Bratislava: festival soudobé hudby Melos-Étos si zachovává prestiž

  1. 1
  2. 2

Melos-Étos: predstavili sa Baudelaire i kórejský ansámbl

Jesenná Bratislava má už pár rokov ustálený festivalový program, ktorý sa v náročných požiadavkach klasického poslucháča pozitívne odráža. Po komorných Konvergenciách a všeobecne obľúbených Bratislavských hudobných slávnostiach je tretím festivalom výstavná sieň najnovších trendov klasickej hudby. V poradí trinásty ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos má za sebou prvé koncerty.

Vyznať sa v kontexte klasickej súčasnej hudby je zložité. O to náročnejšie sa zdá vnímanie trendov, ktoré túto hudbu inšpirujú. Mohli by sme povedať, že pri súčasnej hudbe platí viac ako pri ktorejkoľvek inej, že jej apretácia je taká, akú si poslucháč sám vyberie. Zároveň platí, že atonálna hudba nebude všeobecným stredobodom pozornosti.

O to viac teší fakt, že Melos-Étos sa na našom malom hudobnom trhu etabloval a ponúka najnovší prehľad tvorivej sezóny. Takmer všetky prezentované diela sú celosvetovými alebo slovenskými premiérami. Hlavnou motiváciou diváka na festivale je teda objavovanie. V publiku je možné zhliadnuť viacero našich významných hudobných skladateľov, hudobných redaktorov či interpretov, čo je koncentrácia počas iných festivalov typická iba pre výnimočné koncerty.

Otvárací koncert v sobotu 7. novembra bol pozvánkou na ďalšie koncerty. Na Hlavnom námestí sa s dirigentom Robertom Rudolfom predstavil Electronic Joystick Orchestra (v obsadení 5 joystickov a gitara).

Melos-Étos 2015: Serge De Laubier & Electronic Joystick Orchestra - Hlavné námestie Bratislava 2015 (foto FB Melos-Étos / Peter Drežík)
Melos-Étos 2015: Serge De Laubier & Electronic Joystick Orchestra – Hlavné námestie Bratislava 2015 (foto FB Melos-Étos / Peter Drežík)

Sólovým hráčom na Meta-Instrumente (vlastný nástroj interpreta, ktorý vzhľadom pripomína postrekovač záhrady, len nasadený spredu) a VJ-ingu (mixovanie videa, podobné ako dídžej) bol Serge de Laubier.

Melos-Étos 2015: Serge De Laubier & Electronic Joystick Orchestra - Hlavné námestie Bratislava 2015 (foto FB Melos-Étos / Peter Drežík)
Melos-Étos 2015: Serge De Laubier & Electronic Joystick Orchestra – Hlavné námestie Bratislava 2015 (foto FB Melos-Étos / Peter Drežík)

Z 13 diel bolo 7 celosvetových a jedna slovenská premiéra. Okoloidúcich priťahovala aj 3D projekcia pripravená pre fasádu budov Starého mesta. Ako o koncerte povedal Laubier, „Obecenstvo sme obklopili reproduktormi a postavili pred nich štyridsať metrov širokú premietaciu plochu. (…) Výnimočnosť koncertného podujatia podporuje hudobnú emóciu.“ Bilancovať tento večerný open-air koncert nebudeme hlbšie; spomeňme ale, že hudobníkom sa podarilo zaujať množstvo ľudí a snáď aj vzbudiť záujem o súčasnú tvorbu.

Melos-Étos 2015: Serge De Laubier & Electronic Joystick Orchestra - Hlavné námestie Bratislava 2015 (foto FB Melos-Étos / Peter Drežík)
Melos-Étos 2015: Serge De Laubier & Electronic Joystick Orchestra – Hlavné námestie Bratislava 2015 (foto FB Melos-Étos / Peter Drežík)

Nasledujúcim koncertom v klasickejšom ponímaní – aspoň čo sa nástrojového obsadenia týka – bolo vystúpenie Mucha Quartet (Juraj Tomka, Andrej Baran, Veronika Prokešová a Pavol Mucha). Prvou skladbou v programe bol programový cyklus usporiadaný do formy sláčikového kvarteta Juraja Jartima: Z petržalských Dvorov, Lúk a Hájov (názvy mestských častí). Názvy častí vyjadrujú každodenné situácie v dominantách Petržalky, ako Labute (nuda na Draždiaku) či Sad Janka Kráľa (ilúzia pri Auparku). Jartimov štýl komponovania je akoby atonálno-harmonickou syntézou. Dielo z Petržalky je tvorené podľa súčasných požiadaviek, no autor doň vložil aj hudobné motívy Cikkera či typicky hindemithovské zakončenie fráz v ľubozvučnej harmónii. Na prvý sálový koncert festival dobre zvolená premiéra, ktorá akoby poslucháčov pripravovala od vnímania tonality na postupnú atonalitu.

Melos-Étos 2015: Mucha Quartet - Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava 2015 (foto FB Melos-Étos / Peter Brenkus)
Melos-Étos 2015: Mucha Quartet – Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava 2015 (foto FB Melos-Étos / Peter Brenkus)

Už typicky moderným dielom boli Moria a púšte Petra Machajdíka, ktoré vznikli na objednávku festivalu. Dvojčasťový celok nás stále drží v napätí. Poslucháč čaká na upokojenie, ktoré neprichádza – a pokiaľ dielu venuje plnú pozornosť, môže ho neustále čakanie rozrušiť. Preto aj sám autor hovorí o „napätí zo zatiaľ nedosiahnutého, možno nedosiahnuteľného“. Obe časti spája rovnaký hudobný motív, čo ilustruje nekonečné diaľavy morí a púští.

Diela dvoch slovenských skladateľov v programe doplnili dve slovenské premiéry skladieb z roku 2010. Od Michaela Gordona zaznelo dielo Clouded Yellow (angl. druh motýľa). Ide o formu podobnú rondu, ktorú tvoria violončelové ostinato na nultom pražci C-struny a glissandá, tremolá či vibratá huslí. „Bolo to, akoby som počul trepot motýlích krídel. (…) Snažil som sa cítiť hustotu atmosféry a vytvoriť znelú tvukovú textúru,“ píše autor. Jeho hudba má až nezvyčajne frekventujúci pravidelný rytmus.

Melos-Étos 2015: Mucha Quartet - Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava 2015 (foto FB Melos-Étos / Peter Brenkus)
Melos-Étos 2015: Mucha Quartet – Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava 2015 (foto FB Melos-Étos / Peter Brenkus)

Každopádne, najmä po vysvetlení kontextu má dielo veľké (hoci vrstevnaté) vnútorné bohatstvo. A propos, povinnosťou celého festivalu je mať bulletinového sprievodcu. Bez neho hrozí, že v ťažko uchopiteľnej súčasnej tvorbe bude poslucháč tápať.

Druhou slovenskou premiérou sobotného večera boli Four Quartets od Thomasa Adèsa. Jeho prerod od vynikajúceho hudobníka cez dirigenta po skladateľa je slovenskej proveniencii bližší ako Gordon. V Adèsovej hudbe je cítiť vplyv najmä romantickej hudby. Cez tieto princípy buduje hudobné frázy, v jeho nepočetných dielach môžeme nájsť bohatú zvukomaľbu. Výrazná je najmä v prvej časti kvarteta, Nightfalls, kde autor kontrastom hlbokých a vysokých tónov vytvára dojem striedania dňa a noci.

Melos-Étos 2015: Mucha Quartet - Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava 2015 (foto FB Melos-Étos / Peter Brenkus)
Melos-Étos 2015: Mucha Quartet – Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava 2015 (foto FB Melos-Étos / Peter Brenkus)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat