiano Mazzia) předvedlo výstup s názvem Už ti nerozumím, které bylo nejpřímějším výstupem večera znázorňujícím pravděpodobný konec vztahu. Ostrý střih přišel s dalším výstupem idylického pas de deux z baletu Louskáček (choreografie Jiří Pokorný). Špičkové výkony členů baletního souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni – Afroditi Vasilakopoulou a Juntin Rimke, dokázaly nejen dokonalou souhru, ale i koncentraci v sólových výstupech.

Afroditi Vasilakopoulou v baletu Louskáček (foto Martina Root, DJKT Plzeň)

Další velký přechod stylu přinesla skupina DEKKADANCERS – Natalia Metodijeva, Viktor Konvalinka a Štěpán Pechar s jejich výstupem Fragment (choreografie Ondřej Vinklát, Štěpán Pechar a Viktor Konvalinka). Navzdory názvu se jednalo o velmi kompaktní tvar, který svým stylem nejvíce vyčníval z večera. Nejsem si jistá, jestli to bylo moderní hudbou, nápaditou choreografií nebo kontrastem způsobeným dramaturgickou skladbou večera. Mezi dvěma pas de deux z baletu Louskáček a baletu Giselle skupina DEKKADANCERS nutně „trčela“, ale byla zajímavým ozvláštněním, ostatně tvůrci souboru jsou s baletem Jihočeského divadla už několik sezon úzce spojeni a na gala chybět nemohli.

Již zmíněné pas de deux z baletu Giselle (choreografie Jean Corelli, Jules Perrot) bylo dalším očekávaným výstupem díky sólistům Národního divadla opery a baletu T. Ševčenka v Kyjevě – Iloně Kravchenko a Janu Váňovi. Velká očekávání rozhodně nezklamali, oba tanečníci předvedli bezchybné výkony a techniku, kterou diváci ocenili dlouhým potleskem. Poslední výstup s názvem Borealis (choreografie Edwaard Liang) s interprety Lucíou Lacarra a Matthewem Goldingem byl velkolepou tečkou. Intimní choreografii dotvářela projekce zapadajícího slunce s mraky.

Publikum ocenilo všechny výkony závěrečným dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. Příslib výjimečného večera byl vyplněn ve všech rovinách – excelentních výkonech všech tanečníků i dramaturgické skladbě večera, která obsáhla styly od klasického romantického baletu po současný tanec.

Psáno z představení 2. prosince 2022, DK MetropolPROGRAM

Baletní škola Jihočeského divadla / Polonéza z baletu Šípková Růženka
Choreografie Sergej Škalikov
Hudba Petr Iljič Čajkovskij
Tančí žáci Baletní školy Jihočeského divadla.

Soubor baletu Jihočeského divadla / 2SEZÓNY
Choreografie Zdeněk Mládek
Hudba Max Richter
Tančí členové baletního souboru JD – Petronela Bogdan, Barbora Coufalová, Sophie Debou, Shino Fujii, Mai Iwamoto, Aurora Kubelíková, Jana Pelcová, Tereza Szentpéteryová, Jana Zenkerová, Sebastiano Mazzia, William Steers, Paolo Terranova, František Vlček, Hiroto Yamaguchi.

Bohemia Balet / Tarantella z baletu Neapol

Choreografie August Bournonville
Hudba Hans Christian Lumbye
Tančí studenti Taneční konzervatoře hl. m. Prahy – Bohemia Balet.

Soubor baletu Divadla F. X. Šaldy Liberec / Duet z baletu Mauglí

Choreografie Marika Mikanová
Hudba Aleš Březina
Tančí členové souboru baletu Divadla F. X. Šaldy v Liberci – Nuria Cazorla García a Yuta
Homma.

Veronika Kornová – Cardizzaro / Valse triste

Choreografie Young Soon Hue
Hudba Jean Sibelius
Tančí sólistka Veronika Kornová – Cardizzaro.

Soubor baletu Jihočeského divadla / Plameny Paříže

Choreografie Vasilij Vainonen
Hudba Boris Asafjev
Tančí členové baletního souboru JD – Shino Fujii a Hiroto Yamaguchi.

Soubor baletu Jihočeského divadla / Les Toros

Choreografie Petr Zuska
Hudba Jacques Brel
Tančí člen baletního souboru JD Sebastiano Mazzia.

Soubor baletu Jihočeského divadla / Pas de deux z baletu Tristan a Isolda

Choreografie Alena Pešková
Hudba Richard Wagner
Tančí členové baletního souboru JD – Mai Iwamoto a František Vlček.

Soubor baletu Jihočeského divadla / Preludium
Choreografie Jarek Cemerek
Hudba Bedřich Smetana
Mluvené slovo Dana Verzichová
Tančí členové baletního souboru JD – Petronela Bogdan, Barbora Coufalová, Sophie Debou, Shino Fujii, Mai Iwamoto, Jana Pelcová, Tereza zentpéteryová, Jana Zenkerová, Sebastiano Mazzia, William Steers, Paolo Terranova, František Vlček, Hiroto Yamaguchi.

Soubor baletu Národního divadla Brno / Gaslight

Choreografie Carolina Isach Cogolles
Hudba Yves Neuhaus
Tančí členové baletního souboru Národního divadla v Brně – Emilia Vuorio a Arthur Abram.

Soubor baletu Jihočeského divadla / Už ti nerozumím

Choreografie Sebastiano Mazzia
Hudba Sabri Aleel
Tančí členové baletního souboru JD – Shino Fujii a Sebastiano Mazzia.

Soubor baletu Divadla J. K. Tyla Plzeň / Pas de deux z baletu Louskáček

Choreografie Jiří Pokorný
Hudba Petr Iljič Čajkovskij
Tančí členové baletního souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni – Afroditi Vasilakopoulou a Justin Rimke.

Taneční skupina Dekkadancers / Fragment

Choreografie Ondřej Vinklát, Štěpán Pechar a Viktor Konvalinka
Hudba Kyle Dixon, Max Stein, CoH, Gesaffestein
Tančí členové skupiny DEKKADANCERS – Natalia Metodijeva, Viktor Konvalinka a Štěpán Pechar.

Národní divadlo opery a baletu T. Ševčenka Kyjev / Pas de deux z baletu Giselle

Choreografie Jean Coralli, Jules Perrot
Hudba Adolphe Adam
Tančí sólisté Národního divadla opery a baletu T. Ševčenka v Kyjevě – Ilona Kravchenko a Jan Váňa.

Lucía Lacarra a Matthew Golding / Borealis

Choreografie Edwaard Liang
Hudba Max Richter
Tančí Lucía Lacarra a Matthew Golding

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments