Týden s hudbou. Koncerty, TV a streamy

V polovině dubna je tu nový týden s hudbou s informacemi o tom nejzajímavějším, co se děje ve vašem okolí doplněné o pořady v televizi a zahraniční streamy.
Daniel Matoušek (zdroj Daniel Matoušek)
Daniel Matoušek (zdroj Daniel Matoušek)

Praha

Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Janem Kučerou uvádí v pondělí 17. dubna od 18:00 hodin v Rudolfinu obnovenou premiéru loutkového filmu Jiřího Trnky Sen noci svatojánské s hudbou Václava Trojana. Spoluúčinkují sólisté Patricia Janečková, Daniel Matoušek a Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu se sbormistryní Věrou Hrdinkovou s vypravěčem Miroslavem Táborským.

Sopranistka Gjylie Pelingu, mezzosopranistka Ester Kosar a klavíristky Fanime Buzuku a Merita Subašić Šabanović vystoupí v pondělí 17. dubna od 19:00 hodin v Atriu na Žižkově. Zazní árie francouzské a italské romance.  

Quasi Trio a klarinetista Jiří Javůrek vystoupí v pondělí 17. dubna od 19:30 hodin v Barokním refektáři Profesního domu MFF UK v rámci komorního cyklu PKF – Prague Philharmonia. Zazní Koncertní kus pro dva klarinety a klavír č. 2 d moll, op. 114 Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Trio pro klarinet, violoncello a klavír Nina Roty, ve světové premiéře Klarinetové trio Elišky Cílkové a Trio d moll, op. 120 Gabriela Faurého.

Czech Ensemble Baroque vystoupí v úterý 18. dubna od 19:00 hodin v husitském kostele v Břevnově. Zazní madrigalová tvorba Claudia Monteverdiho a Lukáše Hurníka.

Hudební snění – koncert violoncellisty Petra Nouzovského a kytaristky Miriam Rodriguez Brüllové se uskuteční v úterý 18. dubna od 19:30 hodin v kostele sv. Šimona a Judy. Zazní tvorba Gabriela Faurého, Antonia Vivaldiho, Petra Iljiče Čajkovského, Manuela de Fally, Maurice Ravela, Franze Schuberta a Pabla Casalse.

Stamicovo kvarteto (zdroj Stamicovo kvarteto)
Stamicovo kvarteto (zdroj Stamicovo kvarteto)

V úterý 18. dubna od 19:30 hodin na koncertě v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce zazní v podání Stamicova kvarteta, Anety Majerové (klavír) a Karla Plocka (viola) Smyčcový kvintet A dur, op. 29/3 Pavla Vranického, ve světové premiéře Klavírní kvintet Pavla Trojana a Smyčcový kvartet g moll, op. 27/1 Edvarda Hagerupa Griega.

Již 658. úterek Umělecké besedy se uskuteční v úterý 18. dubna od 19:30 hodin v kostele sv. Vavřince v Hellichově ulici. V podání Dechového kvinteta Sine nomine a saxofonisty Jana Ptáka zazní Tři věty pro dechové kvinteto Jiřího Smutného, Dechový sextet, op. 8 Miloslava Kabeláče, Šest bagatel pro dechové kvinteto Györgyho Ligetiho a ve světové premiéře Valčík pro dechové sexteto Anny Ptákové.

Vzpomínkový koncert na nedávno zesnulého hudebního skladatele a pedagoga Marka Kopelenta se uskuteční v úterý 18. dubna od 20:00 hodin ve Venuši ve Švehlovce. Účinkuje Fischer’s Chamber Orchestra pod taktovkou Jana Rybáře. Zazní skladby Marka Kopelenta a jeho přátel a žáků Zygmunta Krauzeho, Martina Smolky a Jana Rybáře.  

Česká filharmonie tento týden vystoupí ve čtvrtek 20. a v pátek 21. dubna od 19:30 hodin a v sobotu 22. dubna od 15:00 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina s dirigentem Danielem Hardingem. Zazní celovečerní oratorium Ráj a Peri, op. 50 Roberta Schumanna. Jako sólisté se představí Christiane Karg, Johanna Wallroth, Avery Amereau, Andrew Staples a Ashley Riches, spoluúčinkuje Pražský filharmonický sbor se sbormistrem Lukášem Vasilkem.

Symfonický orchestr hl. m.Prahy FOK přivítá ve čtvrtek 20. dubna od 19:30 hodin ve Smetanově síni Obecního domu mladé talenty z Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy ve skladbách Wolfganga Amadea Mozarta, Maurice Ravela, Petra Iljiče Čajkovského, Sergeje Rachmaninova, Felixe Mendelsohna-Bartholdyho a Edvarda Hagerupa Griega.

Pražský filharmonický sbor (foto Tomáš Krist)
Pražský filharmonický sbor (foto Tomáš Krist)

Kreutzerova sonáta – novela Lva Nikolajeviče Tolstoje a stejnojmenná Sonáta pro housle a klavír Ludwiga van Beethovena – netradiční spojení, které zazní ve čtvrtek 20. dubna od 20:00 hodin ve Viole v programu Vasila Fridricha (mluvené slovo) a hudebnic Martiny Bačové a Nikol Bókové.  

Další z koncertů pro dětské publikum Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK s Janem Kučerou se uskuteční v sobotu 22. dubna od 11:00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu.  

Zimní cesta, op. 89 D 911 Franze Schuberta zazní v podání Iana Bostridge a Vadyma Cholodenka v neděli 23. dubna od 17:30 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina.

Brno

Opera Diversa chystá na pondělí 17. dubna od 19:00 hodin světovou premiéru celovečerní sólové kompozice kanadské skladatelky Lindy Catlin Smith v podání Milana Paľy.

Český filharmonický sbor Brno připomene ve středu 19. března od 19:00 hodin v kulturním domě Rubín v Brně Žabovřeskách nedávné osmdesátiny svého zakladatele a sbormistra Petra Fialy. Zazní Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka, výběr sborů z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, Ukvalské písně, Rákos Rákoczy Leoše Janáčka a další skladby. Spoluúčinkuje klavíristka Miriam Zuziaková.

Carlos Piñana (foto archiv umělce)

Carlos Piňana Trio zahraje flamenco ve středu 19. dubna od 19:00 hodin v Besedním domě.

Filharmonie Brno s dirigentem Dennisem Russellem Davisem zahraje ve čtvrtek 20. dubna a v pátek 21. dubna od 19:00 hodin v Janáčkově divadle Koncert pro klavír a orchestr č. 17 G dur K 453 Wolfganga Amadea Mozarta (sólista Melvyn Tan) a Symfonii č. 4 Es dur Romantickou Antona Brucknera.

Altistka Lucie Hilscherová za doprovodu varhan Pavla Svobody vystoupí v neděli 23. dubna od 19:00 hodin v Besedním domě. Zazní díla Johanna Sebastiana Bacha, Petra Fialy, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka.

Ostrava

Čínská klavíristka Zee Zee vystoupí v pondělí 17. dubna od 19:00 hodin v kině Vesmír. Zazní klavírní skladby Richarda Wagnera, Arnolda Schönberga, Maurice Ravela a Franze Liszta.

Harfenistka Kateřina Englichová a hobojista Vilém Veverka vystoupí v úterý 18. dubna od 19:00 hodin s komorním programem na Slezskoostravské radnici.

Kateřina Englichová (zdroj Za poklady Broumovska)
Kateřina Englichová (zdroj Za poklady Broumovska)

Olomouc

Komorní ansámbl Moravské filharmonie Olomouc s uměleckým vedoucím Janem Talichem vystoupí v pondělí 17. dubna od 19:00 hodin v olomouckém Husově sboru. Zazní díla Wolfganga Amadea Mozarta. Grigorașe Dinicua, Georgese Boulangera a Richarda Strausse.

Smyčcové kvartety hráčů orchestru opery Moravského divadla Olomouc vystoupí v úterý 18. dubna od 18:00 hodin ve vile Primavesi. Zazní skladby Antonia Vivaldiho a Antonína Dvořáka.

Ostatní regiony Čech

Kytarista Lubomír Brabecvystoupí se svým recitálem ve středu 19. dubna v 19:00 hodin v Městském divadle Jablonec nad Nisou.

Severočeská filharmonie Teplice ve čtvrtek 20. dubna od 19:00 hodin v teplickém Domě kultury s dirigentem Charlesem Olivieri-Munroem zahrají Symfonii č. 29 A dur K 201 Wolfganga Amadea Mozarta a se sólisty Lucií Silkenovou a Filipem Bandžakem Lyrickou symfonii, op. 18 Alexandera Zemlinského.

V pátek 21. dubna vystoupí Komorní orchestr Pražské konzervatoře vůbec poprvé v rámci Bennewitzova festivalu pořádaného Kulturním centrem v České Třebové. Pod taktovkou dirigenta Chuheie Iwasakiho zazní díla A. Vivaldiho, D. Šostakoviče a J. Suka. 

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla pořádá v neděli 23. dubna od 10:30 hodin ve foyer Vendelína Budila poslední matiné této sezóny, tentokrát věnované poezii Karla Hynka Máchy v přednesu Blanky Hejtmánkové a klavírního doprovodu Věry Müllerové.

Slovensko

Slovenská filharmonie s dirigentem Rastislavem Štúrem ve čtvrtek 20., v pátek 21. a v sobotu 22. dubna vždy od 19:00 hodin zahraje v Koncertní síni SF filmovou hudbu Maxe Steinera, Martina Böttchera, Ennia Morriconeho, Johna Williamase, Jamese Hornera, Hanse Zimmera, Michaela Giacchina a dalších. Spoluúčinkuje Slovenský filharmonický sbor se sbormistrem Jozefem Chabroněm, Matúš Veľas (hoboj) a Jarolím Emmanuel Růžička (housle).  

Christian Øland (foto Morten Albek)

Státní filharmonie Košice s dirigentem Christianem Ølandem uvedou ve čtvrtek 20. dubna od 19:00 hodin v košickém Domě umění symfonickou báseň Saga, op. 39 Carla Nielsena, Koncert pro klavír a orchestr č. 3 C dur, op.26 (sólista Gustav Piekut) Sergeje Prokofjeva a Symfonii č. 1 e moll, op. 39 Jeana Sibelia.

Streamy a televizní přenosy

V úterý 18. dubna od 21:10 hodin si na ČT Art připomeneme nahrávku Symfonie č. 3 Es dur, op. 55 Ludwiga van Beethovena v podání Berlínských filharmoniků pod taktovkou Rafaela Kubelíka z roku 1967.  

Na serveru OperaVision bude v pátek 21. dubna zveřejněn stream opery Vincenza Belliniho La sonnambula z düsseldorfské Deutsche Oper am Rhein. Pod taktovkou Antonina Foglianiho a v režii Johannese Eratha zpívají Bogdan Taloș, Katarzyna Kuncio, Stacey Alleaume, Edgardo Rocha, Heidi Elisabeth Meier, Valentin Ruckebier a Apostolos Zoidis. Spoluúčinkují Düsseldorfští symfonikové.

Na webu Pařížské filharmonie byl zveřejněn stream koncertu Pařížského orchestru s dirigentem Klausem Mäkeläm. Na programu byl Valse triste Jeana Sibelia, Koncert pro klavír a orchestr Magnuse Lindberga (sólistka Yuja Wang) a Symfonie č. 6 h moll Patetická Petra Iljiče Čajkovského.  

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments